Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz pokánie

Celkom: 38 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... i spoločenský rozmer. V Cirkvi, ktorá je Kristovým mystickým telom, sa táto vzájomnosť prejavuje tým, že spoločenstvo neprestajne robí pokánie a prosí o odpustenie za hriechy svojich detí, ale sa aj vždy ...
2. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... kráľovstvo a pokánie. 4.Ktorý sa premenil na vrchu Tábor. 5.Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.   III. Bolestný ruženec (modlí sa v utorok a v piatok) Prosby k preddesiatkom: a)Ktorý nech osvecuje ...
3. Sme hlinou v majstrovej ruke
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Kým žijeme na zemi, robme pokánie. Lebo sme hlinou v majstrovej ruke. Ako keď hrnčiar robí nádobu a ona sa mu v rukách pokriví alebo doláme, preformuje ju nanovo. Ale keby sa rozhodol dať ju do rozpálenej ...
... aby vás celých spoznal a mohol vás viesť.“ (Mníchov 19.11.1980) Ďalej ako na prvý deň.   4. Deň Pokánie Úvod ako na prvý deň. Čítanie Božieho slova Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje ...
5. Prekvapená radosť
(Biblia/Meditácie)
... národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami." (Lk 24,35-48) Predstav si, že si niekoho strašne miloval - tak veľmi, že ti bol ten človek drahší ako ktokoľvek ...
Konáme dobro, na ktoré si časom nikto nespomenie, ale pokánie, na ktoré si spomenie Boh??? Celkom zaujímavé dnešné prvé čítanie z knihy proroka Ezechiela (Ez 18,21-28). Ak urobíš niečo dobré a potom ...
7. A odvrátili sa od zlých ciest
(Biblia/Meditácie)
„Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo.“ „Jonáš vstal a šiel podľa Pánovho rozkazu do Ninive.“ „Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojich ...
8. Pokánie, pokánie, pokánie! (sv. Klement I.)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... v každom pokolení „dával príležitosť na pokánie“ všetkým, čo sa chceli k nemu obrátiť. Noe bol hlásateľom pokánia a tí, čo ho počúvli, sa zachránili. Jonáš ohlásil Ninivčanom pohromu; ale oni robili pokánie ...
... sviatosti) v Eucharistii. Ona je z jednej strany vrcholom a z druhej strany začiatkom obrátenia a uzdravenia. Vrcholom je pre „...vnútorné pokánie - radikálne preorientovanie celého života, návrat, obrátenie ...
10. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... a ide hľadať jedného zablúdeného hriešnika, aby ho cez obrátenie a pokánie opäť priviedol späť domov. ... Tu treba dať príležitosť ostatným ľuďom v kostole, aby vyjadrili svoje vďaky Pánovi nahlas.  ...
11. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... a obetami konali zázraky lásky a dobroty. Tretí desiatok: Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie. Pán Ježiš je Dobrá Novina, On je Radostná Zvesť, Posolstvo Božej lásky k ľuďom. Ukázal nám ...
12. O očistci I (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... očisty. Tu je všetko odstupňované podľa zásluhy. Zem je už sama osebe očistcom. Medzi jej obyvateľmi sú takí, ktorí na seba dobrovoľne prijímajú pokánie a tak odpykávajú očistec. Oni prídu po smrti ihneď ...
13. Výroky Otcov púšte - 4
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
...  Abba Pambon povedal: ”Ak máš srdce, môžeš byť spasený.” Abba Eliáš, služobník, povedal: ”Čo zmôže hriech tam, kde je pokánie? A aký je úžitok z lásky tam, kde je pýcha?” Abba Izaiáš tiež povedal: ...
14. Výroky Otcov púšte - 3
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
...  potreby chorého. Ostal tam štyri mesiace, kým chorý nevyzdravel. Potom sa v pokoji vrátil do svojej kélie. Vojak sa pýtal abbu Mia, či Boh prijal jeho pokánie. Keď mu starec vysvetlil mnohé veci, ...
15. Otcovia púšte - 1
(Myšlienky/Myšlienky)
... Gerontios z Petry ”Ak máš srdce, môžeš byť spasený.” Abba Pambon ”Čo zmôže hriech tam, kde je pokánie? A aký je úžitok z lásky tam, kde je pýcha?” Abba Eliáš ”Ak sa Boh chce zmilovať nad dušou ...
16. Nesúďte
(Úvahy/O láske)
... kde potrebujeme pokánie. Všetci potrebujeme volať k Bohu o pomoc, aby nám pomohol zmeniť sa. Je dôležité naučiť sa navzájom sa vnímať vo svetle hlbokej Božej lásky. Tento človek predsa nie je - a ani ...
17. Za koho ma pokladáš?
(Úvahy/Meditácie na každý deň)
... si však ozajstný človek. Preukazuješ lásku, no nebojíš sa napádať aj zaužívaný stav vecí. Na druhej strane si trochu náročný na pokánie a to sa niektorým ľuďom nepáči. Iní ľudia ťa zas považujú za proroka ...
18. O nespretŕhaných reťaziach nemilosti
(Príbehy/Skutočné príbehy)
... majú slobodnú vôľu,“ riekla. „Musia niesť morálnu zodpovednosť. Ten chlapec sa musel priplaziť na kolenách. Musel činiť pokánie. To tým chcel Ježiš povedať.“ Ježiš ale chcel povedať niečo iného, Margaret. ...
19. Pastiersky list Benedikta XVI. cirkvi v Írsku
(Komentáre/Kresťania a ...)
... prevzali zodpovednosť za viny, ktoré ste spáchali, a aby ste pokorne vyjadrili svoju ľútosť. Úprimné pokánie otvorí dvere Božiemu odpusteniu a milosti skutočnej nápravy. Obetujúc modlitby a pokánie za ...
20. Skutočné odpustenie?
(Úvahy/O láske)
... si jeho znamenie naveľa naveľa všimneme, vstúpime do seba a začneme sa kajať, potom „hovorím vám: V nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie