Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz pravého

Celkom: 38 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... hľadajú pravého Boha – LÁSKU... Nájdu ho v tebe? P. Robert Balek SVD  ...
... a tento ich zápach im je trestom, keď pocítia vôňu pravého božstva vytekajúcu zo srdca podobných Bohu - tak títo podobní Bohu trestajú iných - božským spôsobom... -a množstvo ďalších nádherných vlastností ...
3. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha ...
... detstvo. No pokúšam sa ti, milá žena, povedať, že sexuálnym životom pred manželstvom často zaslepená ani nevieš, koho si to vlastne púšťaš do života... Môžeš sa trafiť do toho pravého, ale ak nie? Väčšinou ...
5. Božia múdrosť (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ A tak je celá zem naplnená jej poznaním. Lebo jedno je poznanie Otca cez Syna a Syna z Otca. Veď Otec má radosť zo Syna ...
6. Vývin a rozvoj dogiem v cirkvi (sv. Vincent Lerinský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a vekom zošľachťovala. Naši predkovia siali odpradávna na tomto poli Cirkvi pšeničné semená viery. Je veľmi nespravodlivé a nenáležité, ak my, ich potomci, namiesto pravého obilia pravdy zberáme podvrhnutý ...
... pravého Boha a pravého človeka, ten pochopí, že tu ide o mimoriadnu osobnosť a že jeho vtelenie a pôsobenie medzi ľuďmi je senzačná novina, „dobrá novina“ – po grécky euangelion-, ktoré treba rozhlasovať ...
... a o večnú spásu všetkých ľudí, aby poznali jediného pravého Boha a toho, ktorého poslal, Ježiša Krista." Prostredníctvom Teréziiných listov vidíme ako napĺňa toto svoje poslanie vo vzťahu k svojej sestre ...
... o Ježišovi. Ak chceš, pomodli sa aj ty za neho a jeho rodinku. Majú veľmi dobré srdcia. Aby tieto srdcia našli Ježiša – vedľa seba - živého a pravého, ktorý ich stále každý deň sprevádza... Ak by si ...
10. Povinnosťou dobrého pastiera je láska (sv. Tomáš Akvinský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... pričom sú synmi, hovorí celkom jedinečne: „Ja som dobrý pastier,“ aby upozornil na čnosť lásky. Nik nie je dobrý pastier, ak sa láskou nestáva jedno s Kristom a údom pravého pastiera. Povinnosťou dobrého ...
11. Prameň spásy a pravého života (sv. Ján Eudes)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... do neho a máš od neho prijať život a dať sa ním riadiť. Niet pre teba pravého života, iba v ňom, lebo on je jediný prameň pravého života. Mimo neho nenájdeš nič iné iba smrť a záhubu. Nech je on jediným ...
12. Chvála Bohorodičky Márie (sv. Cyril Alexandrijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Bohorodičky Márie. Pozdravujeme ťa, Bohorodička Mária, najvzácnejší poklad na celom svete, nezhasiteľná lampa, koruna panenstva, žezlo pravého učenia, nezničiteľný chrám, miesto toho, ktorého nemôže ...
13. O blahoslavenstvách (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... čisté srdce. Veď špinavý zrak nebude môcť vnímať jas pravého svetla. A čo bude pre čisté duše radosťou, to bude pre poškvrnené trestom. Treba sa teda vyhnúť mrákotám pozemských márností a z vnútorného ...
14. Novéna k Duchu Svätému (SVD)
(Modlitby/Novény)
... je žiara pravého svetla; svetlo, čo oblažuje a napĺňa myseľ i srdce. V neistote je istotou, v beznádeji nádejou, v námahách ovlažením. „Nestarajte sa, čo budete hovoriť, ale hovorte, čo vám bude dané v ...
...  “Bůh z Boha světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha.” (Vyznání víry) “Bůh je světlo a není v něm nejmenší tma. Jestliže tvrdíme, že máme s ním společenství, musíme žít tak, jak žil On.” (1Jan 2)  ...
... pravého pokání.   6. den: Svoboda 1) Texty Písma svatého 2 Kor 3,17: Ten Pán je však Duch; a kde je Duch Páně, tam je svoboda. Gal 5,16-18: Chci říci toto: Žijte duchovně, a nepropadnete žádostem ...
... ľudské vlastnosti pravého človeka. Ak s Kristovou pomocou budeme s týmto základom hotoví, až potom môžeme na ňom stavať svätosť, ktorá bude ľúbeznou vôňou napĺňať príbytky tých, ku ktorým ako kňazi budeme ...
... každý kto túži po plnosti pravého života, po skutočnej pastve pre svoju dušu i pre duše tých, ku ktorým je ako pastier poslaný, mal hlboký dôverný vzťah s ním – vzťah plného zjednotenia sa s ním - s jeho ...
19. Skutočná Veľká Noc (staroveká homília)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nás dotkol, keď nás Kristus vzkriesil pre večný život. A čo má znamenať, ak chceme zistiť pravú skutočnosť, že čas prechodu a záchrany prvorodených určuje začiatok roka? To, že aj pre nás je obeta pravého ...
... samého Boha – je ľudská prirodzenosť s Božskou prirodzenosťou naveky nerozlučne tajomným spôsobom spojená - nie zmiešaná ani nie oddelená. Skrze Krista – pravého Boha a zároveň pravého človeka je do tohto ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie