Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz pole

Celkom: 49 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Pátri z Vietnamu v Čechách
(Rozhovory/S misionármi)
... o 4. hodine ráno. O pol piatej je svätá omša. Účasť na týchto bohoslužbách patrí k dobrým zvykom. Je to obzvlášť ťažké hlavne pre malé deti a v zime. Po omši sa odchádza hneď do práce na pole. V mestách ...
2. Odpustková modlitba pred krížom
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... duše Ťa prosím, aby si vtlačil do môjho srdca pocity viery, nádeje a lásky, aby si mi dal pravú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevnú vôľu polepšiť sa. To si žiadam uvažujúc s veľkou skrúšenosťou a bolesťou ...
Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj ...
Ďalším bezdomovcom, ktorého príbeh vám chcem rozpovedať, je Káťa. Teraz má okolo 25. Veľmi energické žieňa, pripomínala mi malého rozhodného Napoleóna, generála, ktorý bol schopný postaviť do pozoru všetkých ...
... A matka si myslí, že takto svoje deti prinúti sa polepšiť a byť dobré... Nie, drahá matka, nedovoľ ukradnúť ti to najvznešenejšie povolanie a poslanie, ktoré máš - odovzdať svojim deťom základ, na ktorom ...
6. Svedectvo s Duchom
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... a snahou polepšiť sa), je prirodzeným očistením sa od tých, ktorý namiesto Boha, verili v ľudí; v tých istých ľudí, ktorí chceli slúžiť Bohu a pritom urobili hanbu jeho svätému dielu. Naše svedectvo v skutočnosti ...
... roztomilé zajačiky. Krava nikdy nie je schopná žiť, premýšľať, pracovať, jesť či erdžať ako kôň a kôň zas ako krava. Ani malé zajačiky nebudú poletovať a pípať a tak ďalej... Každý je určený na taký život, ...
8. Veľkonočný pozdrav z Japonska
(Listy/Listy misionárov)
... mračná a blesky. Týmto nenahováram k falošnému idealizmu. V srdci máme každý svoje vlastné dosť veľké bojové pole, ktorému je potrebné venovať náležitú pozornosť. Teraz máme veľký týždeň, po ktorom vstupujeme ...
9. Krížová cesta detí z ulice
(Modlitby/Krížové cesty)
... matka je oslabená chorobou. Aby ich uživil, začal pracovať. Celé dni okopával pole. Veľmi schudol z nedostatku stravy, zarástol. Nik by ho nespoznal. O jeho situácií sa dozvedel človek, ktorý ho mal tak ...
10. Vždy som pracoval s láskou (sv. Ján Bosco)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... rozčúlenia, v očiach nech niet pohŕdania, v ústach nech niet potupy. Nech je tu milosrdenstvo pre prítomnosť, nádej pre budúcnosť, ako sa sluší na ozajstných otcov, ktorí sa usilujú o opravdivé polepšenie ...
... sa týkajú iba vzťahu s duchmi. Pole pôsobenia nekromantov, či inak nazývaných nekromágov, zahŕňa viacero úrovní. V prvom rade sú to bohovia, či démoni (z kresťanskej pozície môžeme otvorene tvrdiť, že ...
... prirovnávať zakladateľov iných náboženstiev a podobne. Ja môžem nevedieť, kto bol Július Cézar alebo Napoleon, ale nie je mi ľahostajné, či jestvoval nejaký Ježiš Kristus, či to bol naozaj vtelený Boh, ...
... herézie. Počas Napoleónovho kráľovania (1804 – 1815) mohli slávne Parížske zahraničné misie (PZM) vyslať na Ďaleký Východ iba dvoch misionárov. Práve za takýchto okolností obdaroval Sv. Duch mladú dámu ...
... s tým, že v Nebi nebudem nečinná, mojím želaním je pracovať ďalej pre Cirkev a pre duše, žiadam si to od Pána Boha a som si istá, že ma vypočuje. Milý brat, vidíte, že ak už opúšťam bojové pole, nie je ...
... Francúzska revolúcia, následné obdobie napoleonských bojov a neskoršie obnovenie monarchie, zanechalo v človeku vedomie hriechu a akýsi pocit viny. Celé XVII. a XVIII. storočie bolo poznačené vnímaním ...
... meno a zasadiť na pôde neveriacich tvoj slávny kríž, lenže jedno misijné pole by mi nestačilo; chcela by som súčasne hlásať evanjelium na všetkých piatich svetadieloch, ba aj na najvzdialenejších ostrovoch... ...
17. Motýlik a hviezda
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... si si ani len nepopálil krídla, a bojím sa, že si ich nespáliš nikdy. Všetci tvoji bratia si ich poriadne oškvrkli, keď poletovali okolo pouličných lámp, a všetky tvoje sestry sa riadne popálili na stolových ...
18. Hľadanie Stvoriteľa - 5 - Hľadanie hmoty
(Komentáre/Záhady stvorenia)
... javov, ktoré spôsobuje. Takýto súbor javov sa volá “pole”. Objekty v našom okolí sú teda súbory polí (pole elektromagnetické, gravitačné, protónové, elektrónové); podstatná, základná realita je súbor polí, ...
19. Hľadanie Stvoriteľa - 6 - Polia reality
(Komentáre/Záhady stvorenia)
...  To nás približuje k spiritualistickej koncepcii hmoty. V takejto perspektíve častica neexistuje sama osebe, ale výlučne prostredníctvom javov, ktoré spôsobuje. Takýto súbor javov sa volá “pole”. Objekty ...
20. Oddychovať? Až v nebi?
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
... si poležím, vychutnám si ten pokoj v mojom srdci aj vo vzduchu okolo nás. A potom pôjdem ku svojej žene. Áno, zavolám deťom. Musím si nájsť čas. Možno ešte nie je beznádejne neskoro. Možno sa ešte niečo ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie