Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz pomoci

Celkom: 48 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... z „pomoci pre bezdomovcov“ sa vykľul prekrásny systém, ako vytĺcť z ľudí peniaze a ešte aj dobrovoľne. Jednoducho urobiť z ľudí novodobých otrokov. Koľa tak pracoval a pracoval a pracoval. ...
2. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... to, že kňaz nenašiel oporu vo svojich veriacich – v ich modlitbách, v ich pomoci a láske. Prázdne srdce potom hľadá, kde by naplnilo svoju prázdnotu, a ak nájde aspoň trošku skutočnej lásky, rozuteká sa ...
3. Vianoce, viem čo oslavujem!?
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... začiatku víťazstva nad hriechom a smrťou. V takejto oslave sa rozvíjajú aj ďalšie rozmery, predovšetkým rodiny, ktorá si pripomína svoj sviatok spolu so Sv. rodinou. Tá je vzorom lásky a vzájomnej pomoci. ...
4. Zomrime s Kristom! (sv. Ambróz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... lopote a v neznesiteľnom vzdychaní veľmi biedny. Bolo treba urobiť koniec zlu, aby smrť nahradila, čo život stratil. Lebo nesmrteľnosť by bola viac na ťarchu ako na osoh bez pomoci milosti. Duch má možnosť ...
5. Rekapitulácia
(Listy/Listy misionárov)
... finančné prostriedky na naše živobytie a prácu, keďže tu nie sme nijako podporovaní miestnymi dotáciami. Je pravda, že nieviem nejako zvlášť animovať, preto som ani tej pomoci veľa nepriviezol. No verím, ...
... späť sme prežili iba vďaka Božej ochrane, starostlivosti a pomoci a v ovzduší našej spoločnej dôvery v Pána, že On sa predsa len postará, hoci my nevieme, ako. Keď som sa vrátil späť na Slovensko, naplno ...
7. Sv. omša - 7 - Pokľaknutie
(Katechézy/Sv. omša)
... svojím telom, bez tvojej pomoci často padajúci v zlo, nenávisť, neodpustenie, zúfalstvo a sebazničenie, ja – závislý na tebe – nekonečnom, majestátnom, všemohúcom, vševedúcom a všadeprítomnom dokonalom ...
8. Žijem vnútri Biblie
(Zážitky/Dobrovoľníkov)
... na mnohých projektoch rôznych cirkví a  neziskových organizácií v Maputo, Matole a Machave. Na obrázku je stretnutie Asociácie psychosociálnej asistencie a pomoci obetiam násilia so ženami postihnutými ...
9. Voda pre Afriku a stolári z Nairobi
(Aktuality/Správy z misií)
Pár správ z Afriky a aktivít misijného združenia SÁVIO o možnosti podporiť zbierku pre vodu v Afrike ale aj o tom, ako sa z vašej podpory už podarilo vybudovať krásne centrum pre stolárov so stolárskou ...
... K takejto zrelej láske však musíš muža viesť práve ty, žena. Máloktorý muž dozreje v láske bez pomoci ženy. Preto ti radím: "Nečakaj na ideálneho princa, milá žena, modli sa a spolu s Bohom premieňaj svojho ...
... Oni zas, podporovaní skúsenosťami laikov, budú si môcť utvoriť jasnejší a lepší úsudok tak v duchovných, ako aj v časných záležitostiach, aby celá Cirkev, za pomoci všetkých svojich členov, účinnejšie ...
... v situáciách s vplyvom zlého ducha, a to nielen u člena spoločenstva, ale u hociktorého človeka. Proces sa uskutočňuje za pomoci modlitby uzdravenia a oslobodenia. Mnohé formy duchovnej neslobody totiž ...
... na slávenie bohoslužieb.  Preto je Cirkev povolaná rozprestierať siete pravdy a pomoci práve v kalných vodách internetu, pretože bez pomoci mnohí nedoriešia svoje problémy správnym spôsobom a uškodia tak ...
14. Tajomstvo duší v očistci II (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
... bolesti obetujeme a prijímame s trpezlivosťou a skromnosťou, tak aj celkom malé obety, čo ponúkame, môžu mať neslýchanú moc v pomoci dušiam. Najlepšie je spojiť naše utrpenie s utrpením Ježiša a zveriť ...
15. Викарный
(Listy/Listy misionárov)
... obohatení. Ako iné, aj toto stretnutie sa udialo jedine za finančnej pomoci podporných organizácií nemeckých katolíkov. Dva týždne na to, sa rovnako, ako v Bratislave, začali u nás ľudové misie pod vedením ...
... prekážky tohto sveta za pomoci toho druhého sa učia ovládať telesné ostatky (skrze tzv. matricu – „duchovnú energiu“) a oživovať (či skôr iba aktivizovať) ich s cieľom spĺňať zadané úlohy (niečo na spôsob ...
... ktorý odíde z tohto sveta, odchádza do sveta duchov, kde sa za pomoci ostatných duchov vyvíja. Cieľom je dosiahnuť štádium na vyššej úrovni, ktoré sa prejavuje menším egocentrizmom. Špiritisti veria, že ...
... viditeľného nepriateľa, bol ochránený pred neviditeľným a zhubnejším – konzumizmom a liberalizmom, ktorý rozhlodával západné spoločenstvo. No so slobodou a demokraciou sa sekularizácia za pomoci týchto ...
19. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... Bez Božej pomoci, kto dokáže odpustiť? Láska je mocnejšia ako nenávisť. Pán Ježiš zobral na plecia kríž, aby aj takto potvrdil lásku k nám. Kto chce byť žiakom v škole jeho lásky? Pomodlime sa tento desiatok ...
... sveta a pomôcť im uvedomiť si, že každý z nás patrí do celosvetovej Cirkvi, ktorej jednotlivé slabé či choré údy potrebujú pomoc od silnejších a zdravých. Radosť, plynúca z tejto pomoci bratom a sestrám, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie