Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz pokorne

Celkom: 38 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
...  Ak mám takú vieru, že konám zázraky a dokonca uzdravujem iných, ba i kriesim zmŕtvych, či obraciam zástupy, ale je to plné môjho "ja" "ja" "ja", mojej pýchy a nadradenosti bez kúska skutočnej pokornej ...
... Betleheme dôstojné miesto pre narodenie očakávaného Spasiteľa. Túto bolesť však znášal mlčky, pokorne odovzdaný do vôle Božej, plný živej dôvery v Božiu Prozreteľnosť. Bez reptania znášal všetky ťažkosti, ...
... zeme. Ó, Pane, nepochopiteľná Dobrota, ktorý poznáš skrz-naskrz celú našu úbohosť a vieš, že vlastnými silami nie sme schopní pozdvihnúť sa k Tebe, preto Ťa pokorne prosíme, zahŕňaj nás svojou milosťou ...
4. Spásonosná hanba horkých sĺz
(Biblia/Meditácie)
... nebudeme schopní prijať ani jeho bláznivú lásku k nám, a ponoríme sa naveky do zúfalstva hanby svojich skutkov, o ktorých so skrytou pýchou akože pokorne prehlásime: "Je to tak veľké zlo, Bože, že ani ...
5. Múdra odpoveď
(Biblia/Meditácie)
... „Učte sa robiť dobro.“ Učiť sa – to je proces, nejde to zo dňa na deň, chce to čas. Aké mal Boh pochopenie pre našu slabosť! Nechcel od nás hneď, aby sme boli tí najlepší, najpokojnejší, najpokornejší, ...
6. Pokánie, pokánie, pokánie! (sv. Klement I.)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ktorých miluje, pohnúť na pokánie a tento výrok zaručuje svojou všemohúcou vôľou. Preto sa poslušne podriaďme jeho velebnej a slávnej vôli, pokorne vzývajme jeho milosrdenstvo a dobrotu, zanechajme márne ...
7. Vždy som pracoval s láskou (sv. Ján Bosco)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a nápravu. Vo veľmi ťažkých okolnostiach je lepšie úpenlivo a pokorne prosiť Boha ako vychrliť prúd slov, ktoré poslucháčov urazia a vinníkom nijako nepomôžu.   Z Listov svätého kňaza Jána Boska ...
... urobil tak, ako chce. Ak bude z tohto domu niečo, budeme za to ďakovať Božej milosti, a keď z neho nebude nič, budeme sa pokorne biť v prsia a hovoriť: ,Neboli sme hodní tej milosti.’” Tento misijný dom ...
9. Jozef Freinademetz - 4 - Steyl
(Misie/Rehole - info)
... Jozefovi, v ktorom ho pokorne prosil, aby mu – ako prvému misionárovi z Rakúska – zaplatil cestu do Hong Kongu. Cisár sa obrátil na spolok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorý sa zaoberal podporou ...
10. Modlitba sv.Mechtildy za zosnulých
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Ponúkame vám krásnu modlitbu sv. Mechtildy za duše v očistci... Otče náš, ktorý si na nebesiach, pokorne Ťa prosíme. Večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam, ktoré si prijal ako tvoje stvorenia, ...
... na vrchu Karmel pokorne prosiť, aby si jej dal zvíťaziť. Božský Ježišu, vypočuj prosbu, ktorú ti prednášam za toho, čo chce byť tvojím misionárom, ochráň ho v nebezpečenstvách sveta, daj, aby čoraz lepšie ...
... podľa toho aj konáte." Ja chápem, Pane, tieto slová vychádzajúce z tvojho tichého a pokorného Srdca; s pomocou tvojej milosti chcem podľa nich konať. Chcem sa pokorne ponížiť a podrobiť svoju vôľu vôli ...
13. O očistci IV (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... nikto nemá právo niečo proti tomu namietať. Kto môže Pánu Bohu niečo predpisovať? Prijímajte preto pokorne milosti, ktoré dostávate, ďakujte za ne a nepátrajte po príčine vyznamenia a nezabudnite: Najmenšia ...
14. Jozef Freinademetz - 4 - V Steyli
(Misie/Rehole - info)
... Františkovi Jozefovi, v ktorom ho pokorne prosil, aby mu – ako prvému misionárovi z Rakúska – zaplatil cestu do Hong Kongu. Cisár sa obrátil na spolok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorý sa zaoberal ...
15. Pozdvihnutie mysle ku Kristovi (sv. Brigita)
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... na pamiatku svojho záslužného umučenia a svojimi vzácnymi svätými rukami si im umyl nohy, čím si najpokornejšie ukázal svoju veľkú poníženosť. Buď uctený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si zo strachu ...
16. Modlitba – veľká zbraň (sv. Efrém Sýrsky)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... si nemyslel o sebe nič veľké, keď v sebe poznávaš mnohé a veľké veci. Naozaj pokorne zmýšľa ten, kto je podobný Pavlovi a môže povedať: „Ani sám seba nesúdim, lebo nie som si ničoho vedomý, ale to ma neospravedlňuje. ...
Ježiš, prečo často odchádzam z kostola zo sv. omše bez sily taký, ako som prišiel? „Syn môj, prichádzaš často tak zahĺbený do svojich starostí doma a v práci, že celá sv. omša prejde v tvojom premýšľaní ...
18. List Ježiškovi
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
...  "Tak predsa len tá moja manželka mala pravdu... Znova som zabudol..." - pomyslel si riaditeľ už s pokornejším priznaním si svojej neschopnosti zapamätať si čo i len jediný dátum - dátum jej narodenín. ...
19. Pravé učenie a pokora (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
„Počuj, Jób, moje výroky, a vypočuj všetky moje reči.“ Učenie arogantných ľudí má tú vlastnosť, že nevedia pokorne podávať, čo učia, a tým správnym, čo vedia, nemôžu správne poslúžiť. Ich slová totiž prezrádzajú, ...
20. Čo chceš, aby som ti urobil? (Štv 8. týž. Cez rok)
(Úvahy/Meditácie na každý deň)
... peniaze, je žobrať. Tvoj život je tmavý a obmedzený. Nemáš nijakú budúcnosť. A si pokorne uzrozumený so svojou biedou. Hoci v tvojom srdci neustále horí túžba: "Kiežby som len videl!" Tak, tu si, na ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie