Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz pastier

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... ale je vždy cirkevnou aktivitou. Pavol VI. napísal: „Aj keď najneznámejší hlásateľ evanjelia, katechéta alebo duchovný pastier káže radostnú zvesť na tom najodľahlejšom mieste; keď tam zhromažďuje svoju ...
2. Všetko najlepšie...
(Úvahy/O Advente)
... z týchto maličkých.“ Týmito slovami zakončuje Ježiš podobenstvo o dobrom pastierovi. Začala som vetou, ako sa nám darí nachádzať jeho cesty, chodníky, pravdu, spôsob správania. Ježiš ukazuje dnes na ...
... raz sa na ňom zúčastnil taký veľký počet koncilových otcov z Ázie, Afriky, Latinskej Ameriky a Oceánie. Biskupi misionári i domorodí biskupi a duchovní pastieri spoločenstiev rozptýlených medzi nekresťanskými ...
4. Čarovné chvíle misie v Nyumbane
(Zážitky/Misionárov)
... pastier smrdí, zakončí Mate improvizáciou – na tú však moje jazykové znalosti ešte nestačia, a tak sa smejem len na tom, ako sa chichocú všetci ostatní. Medzitým sa načahujem do taniera. Tróni podo mnou ...
5. Nielen slová - aj skutky! (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... je pastierom, veľkňazom, cestou a bránou a stal sa pre nás všetkým zároveň, tak sa nám zjavil aj očakávaný sviatok a či slávnosť, ako hovorí svätý Apoštol: „Bol obetovaný náš veľkonočný Baránok, Kristus.“ ...
6. Krížová cesta pre matky za deti
(Modlitby/Krížové cesty)
... pastierom celej tvojej Cirkvi. Daj mu múdrosť a prezieravosť, pokoru a nádej, trpezlivosť a zdravie, aby podporovaný úprimnými radcami, vernými biskupmi a kňazmi viedol tvoj ľud ku spáse. Zdroj: velkanoc.tuomatu.com ...
7. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... v náručí? Možno na to, ako to všetko začalo. Na anjela, ktorý Ti prišiel zvestovať Boží plán, na betlehemskú noc, pastierov pri jasličkách, na strach pri úteku do Egypta, na šťastné roky v Nazarete, kde ...
... lásky, lebo ty žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým ako jeden Boh, na veky vekov. Amen.   Siedmy deň Premenení dobrým Pastierom Pas moje ovce (Ján 21, 16-17) Biblický text na tento deň poukazuje ...
9. Nádej v Blagoveščensku
(Listy/Listy misionárov)
... Lukiánu, i patriarchu Kirilovi, nielen ako znak vďaky, ale aj úprimnej prosby za nich v ich horlivej službe pastierov Božej Cirkvi.  ...
10. Vianoce v Bolívii
(Zážitky/Misionárov)
... Dieťatom Ježiškom dajú do svojho betlehema aj sošku Panny Márie, sv. Jozefa, Troch Kráľov, pastierikov s typickými hudobnými nastrojmi ako sampoňa, kena, čarango,  a tiež niektoré zvieratká  tu na Altiplane ...
11. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... som nechápala podstatu homeopatie – prečo sa dá práve homeopatia používať i okultnými prístrojmi? Nebolo mi to stále jasné. A tak som sa pustila do štúdia. Prvou knihou, ktorú mi kúpil manžel, bol pastiersky ...
12. Tajomstvo bez strachu
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
Aká nádherná zhoda – včera sme oslávili nedeľu Dobrého Pastiera a dnes si spomíname na jedného z jeho služobníkov – Jána Nepomúckeho, ktorý bol príkladom čestného a verného kňaza. Ján obetoval svoj ...
13. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... ťa za dar dokonalej lásky pre Svätého Otca Benedikta XVI., všetkých pastierov Cirkvi a rehoľníkov. Nech je vo svete – vďaka ich službe – prítomná tvoja láska. Spievame: Kriste uslyš nás, Kriste vyslyš ...
... ktorá cez neho prežaruje. S dôverou v tvoje nekonečne milosrdenstvo a na materinský prihovor Panny Márie, nám poskytol živý obraz Ježiša, dobrého pastiera, a ukázal nám, že svätosť je potrebným rozmerom ...
... k svätým, Milovník vedy a poznania, Príklad pracovitosti, Kňaz s ľudským srdcom, Kňaz radostný a srdečný, Budovateľ civilizácie lásky, Pastier celého sveta, Učiteľ modlitby, Ochranca života ...
16. Vnímaš ma???
(Biblia/Meditácie)
... v jeho rodine zhrešil, keď tento chudák sa nemôže pozrieť na svet už od svojho narodenia? A Boh používa vždy originálne nápady. Vyvolí si ryšavého pastiera Dávida; urobí si blato a potrie slepému oči, ...
17. Ty si Peter-Skala (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Z celého sveta je iba Peter vyvolený, aby stál na čele všetkých povolaných národov, všetkých apoštolov a všetkých Otcov Cirkvi. Hoci je v Božom ľude mnoho kňazov a mnoho pastierov a ako prvý ich riadi ...
18. Kto sa chce stať Dobrovoľníkom pre Afriku?
(Aktuality/Správy z misií)
... a pomôcť slabším študentom s rozličnými predmetmi. Za školu je zodpovedná rehoľa Školských bratov. - Projekty rehole sestier Dobrého pastiera určené znevýhodneným ženám a dievčatám v Nairobi a Embu. ...
19. Sv. Cyrila a Metoda
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... Pamätajme však aj na to, že vieru neodovzdávame každý sám, ale ako spoločenstvo, ktoré sa necháva viesť jedným pastierom. Preto sa treba snažiť o jednotu s ostatnými veriacimi, aby sme svetu spolu ukázali, ...
... pastiermi sa dajú očakávať veľmi mnohé dobrodenia pre Cirkev: tak sa totiž prehlbuje u laikov pocit ich vlastnej zodpovednosti, napomáha sa ochota a uľahčuje sa spolupráca laikov s duchovnými pastiermi. ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie