Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz prianie

Celkom: 11 nájdených výsledkov.

... a trvalej lásky“ (apošt. list Porta fidei, 15). To je aj moje blahoprianie k tomuto Svetovému dňu misií. Zo srdca žehnám všetkých misionárov a misionárky, ako aj tých, ktorí ich sprevádzajú a pomáhajú ...
2. Kristus vstal zmŕtvych! Aleluja!
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
V tento sviatok Kristovho zmŕtvychvstania vám zo srdca želám v modlitbe hlboký nenahraditeľný pokoj od zmŕtvychvstalého Krista - pokoj, ktorý bude prebývať vo vašich srdciach vo vašej rodine, na ...
3. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... rutinou. Asi by sa obhajovali tým, že plnili len svoju povinnosť, rozkazy svojich nadriadených alebo prianie farizejov, ktorí sa v tej chvíli radovali, istí svojím víťazstvom. Ako hlboko dokáže človek ...
4. Vianočné prianie od Misie.sk
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
                        Nech vám narodený Pán sveta a vesmíru oblaží vaše skrehnuté srdcia rosou svojej dobroty ...
5. Vianočné prianie od Misie.sk
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
  Nech vám naplní srdce hlboký pokoj a nekonečná dôvera v Toho, ktorý sa narodil nespoznaný v tichu noci v biede a prešiel všetkým ťažkosťami a utrpením, aby sa stal oporou pre každého z ...
6. O očistci I (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... myšlienku, prianie, sú Vám dané Anjelom Strážnym, alebo niektorým svätcom, niekedy Bohom samým. Toto je teda reč duší.“ Gertrúda: „Keby ľudia vedeli, čo je to očistec a hlavne tá zožierajúca myšlienka, ...
7. Moja prvá Veľká Noc v Afrike
(Zážitky/Misionárov)
... okolo pol 11 nasledovalo srdečné prianie požehnanej veľkej noci – spôsobom „každý s každým“. A tak som neviem koľko krát objala mne neznámych ľudí, ktorí ale tvoria jednu rodinu v Pánovi.... Cesta domov ...
8. Nechcem sa páčiť ľuďom, ale Bohu (sv. Ignác Antiochijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... čo je, podľa lásky Ježiša Krista, nášho Boha. Cirkvi, ktorá predsedá na území Rimanov, hodna Boha, hodna cti, hodna, aby ju nazývali blahoslavenou, hodna chvály, hodna toho, aby sa splnilo jej prianie. ...
9. Utrpenie Panny Márie podľa Cataliny Rivas
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... oddane robila počas svojho pozemského života a toto moje materské prianie Boh rešpektoval. Teraz, keď som tu, kde je úsmev večný a keď som ako všetky matky zatajila svoje trápenia, mala by som o nich hovoriť, ...
10. Misie.sk vám zo srdca prajú...
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
                    Nech vás naplní pokoj od víťazného Krista, ktorý nikomu z nás nič nevyčíta za zlo, ktoré sme mu spôsobili ...
11. Misie.sk vám prajú POKOJA a LÁSKY plný Nový rok!
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
    Všetkým misionárom, misionárkam, dobrovoľníkom v misiách ale aj všetkým misijným priateľom, dobrodincom a všetkým príbuzným misionárov       zo srdca prajem, aby sa Kristus nielen ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie