Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz otcov

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Spoznaj Božie skutky!
(Úvahy/O viere)
„Ak nekonám skutky môjho Otca, neverte mi. Ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi!“ Ježiš vedel, že uveriť nebude ...
2. Ruženec lásky
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... čokoľvek urobím, pretože som tvoj milovaný syn a tvoja láska ku mne je večná a tvoje milosrdenstvo nekonečné.“   A na malých zrnkách, koľko len chceš krát povedz Bohu=Otcovi, Synovi i Duchu ...
... raz sa na ňom zúčastnil taký veľký počet koncilových otcov z Ázie, Afriky, Latinskej Ameriky a Oceánie. Biskupi misionári i domorodí biskupi a duchovní pastieri spoločenstiev rozptýlených medzi nekresťanskými ...
4. Ozajstní hrdinovia
(Úvahy/O živote)
... Ich mená sa riedko dostávajú do médií, a predsa sme všetci vďační, že máme tieto hrdinky, ktoré stoja v základe celého spoločenstva.     Potom to budú otcovia, deti i iní rodinný príšlusníci, ktorí chcú ...
Svätí otcovia a veľkí učitelia v homíliách a rečiach, ktoré mávali na sviatok Nanebovzatia Bohorodičky, hovorili o ňom ľudu ako o veci, ktorú veriaci už poznajú a prijímajú. Bližšie ho vysvetľovali a hlbšie ...
6. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... ho musí pokarhať. Táto ľútosť predstaveného vždy zasiahla srdcia spolubratov a sami v slzách prosili o odpustenie a požehnanie. Bolo to skutočné otcovské a Božím milosrdenstvom ...
7. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... od Jaceka Pulikovského o hodnote otcovstva, takisto „Chatrč“ ktorá môjmu srdcu viac osobne priblížila Najsvätejšiu Trojicu no a teraz lúskam s veľkým záujmom Valtortu „Život Ježiša“ – uuuf to vám je perfektná ...
8. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Syna.“ A keď z neba zaznel Otcov hlas: „Už som oslávil a ešte oslávim,“ Ježiš povedal okolostojacim: „Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad svetom, teraz bude knieža tohto sveta ...
... a biednych; keď človek stráca cestu čo vedie k Otcovi a v tebe už nespoznáva krásnu tvár vlastnej ľudskej prirodzenosti. V tejto hodine sa do nás vkráda pokušenie utiecť, pocit zdesenia a úzkosti a červotoč ...
10. Krížová cesta pre matky za deti
(Modlitby/Krížové cesty)
... deti báť, začnú byť malomyseľné? Ak im nepodáš ruku, nevrátia sa späť k Otcovi a stratia Ťa naveky. Ježišu, v každom okamihu zvyšku môjho života Ťa chcem prosiť, aby si ich zachránil pri najťažšom páde. ...
11. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... a poslušnosť Otcovi. Čo najviac ničí naše rodiny? Nevera, rozvody, potraty, alkohol, drogy? To sú veľmi bolestné skúsenosti. Nemuseli by byť takéto dôsledky, keby sme zavčasu odstraňovali ich príčiny: ...
12. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
... zdravia, sily – to všetko musel Ježiš dať, aby splnil Otcovu vôľu. My máme k tomu tiež dozrieť, ale zatiaľ sa viažeme na množstvo maličkostí. Každé vzdávanie sa niečoho nás bolí. Nedokážeme radi dávať ...
13. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... než kričiaci dav naokolo. O Otcovi na nebesiach, o jeho láske k ľuďom, ktorý poslal svojho Syna, aby spasil svet. Mária. Už dávno povedala Bohu svoje “áno“, už dávno odovzdala svoj život do jeho vôle. ...
14. Pán zjavuje svoju slávu (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
...  Preto ak máme zachovávať prikázania a trpezlivo znášať protivenstvá, musí stále zaznievať v našich ušiach Otcov hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ Z Rečí svätého ...
... povedal Ježiš: "Budete konať ešte väčšie skutky ako ja, lebo ja idem k Otcovi..." P. Robert Balek SVD    ...
16. Vianočné prianie od Misie.sk
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
... a lásky, kvôli ktorej zišiel zo slávy nebies do plačlivého údolia zeme, aby kvôli nám zomrel ale premohol tak večnú smrť a znovu nás priviedol domov - k svojmu a nášmu Otcovi - k večnému a milosrdnému ...
17. Vianočné prianie od Misie.sk
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
...  aby kvôli nám zomrel na kríži a tak premohol večnú smrť a nás opäť priviedol domov - k svojmu a nášmu Otcovi - k večnému a milosrdnému Bohu... vám zo srdca prajú Misie.sk  ...
18. Celý svet čaká na Máriinu odpoveď
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... svätí otcovia, tvoji otcovia, lebo aj oni bývajú v kraji tône smrti; čaká na ňu celý svet, kľačiac pri tvojich nohách. A nie neprávom; veď od tvojho slova závisí potešenie chudákov, vykúpenie väzňov, ...
19. Predvianočná novéna
(Modlitby/Novény)
... Preto aj otcovia verbisti misionári sa práve v tomto čase modlia túto vianočnú novénu. Ak chcete, môžete sa pripojiť k nim. Nech sa páči... INVlTATÓRlUM   Ant.: Prichádza Kráľ', náš Pán, poďte, ...
... a všetky životné ťažkosti s dôverou v Božiu Prozreteľnosť. Litánie k sv. Jozefovi Otče náš. Zdravas Mária. Svätý Jozef, ochranca ľudí bez domova, oroduj za nás! 3. DEŇ Patrón otcov rodín ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie