Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz poznať

Celkom: 42 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... odvážne ohlasovali evanjelium. V tomto duchu vám chcem ponúknuť niekoľko myšlienok. 1. Viera je vzácnym darom od Boha, ktorým sa otvára naša myseľ, aby sme ho mohli poznať a milovať. Boh s nami chce ...
2. Poznám Boha?
(Úvahy/O viere)
Prorok Ozeáš píše (preklad je z Jeruzalemskej biblie):  „Lebo lásku chcem, a nie obety, poznanie Boha viac než celopaly.“ (Oz 6,6) Poznanie Boha je viac ako zápalná obeta. Poznať Boha... Dá ...
... ostáva len na materiálnej úrovni, no Pán ju pomaly privedie k pochopeniu cesty viery, ktorá jej umožní spoznať v ňom Mesiáša. Svätý Augustín o tom hovorí: „Čo iné mohla [táto žena] urobiť, keď prijala ...
... sa toľko nestaral ako o teba. A čo si hovoril o tých ďalších príbehoch z tvojho života?“ – dychtivo som sa spýtal túžiac spoznať, ako sa ešte Boh stará o svojich maličkých... „Nooo, ...
... veľmi pozorne. Teraz sa začal po tábore viac pýtať, viac chce poznať Boha... Hovorí, že nikde tak s ním žiadny kňaz a rehoľné sestry nerozprávali ako s normálnym seberovným človekom, ako ...
6. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... svätca a „nepravosť“ katolíkov. No to je už za nami a my tiež v niektorých podobných veciach sme neboli najlepší. Prečo je dôležité poznať ideály svätosti inej cirkvi, keď v našej je toľko príkladov? Po ...
7. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... na vynikajúce vyplnenie misie, pre ktorú sme boli poslaní na túto zem. A preto jedným z najlepších spôsobov, ako spoznať, kde ma chcel mať Boh – jeho vôľu – je pozrieť sa na samého seba v pravde – na všetky ...
... tele nevieme spoznať rany našich neverností a našich ambícií, našich zrád a našich vzbúr. Sú to rany, ktoré vzlykajú a volajú po balzame nášho obrátenia, kým my dnes už nevieme plakať nad našimi hriechmi. ...
9. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
... Ježiš koniec svojho života, keď kráčal krížovou cestou nevyspatý, vyčerpaný, zbičovaný, posmievaný? Môžeme tam nájsť niečo, podľa čoho by sme sa mohli riadiť aj my? Pane Ježišu, pomôž nám to spoznať! I. ...
10. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... synov, ktorí včera volali ‚hosana‘ a dnes ‚ukrižuj‘, nad nimi plačte, nie nado mnou. Ja im odpustím i na kríži. Ale oni uzavreli svoje srdcia, oni nechcú poznať pravdu, tak ako ju nepoznáte vy, i keď tu ...
11. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
... no neukážem svoju lásku deťom a žene, či mužovi tak, aby to cítili, počuli a videli dennodenne a nenájdem si pre nich čas ich spoznať a v láske im pomôcť rást do krásy, ktorú v nich stvoril Boh, všetka ...
12. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Tak ako každý človek by mal poznať základné pravidlá slušnosti i rozhovoru človeka s človekom aj každý kresťan mal poznať základné modlitby a pravdy svojej viery. Ako pomôcku v misijnej činnosti kdekoľvek ...
13. Ovocie práce misionárov
(Rozhovory/S misionármi)
... Chcel som spoznať túto krajinu a jej kultúru. Kde sa vám na Slovensku najviac páči? Wilhelm: Pre mňa je najkrajšou časťou Slovnenska Orava. Ľudia sú tam veľmi milí,  pohostinní a sú hlboko veriaci. ...
14. Čína - nová výzva pre Cirkev
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
... pobyt v Pekingu. Bola to moja túžba ísť tak trochu „na misie“ a spoznať inú kultúru. Ako hovorí jeden starší páter z Číny „čínština je jazyk, ktorý sa učíme celý život a ešte aj tak sa ho celý nenaučíme. ...
15. „Nemať nič a byť bohatý?!“
(Listy/Listy misionárov)
... Guadalajary, kde som bol tiež bližšie spoznať ďalšiu z našich farností, no to bolo veľmi krátko, ale aj tu žijú veľmi milí a prijemní ľudia. Ale rozdiel to je oproti tej dedinke predtým, keďže Guadalajara ...
16. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... som skúšala liečbu homeopatikami. Na jednej strane v mojom srdci stále pretrvával nepokoj, na druhej ma homeopatia nadchýnala a priťahovala. Nevedela som to pochopiť a stále som hľadala a túžila spoznať ...
... Tomášovi: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to ...
... Kniha Múdrosti ohlasuje tú istú pravdu, keď robí výčitky ľuďom, "ktorí z viditeľných dobier nevládali poznať toho, ktorý je, a čo nepoznali Tvorcu pri pohľade na jeho diela" (Múd 13,1). Dnešnému človeku ...
... každého z nás k zamysleniu: s každým z nás má Boh svoj zámer a na každého z nás sa obracia so svojím „povolaním“. Rozhodujúce je rozpoznať toto povolanie, vedieť ho prijať a byť mu verným.“ (Banská Bystrica ...
... Krista, ktorého mohli spoznať vedľa seba iba srdcom. Presne ako vtedy aj dnes Kristus kráča ulicami našich miest, sedí spolu s nami v laviciach škôl a univerzít, sprevádza nás na cestách a prehovára ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie