Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz prijatie

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... nadviazať vzťah a urobiť nás účastnými na jeho živote, aby bol náš vlastný život zmysluplnejší, lepší, krajší. Boh nás miluje! Viera si však vyžaduje prijatie, vyžaduje si našu osobnú odpoveď, odvahu zveriť ...
... príroda – jej každý prejav a krása, úsmev človeka, jeho slovo, odpustenie, prijatie, pochopenie, skutok a prejav lásky... Aj tie najmenšie drobnosti môžu vliať do srdca každého človeka šťastie ...
... odpustenie, prijatie? Ak áno, gratulujem ti... Ak v pravde pozrieš a povieš úprimne: „Žiaľ, nie...“ – si na najlepšej ceste s Jeho pomocou to zmeniť. Nemeškaj však ani minútu. Možno už o pár ...
4. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... pre mamu za najkrajšie a dôležité pri výchove syna? Obetavosť, súcit a milosrdenstvo k svojmu dieťaťu napriek zlu, za ktoré ho všetci odcudzujú, prijatie dieťaťa také aké je, bez podmienok, nežnosť ...
... Rozširuje vnútorný priestor pre prijatie a vytvára tajomné putá spoločenstva, odovzdáva nás navzájom jedného druhému a naše „ja“ sa mení na spoločné „my“ Cirkvi. Pokorný Ježišu, keď nás ťažkosti a nespravodlivosti ...
6. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... dôležitý rozmer kresťanskej spirituality: že vykúpenie je vďaka Kristovej smrti a jeho vzkrieseniu dostupné pre všetkých, nielen pre niektorých. A tak tí, čo sa zúčastňovali na príprave pre prijatie krstu ...
7. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
... Aktívne slobodné prijatie utrpenia dáva pokoj. Nauč nás, Pane, pochopiť, že len slobodný súhlas k Božej vôli nám dá silu niesť kríž.   VIII. Pán Ježiš napomína plačúce ženy Máme okolo seba mnoho ...
8. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
... Božie slovo, kážem, slúžim sv. omšu, spovedám, pripravujem tisíce ľudí na prijatie sviatostí, vysluhujem sviatosti, spravujem diecézu, kňazský seminár, či vyučujem teológiu pre budúcich kňazov, a nerobím ...
... chcem? Načo dávať to všetko dobro zo seba, lásku, pochopenie, prijatie, úprimnosť? Počkaj, stoj! Prečo? Všetko - aj to najmenšie dobro z tvojho srdca, má obrovský zmysel! Prečo? Pozri sa v pravde na ...
... Pripravujú iných na prijatie manželstva, robia semináre o Sv. písme a iné. Veľkou pomocou vo farnosti boli kursilisti, ktorí organizovali kurzy pre farnosť. Ich „absolventi“ sa potom aktívne zapájali do ...
11. 32 rokov misionárom v Juž. Amerike
(Rozhovory/S misionármi)
... má svojho náboženského vedúceho. My týchto ľudí na misijnej stanici pripravujeme na túto prácu. Keď sú pripravení, môžu potom vyučovať v osadách a pripravovať mládež na prijatie sviatostí. Títo laickí ...
12. Ako som prijala Jeho lásku
(Príbehy/Svedectvá)
Chcela by som vám povedať pár slov o mne a mojom živote. Bola som vychovávaná v “katolíckej“ rodine, ktorá sa hlási ku Kristovi. Raz za čas som išla do kostola, sviatosť zmierenia bola pre mňa traumatickým ...
13. Rekapitulácia
(Listy/Listy misionárov)
... a pripravoval mládež na prijatie sviatosti birmovania. A tieto úlohy mi zostali aj tento rok. Okrem toho je tu aj mnoho hocakej fyzickej práce, ktorú treba spraviť, pravidelnej (sneh, kosenie, polievanie) ...
... a obetované za spásu seba, svojich blízkych i hriešnikov celého sveta. Práve takto prijaté utrpenie spôsobuje, že v nás rastie nebývalou rýchlosťou pochopenie druhých, prijatie druhých s ich chybami, múdrosť, ...
15. Tajomstvo bez strachu
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... na prijatie sviatosti zmierenia sme nútení skutočne sa zamyslieť nad sebou, svojimi nedostatkami, no aj kvalitami, ktoré možno zostali nevyužité; byť čestnými voči sebe samým. A rozpovedať o tom pred kokrétnym ...
16. Prekvapená radosť
(Biblia/Meditácie)
... na svete - niekto, od koho si cítil prijatie a lásku bez akejkoľvek podmienky... Nemusel si sa na nič hrať, strúhať pózy, len aby si vyhovel požiadavkám druhého - nemusel si byť iný ako si - mohol si byť ...
17. Pozhovej mi...
(Biblia/Meditácie)
... prvotiny pred tebou, aby sme našli milosť. Ale so skrúšenou dušou a poníženým duchom nech dosiahneme prijatie!“ Teda padnúť na kolená, neznamená zodrať si kolená v kostole (príp. niekde inde), ponižovať ...
... ako napr. Pravá múdrosť (Pistis Sofia). Podkladom pre prijatie mágie boli pre niektorých aj samotné Ježišove zázraky. No ranný teológovia a veriaci na čele s biskupmi prostredníctvom svojho sensus fidelium ...
... neslobodnými prejavmi. Jediným účinným riešením je prijatie živej viery, ktorá človeka oslobodí od zväzujúcej praktiky a prostredníctvom svojich posväcovacích prvkov mu pomôže nájsť si svoje aktívne miesto ...
20. Викарный
(Listy/Listy misionárov)
... Skupiny sú rozdelené podľa veku i cieľu prípravy: deti, mládež, príprava na 1. sv. Prijímanie, na birmovku, dospelí, príprava na krst, na plné prijatie do Katolíckej cirkvi, biblické stretnutie. Mne pridelili ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie