Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz prijať

Celkom: 32 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... kerygma absolútnej a totálnej lásky Boha ku každému človeku, ktorá vyvrcholila v poslaní večného a jednorodeného Syna, Pána Ježiša Krista, ktorý sa nezdráhal prijať na seba úbohosť našej ľudskej prirodzenosti, ...
2. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... Po prijatí kresťanstva u nej nie sú známe žiadne podobné situácie. A čo je zaujímavé, sama Oľga nikoho nenútila prijať novú vieru. Jej výchova sa sčasti prejavila v neskoršom rozhodnutí ...
3. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... SVD. Napriek tomu, že sú veriaci, bolo to ťažké prijať, veď som ich jediný syn. No postupne sa s tým vyrovnali a začali si vážiť povolanie, ku ktorému ma Pán zavolal. Pán si to vie vždy šalamúnsky vyriešiť. ...
... letom dobroty a poctivosti. Ľudské srdce, to je celý mikrokozmos. V ňom sa rozhodujú veľké osudy ľudstva, v ňom sa riešia alebo vyostrujú jeho konflikty. Ide však vždy o to isté: prijať alebo stratiť pravdu, ...
5. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... v ktorom je potrebné vykročiť a prijať zodpovednosť bez ďalších odkladov. Je to čas zrelých rozhodnutí. Pôstne obdobie nám poskytuje možnosť zamyslieť sa nad srdcom kresťanského života, ktorým je láska ...
6. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... Bojíme sa priznať ku Kristovi a prijať ďalšie dieťa, lebo to už teraz nie je v móde? Hanbíme za to, že čestne pracujeme, a stále sa vozíme na starom aute? Obliekame sa podľa najnovšej módy, len aby sme ...
7. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
... v dôvere v Tvoju a v jej pomoc a lásku.   V. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž Keby sa Šimon ponúkol dobrovoľne, bolo by to iné. Ale prijať nedobrovoľnú pomoc je urážajúce. To skôr ...
... peňazí chudobným, jedla hladujúcim, ale aj vo forme času v načúvaní osamoteným ľuďom v okolí, v prijatí odstrkovaného človeka všetkými dookola za svojho priateľa a reálne ho prijať do rodiny - a nech to ...
... či blízky človek, potom takýto človek dokáže prijať nielen tvoje krásne stránky ale aj tie tienisté, s ktorými si nevieš dať rady a s Božou pomocou ti tieto rany uzdraví skrze svoju bezpodmienečnú lásku, ...
“Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno…” (Jn 1,12) Prijať Božie Dieťa znamená prijať jeho pozvanie nasledovať ho v pokore, skloniť sa pred ním a ...
11. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši. 2. Zachovávať prikázané dni pokánia. 3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť. 4. Uzatvárať manželstvo ...
12. Prekvapenie
(Úvahy/O Advente)
... možné vidieť? Trstinu alebo super oblečeného človeka z najvyšších vrstiev? A pre mnohých to bolo sklamanie. Ale čo bolo treba hľadať na púšti? Možno bolo treba prijať prekvapenie, ktoré ich tam čakalo. ...
13. Dať to najlepšie
(Úvahy/O Advente)
V rôznych etapách našej duchovnej cesty má každý z nás isté ťažkosti rozšíriť vlastné očakávania a opustiť pohodlie, keď je ono v protiklade s Božím slovom. Všetci potrebujeme prijať skutočnosť, že ...
14. Viera v silu jediného Boha
(Rozhovory/S misionármi)
... nimi, keď na to príde. Modliť sa nad nimi je pre domorodcov najžiadanejšia. Páter Ignác a ja sa nad nimi často modlíme. Nedávno sme sa modlili nad tými, čo majú prijať sviatosti. Čo sa mňa týka, ja ešte ...
15. Blázni
(Kázne/Cez rok)
... už tu spochybí, je jasné, že učí smrti a vytvára začarovný kruh. Môžete namietnuť, že spomínaná matka tiež zabila svojich synov neodhovárajúc ich od smrti, nedajúc im prijať ich vlastné rozhodnutia, duševne ...
16. Vianoce v Bolívii
(Zážitky/Misionárov)
... ľudkou skúsenosťou: Dieťa Ježiš, prijaté aj napriek extrémnej chudobe, sa stáva prameňom radosti a nádeje pre všetkých... Prijať Božie Dieťa v kruhu svojej rodiny, pre nich znamená zabezpečiť požehnanie ...
... tam kde je, schopný prijať tieto milosti, jeho duša sa očistí, oslobodí, naplní. Ak nie je schopný tieto milosti prijať, obtečú okolo jeho duše a nič sa nezmení – zostane taký ako predtým. Nestalo sa vám ...
... krásy, čistoty a svätosti. Práve preto naše srdce často pod vplyvom týchto ľahkých hriechov nie je schopné prijať toľko milostí, koľko má pre nás Ježiš pripravených - prijme len niekoľko, nedostatočne ...
19. Moskva 6 - Bezdomovci - Obeta z lásky
(Zážitky/Misionárov)
... prijať na univerzitu. No ako sa to stalo s tou zemou z hrobu, z nepochopiteľných dôvodov ho na štúdium neprijali ani nič nevysvetlili, čo sa stalo a prečo. Nepochopiteľné udalosti, ktoré nevedela vysvetliť, ...
20. Kedy byť mučeníkom?
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... 5. veľkonočného týždňa). Oni sa tieš stretli s nebezpečenstvo smrti. A hoci ju boli ochotní prijať, čo sa aj koniec koncov stalo, no nie v danom čase. Pred nimi bolo ešte mnoho práce, preto si nemohli ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie