Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz pokrok

Celkom: 20 nájdených výsledkov.

1. Napojení na vinič
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... Najskôr k pokroku, potom v mene slobody a tolerancie k neslobode a bezbožnosti v pravom slova zmysle. A pritom poznáme tragédie toľkých podobných kultúrnych tendencií minulosti dávnej (Grécko, Rím) i nedávnej ...
Nahlas vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle vyvinúť spoločné úsilie, ktoré bude viesť k tomu, aby spoločenské komunikačné prostriedky užitočne slúžili hľadaniu a objavovaniu pravdy i ľudskému pokroku. Kresťan ...
3. Ako Majka angličtinu v Mozambiku učila
(Zážitky/Dobrovoľníkov)
... pastor. Vytvorili sme spolu celkom pestrú skupinku.   Krok č.6: Konečne môžme začať s… VYUČOVANÍM. Niektoré hodiny boli skvelé. Veľmi ma to povzbudilo a vždy mi “dobilo baterky” vidiac pokroky mojich ...
4. Vývin a rozvoj dogiem v cirkvi (sv. Vincent Lerinský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Nejestvuje v Kristovej Cirkvi nijaký pokrok v náboženstve? Samozrejme, že jestvuje a veľmi veľký. Lebo kto tak závidí ľuďom a nenávidí Boha, aby tomu chcel zabrániť? Ale tak, že je to naozaj pokrok viery, ...
5. Kresťanstvo a okultizmus - Úvod
(Katechézy/Morálka)
Súčasnú dobu, ktorú zvykneme nazývať modernou, pretože ju charakterizuje rýchly vedecký pokrok, stále nové výdobytky techniky, životný štandard dostupný väčšine obyvateľstva. A napriek tomu možno v tejto ...
... k inkarnačnej túžbe angažovať sa na zemi. V tomto období nie sú však ešte tieto dve oblasti tak hlboko prerastené navzájom ako by mali byť; no veľkým pokrokom už je fakt, že okrem neba jestvuje v duchovnom ...
... misionári – v jeho neustálom úsilí zveľaďovať cirkevné spoločenstvo takým spôsobom, aby mohol byť aj jav „interkulturality“ integrovaný do modelu jednoty, v ktorom je evanjelium kvasom slobody a pokroku, ...
8. Vytrvalosť a kresťanská solidarita
(Biblia/Úvahy nad Sv. Písmom)
... Ich vytrvalosť im dovolila vyvinúť vyspelú kultúru a dosiahnuť významné pokroky v oblasti astronómie, matematiky a iných vedných odborov. Mayská civilizácia geograficky obývala tieto oblasti: časť Mexika, ...
9. Výroky Otcov púšte - 3
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... nerobím žiaden pokrok a že mám odísť odtiaľto.” On mi povedal: ”Povedz im: ,Na Kristovu slávu tu strážim steny.‘” Abba Zenón povedal: ”Ak človek chce, aby ho Boh rýchlo vypočul, skôr než sa začne ...
... tělo dělalo pokroky. 1 Kor 12, 4-11: Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ...
11. Sv. Ignác z Loyoly I.
(Myšlienky/Myšlienky)
... ešte viac zjemniť a priviesť jeho úzkostlivosť do krajnosti, aby tak nešťastne poblúdeného nakoniec odvrátil od duchovného pokroku. Ak ťa diabol nemôže zviesť k hriechu, tak sa aspoň raduje, že ti spôsobil ...
... s technickým pokrokom, šírkou a rozmanitosťou podávaných správ a s vplyvom na verejnú mienku. Dokonca sama ľudská skúsenosť sa stala skúsenosťou sprostredkovanou médiami. Pre mnohých ľudí sa komunikačné ...
13. Pastiersky list Benedikta XVI. cirkvi v Írsku
(Komentáre/Kresťania a ...)
... z minulosti a naše pevné predsavzatie polepšiť sa prinesie hojné ovocie milosti na prehĺbenie viery v našich rodinách, farnostiach, školách a spoločenstvách, na duchovný pokrok írskej spoločnosti a na ...
14. Zdokonalenie Kristovým krížom (Gaudium et Spes)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Sväté písmo učí ľudí — a skúsenosť vekov mu dáva za pravdu —, že ľudský pokrok je veľkým dobrodením pre človeka, ale prináša so sebou veľké pokušenie: stupnica hodnôt je narušená, zlo pomiešané s dobrom ...
... vzrastá medzi nimi vzájomné porozumenie, žičlivosť a všeobecný pokrok. Keďže na internet je pripojené neskutočné množstvo ľudí, každý si môže vybrať, s kým sa bude zhovárať, nadväzovať vzťahy. Pri výbere ...
...  Poslaním Cirkvi je teda pozývať všetkých ľudí na spásu učinenú Bohom prostredníctvom svojho vteleného Syna. Preto je nutné obnoviť úsilie ohlasovať evanjelium, ktoré je kvasom slobody a pokroku, bratstva, ...
... železnicu, aby z Ruska dovážali rudu na spracovanie, a svojimi doslova kúdoľmi dymu počas dlhých rokov pokrokového socializmu zabili prakticky všetky lesy na Orave – to, čo sa tam teraz nachádza sú už ...
18. Bl. Ján Pavol II. I.
(Myšlienky/Myšlienky)
... a prosperite, nemôže dosiahnuť pravý pokrok bez toho, aby nechránila ľudskej osoby, nerozlučnosť manželstva a úctu k životu. Rodina je miestom lásky a života; miestom, kde láska rodí ...
19. SVD v Brazílii
(Amerika/Brazília)
... silou pokroku a nádejou budúcnosti. Brazília však aj dnes zostáva misijným územím. Preto bolo treba pomôcť tejto veľkej krajine. Okrem iných i Spoločnosť Božieho Slova svojím dielom má ...
...  všetkému materiálnemu pokroku a viditeľnej dynamike sa kresťanské cirkvi v Číne doteraz nachádzajú pod prísnou štátnou kontrolou. V poslednom čase majú napr. niektoré tamojšie kňazské ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie