Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz povolanie

Celkom: 46 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... ziskom. Vyzývam preto všetkých, ktorí zbadajú takéto povolanie, aby podľa svojho životného stavu veľkodušne odpovedali na hlas Ducha a nemali strach ochotne poslúchnuť Pána. Vyzývam aj biskupov, rehoľné ...
2. Súrna a dlhodobá modlitbová prosba
(Listy/Listy misionárov)
... začiatkom a cieľom všetkého. Obraciam sa na vašu horlivosť a lásku, ktorou prežívate SVOJE misijné povolanie, ak by ste mohli, vybrali si konkrétnu modlitbu, alebo čas, ktorý chcete obetovať na vyriešenie ...
3. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... SVD. Napriek tomu, že sú veriaci, bolo to ťažké prijať, veď som ich jediný syn. No postupne sa s tým vyrovnali a začali si vážiť povolanie, ku ktorému ma Pán zavolal. Pán si to vie vždy šalamúnsky vyriešiť. ...
4. Stretutie o povolaní pre mužov
(Aktuality/Správy z misií)
Srdečne zdravím! Opäť je tu pre Vás ponuka na duchovnú obnovu, počas ktorej môžete zakusovať Božiu milosť a požehnanie. Pripravujeme ďalšie stretnutia z cyklu životné povolanie spoznávané cez biblické ...
5. Misionárky na kolenách
(Rozhovory/S misionármi)
... v kláštore je darom od Boha. Boh dáva povolanie a tak isto dáva naplnenie a radosť z tejto práce. Je to samozrejme i obeta. Ale táto obeta nám prináša aj radosť. Ako vyzerá denný program u vás? Denný ...
6. Ovocie práce misionárov
(Rozhovory/S misionármi)
... povolanie. Dvaja z nich – Wilhelmus Jemada a Johannes Paulus Bhato Mite - študovali od roku 2003 do 2008 v Bratislave. Na Slovensku prijali kňazskú vysviacku a teraz sú na misiách. Pre Hlasy odpovedali ...
7. Čína - nová výzva pre Cirkev
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
... osobne poznal Jozefa Freinademetza. Teraz má už niečo vyše 90 rokov a s Jozefom Freinademetzom sa stretol ako chlapec. Svoje kňazské a misionárske povolanie pravdepodobne našiel práve skrze Jozefa Freinademetza. ...
... A matka si myslí, že takto svoje deti prinúti sa polepšiť a byť dobré... Nie, drahá matka, nedovoľ ukradnúť ti to najvznešenejšie povolanie a poslanie, ktoré máš - odovzdať svojim deťom základ, na ktorom ...
... povolanie. V týchto rukách nechávam predovšetkým Cirkev, ale aj môj národ a celé ľudstvo. Ďakujem všetkým a všetkých prosím o odpustenie. Prosím aj o modlitbu, aby sa Božie milosrdenstvo ukázalo väčšie ...
... Pána”, vraví Panna Mária anjelovi Gabrielovi, ktorý jej zvestuje Božie povolanie stať sa matkou Jeho Syna. Vtelenie Slova je rozhodujúcim momentom v „pláne“, ktorý Boh vyjavil od samého začiatku ľudských ...
11. Si povolaná k láske...
(Aktuality/Správy z misií)
                        Čo Ťa čaká? 1) Stretnutie s Pánom vo svätej omši v adorácii v meditácii nad Jeho Slovom stíšenie 2) Stretnutie so sestrami pri chórovej ...
12. Chceš byť misionárom?
(Aktuality/Správy z misií)
Ak je tvojou túžbou odísť zo sveta a zasvätiť sa Bohu ako kňaz alebo brat misionár a slúžiť celý život ľuďom v misiách, potom toto je správa určená práve pre teba! Čítaj! :) Uprostred všetkých aktivít ...
13. Sme stvorení pre milovanie...
(Rozhovory/S misionármi)
... povolanie sa mi zdalo plnšie ako povolanie saleziána, ktorý sa venuje predovšetkým deťom a mladým. Cítil som v sebe dary, potrebné pri práci aj s dospelými alebo starými ľuďmi. Cítil som, že ak mi Pán ...
14. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... misionárske povolanie, ktoré dostal každý jeden z nás – povolanie byť svedkom víťazstva Tvojej smrti a zmŕtvychvstania kdekoľvek, kde sa nachádzame, žijeme a pracujeme, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky ...
15. Sv. František
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... je výrazná jeho pokora, ktorá sa prejavila i v tom, že si nikdy netrúfol byť kňazom, ale až do smrti zostal diakonom. Pre Františka bolo kňazstvo tak vznešené a výsostné povolanie, že sa necítil byť hodným. ...
... života: v tomto čase sa totiž obetuje Milosrdnej Láske (9. júna 1895; por. Rkp. A, 84r), objaví svoju malú cestu (pred koncom roka 1895; por. Rkp. C, 2v-3r), spozná svoje povolanie v cirkvi (v júli-auguste ...
... naša svätá, podčiarknem všeobecné povolanie človeka k láske, prvenstvo lásky v živote Terézie, prejdeme si v krátkosti jej rast a dozrievanie v láske v období detstva a jej pobytu v Karmeli v Lisieux a ...
... v sebe povolanie bojovníka, kňaza, apoštola, učiteľa, mučeníka… Teraz nachádza odpoveď v listoch sv. Pavla: "Keď mi pri rozjímaní moje túžby spôsobovali opravdivé muky, otvorila som listy svätého Pavla ...
... túžby realizuje vtedy, keď dokáže rozoznať povolanie k večnosti a usmerní svoj život na Boha. Na tomto pozadí koncil poukazuje na to, že pre človeka je podstatné pozvanie k svätosti (LG 39 - 42). Je ...
Povolanie a misia (poslanie) sú dve stránky tej istej skutočnosti. Od povolania závisí obsah misie, ako aj jej konkrétne podmienky a prejavy. Preto keď prenikáme do podstaty povolania sv. Terézie, automaticky ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie