Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz pocta

Celkom: 4 nájdených výsledkov.

... a spása v Ježišovi Kristovi s plnou jasnosťou a s absolútnym rešpektovaním tohto svedomia… vzdáva sa tým tejto slobode pocta“ (apošt. exhortácia Evangelii nuntiandi, 80). Stretnutie s Kristom musíme vždy ...
2. Litánie pokory
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Ježiš, tichý a pokorný srdcom, vyslyš ma. Od túžby, aby si ma vážili, osloboď ma, Ježiš. Od túžby, aby som bol vyvyšovaný, osloboď ma, Ježiš. Od túžby, aby som bol ctený a chválený, osloboď ma, Ježiš. ...
3. Zbavme sa strachu zo smrti (sv. Cyprián)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... neodvratnej nevyhnutnosti, a nie v ochotnej poslušnosti. A chceme, aby nás vyznamenal nebeskými poctami ten, ku ktorému prichádzame proti svojej vôli. Načo sa teda modlíme a prosíme, aby prišlo nebeské ...
4. Milosrdenstvo - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... že ona zabíja. A už ma moja duša opúšťa..." Položili ho na lôžko, zomrel a pochovali ho s poctami. Tob 14 30 Oziáš im povedal: "Dôverujte, bratia, a vydržme ešte päť dní, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie