Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz pokora

Celkom: 41 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Chceš mat moc?
(Úvahy/O viere)
... ktoré sa pri slove „vládnuť“ veľa nepoužívajú: pokora, láska, úcta, úsmev, humor. Je zaujímavé ako sa vnímajú zverené funkcie. Keď ti zveria funkciu, človek má tú tendenciu, že začne používať moc, ...
2. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... Duch Svätý... 18. Je pokora pri takejto práci nevyhnutná? Dá sa jej naučiť? Alebo len sa o ňu modliť? Súvisí s láskou? Pri misionárskej práci sa pýtaš? No tak to teda áno, všade, kam sa misionár pohne. ...
3. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... hluché k volaniu chudobného. Práve naopak, pokora srdca a osobná skúsenosť utrpenia môžu byť vnútornými zdrojmi vzbudzovania súcitu a empatie: „Spravodlivý sa zaujíma o právo bedárov, bezbožník nemá (pre ...
... heroická odvaha jeho nekonečnej lásky aj k hriešnikom - nám ľuďom, Jeho obrovské pre nás tak ťažko pochopiteľné milosrdenstvo, Jeho hlboká večná pokora oproti jeho nekonečnej vznešenosti a majestátnosti, ...
5. Litánie pokory
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Ježiš, tichý a pokorný srdcom, vyslyš ma. Od túžby, aby si ma vážili, osloboď ma, Ježiš. Od túžby, aby som bol vyvyšovaný, osloboď ma, Ježiš. Od túžby, aby som bol ctený a chválený, osloboď ma, Ježiš. ...
6. Jeho poníženosť nás vzpriamila (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
„Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“ Pozrite, ako Pán slúžil, pozrite, akými služobníkmi nám prikázal byť. Položil „svoj život ako výkupné ...
7. Eva a Mária (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Keď Pán viditeľne prišiel k svojim, vzal na seba ľudskú prirodzenosť, ktorú on sám udržiaval v bytí. Poslušnosťou na dreve kríža napravil neposlušnosť, ktorá sa tiež odohrala na dreve, a za podvod, ktorému ...
8. Obnova všetkého cez Máriu (sv. Anzelm)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Nebo a hviezdy, zem a rieky, deň a noc, všetko, čo podlieha moci človeka a je mu na úžitok, si blahoželá, Pani, že tvojím prostredníctvom opäť získalo stratenú krásu a ešte nadobudlo novú, nevýslovnú milosť. ...
9. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... pokora nech je láskou, naše sebazaprenia nech sú láskou, náš odpočinok nech je láskou, naša ľútosť nech je láskou, celý náš život nech je láskou i naše umieranie nech je láskou. Ó, náš milovaný ...
10. Sv. František
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... je výrazná jeho pokora, ktorá sa prejavila i v tom, že si nikdy netrúfol byť kňazom, ale až do smrti zostal diakonom. Pre Františka bolo kňazstvo tak vznešené a výsostné povolanie, že sa necítil byť hodným. ...
11. Cesta duchovného detstva I.
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... Nakoniec neznechutiť sa svojimi pádmi a chybami, lebo deti veľmi často padajú." Všetko, čo charakterizuje náuku sv. Terézie, je zhrnuté v týchto dvoch posledných vetách. Pokora - byť maličkým. Spočíva ...
12. Cesta duchovného detstva II. Pokora
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. (Mt 11,29) Prvým a charakteristickým znakom Teréziinej cesty je pokora a postava dieťaťa. Dieťaťa, ktoré sa charakterizuje tým, že ja malé - nielen ...
... dobrá a skutočné ľudské hodnoty: chudoba bohatých; 4. pozitívna duchovná chudoba, ktorú tvorí pokora a dôvera v Boha, je najkrajším plodom na strome biblickej chudoby: bohatstvo chudobných. V dnešnom ...
14. Cesta duchovného detstva IV. Dôvera
(Úvahy/O úcte k Bohu)
P. Rudolf Bartal, OCD sa spolu s nami zamýšľa nad cestou duchovného detstva, ktorú nám naznačila svojím životom sv. Terezka Ježiškova. Štvrtí diel je o Dôvere.         Dôvera "Pristupujme teda ...
15. Cesta duchovného detstva V. Láska
(Úvahy/O úcte k Bohu)
P. Rudolf Bartal, OCD sa spolu s nami zamýšľa nad cestou duchovného detstva, ktorú nám naznačila svojím životom sv. Terezka Ježiškova. Piaty diel je o Láske.         Láska "Keby som hovoril ...
16. Modlitba o Lásku (sv. Terezka Ježiškova)
(Modlitby/Rôzne modlitby)
...  moje modlitby nech sú láskou, moje práce nech sú láskou, moje utrpenie nech je láskou, moje obete nech sú láskou, moja pokora nech je láskou, moje sebazaprenie nech je láskou, môj odpočinok nech ...
17. Pokora
(Úvahy/O duši)
Myslím, že to bol Abraham Lincoln, kto povedal: „Človek vydrží pretrpieť mnoho, ale ak chcete vyskúšať jeho charakter, dajte mu moc.“ Nenadarmo sa hovorí, že moc a peniaze krivia charakter. Stačí sa ...
18. Modlitba – veľká zbraň (sv. Efrém Sýrsky)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... bremená hriechov, utvrdíš sa len v tom, že si posledný zo všetkých, budeš mať veľkú odvahu pred Bohom. V tom nie je pokora, že sa hriešnik považuje sa hriešnika, lebo pokorné zmýšľanie je v tom, aby si ...
19. Výroky Otcov púšte - 2
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... ani si na ňu nenaložil náklad, a skôr ako si vyplával, už si dorazil do mesta. Najprv sprav svoju prácu, potom budeš mať rýchlosť, o ktorú sa snažíš teraz.” O pokore Pýtali sa starca: ”Čo je pokora?” ...
20. Otcovia púšte - 1
(Myšlienky/Myšlienky)
... Pimen Ak uvidíš mladého človeka štverať sa hore k nebu podľa svojej vôle, chyť ho za nohu a zhoď ho dole na zem. Nie je to preňho dobré. O pokore Pokora je veľké dielo a je to dielo Boha. Cesta ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie