Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz poklad

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... malú cirkevnú obec alebo udeľuje sviatosti, aj keby bol len sám, vykonáva činnosť Cirkvi“ (Evangelii nuntiandi, 60). Nemá to pokladať „za svoju osobnú vec, ani ho [evanjelium] nesmie hlásať na základe ...
2. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... aj naše deti, farníci a spolubratia. A preto v duchu tejto predstavy, hocaký akt, ktorý nepodpadá pod rámky „klasickej nábožnosti“, hneď pokladáme za hriech, kričíme, odsudzujeme, nedáme ...
3. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... viac-menej pokladá za začiatok Cirkvi. Je to pochopiteľné, veď maličké spoločenstvo ustrašených apoštol sa v jeden deň rozrástlo o tritisíc duší, keď tí istí apoštoli vyšli v Sile Utešiteľa svedčiť o Ježišovi ...
4. Chceš mat moc?
(Úvahy/O viere)
... veľa. Chceš mať moc? Tak musíš dávať veľa. Nie z cudzieho, ale zo svojho. Zo svojho pokladu, ktorý je v tebe ukrytý.  ...
Možno ste sa už stretli s niekým, kto povedal, že keby bol svedkom zázraku, tak by uveril, alebo by sa jeho viera ešte viac prehĺbila. Čo prežívali súčasníci Ježišovej doby, keď Ježiš robil zázraky? ...
6. Ozajstní hrdinovia
(Úvahy/O živote)
... službu. Myslím, že za hrdinov možno pokladať aj ľudí, ktorí odovzdávajú svoj bežný, občianský život a posväcujú sa osobitnej službe Bohu i blížnym. Síce je to pre nich obrovský dar, predsa len sami musia ...
... A tak som sa ho rozhodol hľadať, presne na tom mieste, kde som predpokladal, že som ho mohol stratiť – na autobusovej stanici. Hľadal som niekoľko dní, no bezvýsledne. V posledný deň pred tým, ...
... do tohto domu,“ kde sa s Kristom zjavujú a hromadia poklady večných dobier, kde sa ako v zrkadle črtajú prvotiny a obrazy budúcich vekov. Z Reči biskupa Anastáza Sinajského v deň Premenenia Pána  ...
9. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... čo sa dá. Prostriedky nejaké nazbierame, ale vonkoncom nestačia na to, čo tento chrám aspoň zatiaľ potrebuje... ale financie nie sú všetko, dôležité sú ich srdcia... tie sú pokladom Božím... 25. Je známe, ...
... Obraz ukrižovaného, ktorého žiaden ľudský ortieľ nikdy nebude môcť odstrániť zo stien nášho srdca, zostane navždy kráľovským slovom Pravdy: „Ukrižované svetlo, ktoré osvecuje slepých“, „ukrytý poklad, ...
11. Stretutie o povolaní pre mužov
(Aktuality/Správy z misií)
... postavy (Abrahám,Mojžiš, Jozef, Jeremiáš, Samuel, Rút, Ester, Ján Krstiteľ).   Najbližšie stretnutie začne 2. marca 2012, v piatok, s predpokladaným začiatkom o 17:00 hod. a končíme v nedeľu, tradične ...
12. Otče náš slovami Otca
(Úvahy/O modlitbe)
... si na tých, ktorí ho nemajú. Môžeš ma žiadať o čokoľvek, pokladaj ma za svojho milujúceho Otca! Som zvedavý na pokračovanie tvojej modlitby… „Odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojim vinníkom…” ...
13. Byvol, nôž a kríž v Indonézii
(Zážitky/Misionárov)
... so sebou a jednak s rodinou, ktorá nôž pokladala za vzácnu pamiatku, sa rozhodol, že mi perisu odovzdá. Potešil som ho: „Je tvoj a ostávia tvoj. U mňa bude len v úschove. Kedykoľvek si ho môžeš vziať, ...
14. Pátri z Vietnamu v Čechách
(Rozhovory/S misionármi)
... prevažne z komunistického severu Vietnamu a predpokladá sa, že medzi nimi nie je veľa katolíkov. Katolíci utekajú do krajín ako Belgicko, Francúzsko, USA, Austrália, ktoré neboli v minulosti komunistickými ...
15. 32 rokov misionárom v Juž. Amerike
(Rozhovory/S misionármi)
... osady, ktoré boli akousi „samosprávou“. Bol tam určitý poriadok a ľudia mali väčšiu bezpečnosť. Mmali spoločné polia, ktoré obrábali. Misionári ich pripravovali na krst. Mnohí ľudia Indiánov nepokladali ...
... smädmá za Tebou, za pokladom života, za prameňom múdrosti, vedomosti a svetla večného, za povodňou všetkej blaženosti, za plnosťou chrámu Božieho. Nech žiada Teba, duša moja, nech vzdychá k Tebe. Nech ...
17. Čína - nová výzva pre Cirkev
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
... nakúpiť nejaké veci. Keď som prišiel k pokladni, predavačka sa ma spýtala: „Odkiaľ si?“ Ja som veľmi s radosťou odpovedal, že som z Európy. To bola moja prvá komunikačná skúsenosť a ja som mal obrovskú ...
18. Nádej v Blagoveščensku
(Listy/Listy misionárov)
... pokladajú, ak nie za sektantov, tak aspoň za heretikov, akoby nie kresťanov. Nová tvár v osobe vladyku Lukiána je tak svetlom pre hlbšie a úprimnejšie vzťahy v jednej Cirkvi, ktorú si želal Kristus. Preto ...
19. Večná sláva proroka
(Biblia/Meditácie)
... pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo mu Ján hovoril: „Nesmieš s ňou žiť!“ A chcel ho zabiť, bál sa však ľudu, lebo ho pokladali za proroka. (Mt 14,1-4) Povedz mi úprimne zo srdca - chceš ...
Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie