Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz osobné

Celkom: 21 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... Božieho slova” (Benedikt XVI., posynodálna apoštolská exhortácia Verbum Domini, 97). To si vyžaduje predovšetkým nové, osobné i spoločné primknutie sa s vierou k evanjeliu Ježiša Krista „predovšetkým v ...
2. Ozajstní hrdinovia
(Úvahy/O živote)
... za seba, ale za mnohých. V spojení s týmto príkladom, dostáva hrdinstvo, obeta i obetavosť nový zmysel, ktorý sa dá aplikovať na rôzne oblasti spoločenského, osobného i duchovného života.     Hrdinami ...
... intrigy. Znova sa opakujú dejiny raneného ľudského srdca: jeho hlúposť, neschopnosť povzniesť svoj pohľad aby sa nenechalo klamať ilúziami malého osobného prospechu a povzniesť sa do výšky, nesené slobodným ...
4. Ako som prijala Jeho lásku
(Príbehy/Svedectvá)
Chcela by som vám povedať pár slov o mne a mojom živote. Bola som vychovávaná v “katolíckej“ rodine, ktorá sa hlási ku Kristovi. Raz za čas som išla do kostola, sviatosť zmierenia bola pre mňa traumatickým ...
5. Kde si bol, Bože?
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... synovej izby. Začala ukladať modely autíčok a ostané osobné veci v jeho izbe presne na miesto, kde si ich vždy odkladal on. Ľahla si naprieč jeho posteľou, pritlačila k sebe jeho podušku, a vyplakala ...
... v mene lásky k Bohu a človeku išli a prinášali ovocie. Doby, v ktorých žili boli rôzne a rôzne sú aj ich osobné príbehy. Napriek tomu ich zjednocuje spoločná črta svätosti a tou je oddanosť Božiemu milosrdenstvu.“ ...
7. Sv. Cyrila a Metoda 2
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... poriadneho muža. Učiteľka Jana dostala v novom školskom roku svoju prvú triedu. Snažila sa so svojimi žiakmi vytvoriť osobné vzťahy a nebyť nikomu iba cudzou učiteľkou. K jednému žiakovi, Martinovi, ...
8. Ako Majka angličtinu v Mozambiku učila
(Zážitky/Dobrovoľníkov)
... po anglicky predstaviť a vymeniť si základné osobné informácie, poriadne sme si to spolu užili, ale najväčšou odmenou pre mňa je: všetci chcú pokračovať v učení sa angličtiny so mnou!!!   Áno, škola ...
... a poslušnosti - úcta k Bohorodičke - súhlas so Sv. Písmom a náukou Cirkvi - prínos pre spoločenstvo, osobné duchovné obohatenie a prejavy lásky, ako znaku  a základnej vlastnosti Ducha. (Porov. Degro, ...
... prvom kroku prostredníctvom siete a potom hľadať priame osobné spôsoby stretnutia.  Mladý človek sa totiž často hanbí o niektorých veciach rozprávať osobne a chce zostať pre istotu v anonymite. Takéto ...
11. Ohlasovanie evanjelia v digitálnej ére
(Aktuality/Správy z misií)
... zámerom dať do centra všetkých komunikačných procesov človeka. Aj v čase, tak široko ovládanom a často podmienenom novými technológiami, zostáva základnou hodnotou osobné svedectvo.   Priblížiť sa ...
... osobné ovocie špiritistu. - ľstivosť duchov nemôže nikdy poukazovať na hociktorého z Božích poslov, ktorí boli stvorení dobrými a na rozdiel od démonov takými aj zostali. Cieľ démonov aj napriek úvodnej, ...
13. Kresťanstvo a okultizmus - Úvod
(Katechézy/Morálka)
... sa neprikladal svetskému a historickému dianiu skutočný význam, pretože všetko bolo dopredu určené. Človek bol podrobený slepému a neosobnému osudu, nestál pred živým a osobným Bohom, ktorý sa v dejinách ...
... autoinformáciu, aby vytvárala stále užšiu sieť vzťahov a pút, príležitostí na osobné stretnutia, konfrontáciu a výmenu názorov.  Ide tu predovšetkým o podávanie informácií o náboženskom živote a živote ...
... misijnej prirodzenosti Cirkvi. Čítanie a štúdium dokumentov II. vatikánskeho koncilu a misijných encyklík pápežov. Pohľad na osobné dejiny a dejiny vlastnej Cirkvi v celosvetovej perspektíve a osvojenie ...
... Ježiš. "Veľmi rýchlo som obrátila srdce na Sprievodcu sprievodcov a on ma zasvätil do vedy, ktorú zakryl pred múdrymi a zjavil ju maličkým." (Rkp. A, 71r) Ide teda o osobné vedenie a vlastnú neopakovateľnú ...
... až ku mne, napĺňali moje srdce príjemnou zádumčivosťou... Zem sa mi zdala vyhnanstvom a snívala som o nebi". (Rkp A, 15r) Modlila sa tak, že rozjímala o stvorených veciach, a to ju ešte viac nútilo k osobnému ...
... pokrstení a celá Cirkev, ktoré sa však nedá vierohodne uskutočniť bez hlbokého obrátenia – osobného, komunitného  i pastoračného. Uvedomenie si povolania ohlasovať evanjelium totiž podnecuje nielen jednotlivého ...
19. O očistci IV (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... slovo k sluchu, nevnikne do srdca. Také námahy nemajú požehnania, neprinesú ovocie. Tiež kazatelia a duchovní vodcovia pôsobia na dušu v pomere svojho osobného spojenia s Ježišom, t. j. primerane duchu ...
... pastoračná práca nielen akosi prežívala, ale aby rástla a neustále sa rozvíjala, je potrebné, aby obsahovala tieto dôležité prvky: 1.    Osobné angažovanie sa – tento postoj je nenahraditeľný prakticky ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie