Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz prenasledovaní

Celkom: 17 nájdených výsledkov.

1. Pátri z Vietnamu v Čechách
(Rozhovory/S misionármi)
... na jednom mieste, aby nebolo vidieť ich veľký počet. Ako je to s kresťanstvom vo Vietname? P. Ján: Na severe sú veriaci prenasledovaní a sú pod dohľadom komunistickej polície. Veriaci zo severu Vietnamu ...
2. Sláva Božieho priateľa (sv. Cyprián)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... na nábožných rozjímaniach zostáva statočná a pevná a duch neochvejne odoláva všetkým hrôzam diabla a hrozbám sveta, keď ho posilňuje istá a pevná viera v budúce veci. V prenasledovaní sa zatvára zem, ale ...
3. Sláva víťaza pripravená (sv. Cyprián)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nábožných rozjímaniach zostáva statočná a pevná a duch neochvejne odoláva všetkým hrôzam diabla a hrozbám sveta, keď ho posilňuje istá a pevná viera v budúce veci. V prenasledovaní sa zatvára zem, ale ...
4. Buď verným a statočným svedkom (sv. Ambróz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Ako je veľa prenasledovaní, tak veľa je aj mučeníctiev. Denne si Kristovým svedkom. Pokúša ťa duch smilstva, ale ty sa z obavy pred budúcim Kristovým súdom neodvážiš porušiť čistotu mysle a tela: si Kristov ...
5. Sila žehnania
(Úvahy/O viere)
... chorí, zajatci, prenasledovaní, väznení, hladní. Každým požehnaním, ktoré udeľujeme, rastie naša horlivosť žehnať." Účinok kňazského požehnania si nevieme dosť oceniť. Kristovým požehnaním rastie Kristova ...
...  Apoštoli Apoštoli boli bičovaní, prenasledovaní, mučení a usmrcovaní. A i tak, niesli evanjelium do cudzích zemí: do Frýgie, Sýrie, Etiópie, Indie, Arábie, Talianska. Vynikajúcou postavou medzi nimi ...
7. O očistci II (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... v očistci o tom, že Cirkev je v znamení prenasledovania? A kedy toto prenasledovanie prestane?“ Gertrúda: „Vieme o jej prenasledovaní a modlíme sa za jej víťazstvo. Ale kedy a v akom merítku to bude, ...
8. O pastieroch (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... „Všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi, budú prenasledovaní.“ či sa ti to páči alebo nie, pastier, ktorý hľadáš vlastné záujmy, a nie záujmy Ježiša Krista, on hovorí: „Všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi, ...
9. Blahoslavenstvá sveta
(Úvahy/O viere)
... pokoj, lebo u nás má niečo len ten, kto má ostré lakte! Úprimnú sústrasť vám, prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo vás vysmejú!... Nuž áno, vo svete to žiaľ takto často vyzerá s tými, ktorí sa ...
... viete, asi 300 rokov budeme stále prenasledovaní, zabíjaní a mučení najväčšími zverskými spôsobmi. Ale vy sa nebojte, lebo potom príde vek, kedy sa nejakým ľuďom v budúcnosti bude žiť – ajajááááj – budú ...
... apoštolov nad vodou nielen počas utrpenia ich blízkeho milovaného priateľa a učiteľa, ale aj neskôr po jeho nanebovstúpení v časoch prenasledovaní a nakoniec aj mučeníckej smrti. Ak sa niektorí nezachovali ...
12. Z lásky ku Kristovi (sv. Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... vyzýva iných k veselej účasti na svojej radosti: „Radujte sa a blahoželajte mi!“ a vystavený nebezpečenstvám, krivdám a potupám, opäť jasá a Korinťanom píše: „Mám záľubu v slabostiach, v potupe, v prenasledovaní.“ ...
... prostredí spojenom s prenasledovaním. Zároveň všetkých vyzývam, aby materiálnou pomocou – osobitne v tomto období krízy, ktorú v súčasnosti ľudstvo prežíva – dôveryhodne svedčili o spoločenstve medzi ...
14. Milosrdenstvo - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... volať Božími synmi.10 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. 11 Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na ...
...  Prečo boli tvoji apoštoli, šíriaci pravdu a zachraňujúci duše, prenasledovaní a zabíjaní? Ó, Pane! Prečo? Prečo sa to všetko muselo stať? Aký to malo zmysel? Svet nemohol strpieť Krista, ...
16. Náboženstvá v Číne
(Ázia/Čína)
... prívrženci prenasledovaní, ale za cisára Li bol menovaný za ideálneho vykladača Konfucia a veľkého učiteľa. Čuhistické učenie je vo svojej podstate hmotárskym monizmom. Zásluhou Konfuciových ...
17. Čína - stručné dejiny
(Ázia/Čína)
... silám v krajine boli prenasledovaní nielen jej ideologickí protivníci, ale aj náboženské zoskupenia. Kvôli svojím zahraničným kontaktom a dlhoročnej podpore porazeného Guomindang-režimu ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie