Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz povolaní

Celkom: 31 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
„... povolaní umožniť, aby zažiarilo Slovo pravdy“ (apoštolský list Porta fidei, 6) Drahí bratia a sestry! Slávenie Svetového dňa misií (21.10.2012) nadobúda tohto roku osobitný význam. Súčasne sa totiž ...
2. Nevzdávaj to
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... a pripomenúť vám, k čomu ste povolaní – loviť ľudí zo všetkých národov (preto ste dnes chytili 153 veľkých rýb – počet vtedy známych národov). Pochopili ste? Spoznali ste ho? Ján spoznal Ježiša hneď, ako ...
3. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... iných ľudí, aby som sa nakoniec uistil, že je to naozaj to najšťastnejšie miesto pre moju dušu, lebo ma pre toto miesto stvoril... a ja to cítim čím ďalej tým viac... :) 12. Ste šťastný vo svojom povolaní? ...
4. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
...  Toto vyjadrenie z Listu Hebrejom (10, 24) nás vedie k tomu, aby uvažovali o univerzálnom povolaní k svätosti, o neustálom napredovaní duchovného života; nabáda nás, aby sme túžili po vyšších daroch milosti ...
5. Stretutie o povolaní pre mužov
(Aktuality/Správy z misií)
Srdečne zdravím! Opäť je tu pre Vás ponuka na duchovnú obnovu, počas ktorej môžete zakusovať Božiu milosť a požehnanie. Pripravujeme ďalšie stretnutia z cyklu životné povolanie spoznávané cez biblické ...
... Pána je nevyhnutné pre všetkých, ktorí sa modlia za viditeľnú jednotu Cirkvi v tomto týždni. Všetky ekumenické aktivity si vyžadujú čas, vzájomnú pozornosť a spoluprácu. Všetci sme povolaní spolupracovať ...
7. Misionárky na kolenách
(Rozhovory/S misionármi)
... v Bad Driburgu 1 a v Berlíne 2, v Poľsku sú 4. Máme kontakty aj s dievčatami, ktoré uvažujú o vstupe do našej rehole. V ktorej časti sveta máte najviac povolaní? Je to na Filipínach, kde máme najväčší ...
8. 32 rokov misionárom v Juž. Amerike
(Rozhovory/S misionármi)
... sa stane, že niekto je celkom sám. Je to oveľa lepšie, keď pracujeme ako tím. V Bolívií je nedostatok kňazských povolaní. Prichádzajú stále misionári zo zahraničia? Stále prichádzajú. Keď som pracoval ...
9. Ovocie práce misionárov
(Rozhovory/S misionármi)
... viacero kostolov, kaplniek a seminárov, ponúkli ľuďom vieru, s ktorou sa oni stotožnili. Dnes sú na ostvore Flores stovky duchovných povolaní a plné semináre mladíkov pripravujúcich sa na kňazské a misionárske ...
10. Čína - nová výzva pre Cirkev
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
... povolaní, semináre sú vďaka Bohu plné. Na ktorom mieste v Číne sa ti najviac páčilo? Jeden z najhlbších zážitkov bolo miesto, kde bol pochovaný sv. Jozef Freinademetz (Ji ning, Južný Šantung). Uvedomil ...
11. Sme hlinou v majstrovej ruke
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... aby sme si telo strážili ako Boží chrám. Veď ako ste v tele povolaní, tak v tele aj prídete. Ak sa Kristus Pán, ktorý nás zachránil, stal telom, lebo predtým bol duch, a tak nás povolal, aj my dosiahneme ...
12. Kedy byť mučeníkom?
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... na hrdinov. Ak príde čas a Božia milosť v nás bude pôsobiť na sto percent, potom uvidíme, k čomu sme povolaní. Dovtedy musíme upevňovať svoju vieru Božími prostriedkami (sviatosti, modlitba a pod.), aby ...
... kresťania nesmú dať zastrašiť a nesmú sa prispôsobiť duchu tohto sveta. Práve naopak, sú povolaní, aby uznali najvyššiu moc Boha a jeho zákona, aby nechali zaznieť svoj hlas a zjednotili svoje úsilie v ...
... každého z nás k zamysleniu: s každým z nás má Boh svoj zámer a na každého z nás sa obracia so svojím „povolaním“. Rozhodujúce je rozpoznať toto povolanie, vedieť ho prijať a byť mu verným.“ (Banská Bystrica ...
15. Čo robiť?
(Úvahy/O viere)
... a pripomenúť vám, k čomu ste povolaní – loviť ľudí zo všetkých národov (preto ste dnes chytili 153 veľkých rýb – počet vtedy známych národov). Pochopili ste? Spoznali ste ho? Ján spoznal Ježiša hneď, ako ...
16. Chceš byť misionárom?
(Aktuality/Správy z misií)
... záchrane ľudí všetkých národov. Sme rodinou s trvalým rozhodnutím žiť pre misie Ježiša Krista. Sme rodinou ľudí mnohých národov s povolaním od Boha slúžiť tým, ku ktorým nás posiela. Podmienkou k prijatiu ...
17. Hriechy proti láske k blížnemu
(Katechézy/Prikázania)
... aby sme ho budovali a upevňovali, lebo aj vďaka nemu dôjdeme do cieľa, ku ktorému sme povolaní.  ...
18. Pán nasleduje svojich hlásateľov (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Náš Pán a Spasiteľ nás, milovaní bratia, niekedy napomína slovami, inokedy skutkami. Veď i jeho činy sú príkazmi, lebo aj keď robí niečo mlčky, ukazuje nám, čo máme robiť. Vidíme, ako posiela učeníkov ...
... si tak svetlú, alebo temnú budúcnosť; 4. evolúcia neprebieha len v prírode, ale aj vo vedomí, ktoré sa prenáša od neživej prírody, cez rastliny, živočíchy až po človeka a ešte ďalej 5. ľudia sú povolaní ...
20. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale trp spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Boha. 9 On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie