Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz omša

Celkom: 46 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Mesto na Neve
(Listy/Listy misionárov)
... potom slávnostné ranné chvály a po nich samotná sv. omša, začínajúca o 12. hodine. A po sv. omši klasické rozhovory pri čaji. Väčšina faníkov sú občania Ruskej federácie, hoci na fotke je akurát skupina ...
2. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... a pre veriacich ale predsa bez osobitného času iba pre Neho. No a na Popolcovú stredu sme pracovali na našom chráme a večer bola sv. omša, kde som dostal od spolubrata Kazimira poriadnu dávku popola na ...
3. Misionárky na kolenách
(Rozhovory/S misionármi)
... potom nasleduje meditácia, sv. omša. Máme určený čas na stravovanie, čas na prestávku, čas na osobnú modlitbu, prácu v dome, taktiež máme čas na oddych – rekreáciu. Ako udržujete kontakt s okolitým svetom? ...
4. Pátri z Vietnamu v Čechách
(Rozhovory/S misionármi)
... o 4. hodine ráno. O pol piatej je svätá omša. Účasť na týchto bohoslužbách patrí k dobrým zvykom. Je to obzvlášť ťažké hlavne pre malé deti a v zime. Po omši sa odchádza hneď do práce na pole. V mestách ...
... sa náležite musí osláviť. Oslava má cirkevný, ale i spoločenský ráz. Súčasťou príprav býva púť so sochou patróna do jednotlivých filiálok. Tam obyčajne býva sv. omša a nejaké prednášky o Sv. písme či katechéza. ...
6. Viera v silu jediného Boha
(Rozhovory/S misionármi)
... vo švíkoch. Ešte som ho taký plný nevidel. Speváci sa trhajú, veď nacvičovali celý týždeň. Omša sa samozrejme nemôže zaobísť bez 8 dievčat, ktoré hrajú na tamburínach a tancujú. Aj Božie Slovo prinášajú ...
7. Ako som prijala Jeho lásku
(Príbehy/Svedectvá)
... zážitkom, svätá omša jednoducho bola potrebná, ale nehľadala som jej význam. Cítila som, že niečo, nejaký Boh, sila, existuje. Potom začala stredná škola, zmena prostredia a noví ľudia. Kostol, Boha a ...
8. Vianoce v Bolívii
(Zážitky/Misionárov)
... Polnočná sv. omša je vyjadrením spontánnej radosti z príchodu Ježiša Krista medzi nás. Po sv. omši zvykneme chvíľu oslavovať spoločne, potom sa ľudia rozchádzajú do svojích príbytkov, kde slávnosť nadobúda ...
... Slovensku v niektorých dedinkách je to ešte poriadna tlačenica väčšinou však kvôli babičkám, ktoré tam ešte ako tak žijú. Babičky podvedome kdesi v srdci cítili, akú veľkú cenu má sv. omša pre spásu nielen ...
... k úkonu kajúcnosti, Mária povedala: „Z hĺbky svojho srdca pros Pána, aby ti odpustil hriechy, ktorými si ho urazila. Takto budeš môcť mať plnú účasť na veľkom privilégiu, ktorým je svätá omša.“ Uvažovala ...
11. Sv. omša - 7 - Pokľaknutie
(Katechézy/Sv. omša)
... Balek SVD Pozri si ďalšie časti seriálu o sv. omši: Sv. omša - 1 - Čo je to sv. omša? Sv. omša - 2 - Príprava - Dar  ...
12. Moskva 6 - Bezdomovci - Obeta z lásky
(Zážitky/Misionárov)
... že ten človek zomrel. Zapíšu bez rozmýšľania a už sa na ďalší deň slúži sv. omša alebo modlia pohrebné modlitby za toho človeka. A niektorí ľudia, veriac tomuto, využívajú to, aby uškodili ľuďom, ktorým ...
Cirkevní predstavitelia sú povinní využívať možnosti počítačov a internetu v rôznych oblastiach svojho poslania. Preto sa v tejto časti nášho seriálu pokúsim načrtnúť moju predstavu portálu, ktorý by ...
14. Jozef Freinademetz - 4 - Steyl
(Misie/Rehole - info)
... spojení v Ježišovom srdci, teraz i na veky zjednotení.“ Nasledujúci deň bola slávnostná sv. omša, ktorú celebroval ich učiteľ čínštiny otec Smorenborg; asistovali mu obaja misionári. Počas obeda prišiel ...
15. Irkutsk 18 - Let Irkutsk-Moskva-Viedeň
(Zážitky/Misionárov)
... mnohých len tak nájdených cudzích robotníkoch nedá so 100%-nou istotou povedať. Príjemný človek. Chceli sme sa dohodnúť na obhliadke Moskvy, ale keďže mala byť večer sv. Omša o siedmej, nijako sa to nedalo ...
16. Tajomstvo duší v očistci I (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
... môžete nám povedať, aká sú najúčinnejšie prostriedky na oslobodenie duší z očistca ? Mária Simma : Hlavne sv. omša, pretože sa počas nej sám Kristus obetuje z lásky k nám. Je to obeta Krista seba samého ...
17. Len hlas v tme
(Rozhovory/S misionármi)
... (zatiaľ len po anglicky) o 7:00 a po nich nasleduje svätá omša. Okolo ôsmej sa spoločne naraňajkujeme, čím náš spoločný program načas končí. Po raňajkách sa totiž všetci, každý podľa svojho rozvrhu, odoberú ...
18. Misijná nedeľa - Prosby
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Prosby, ktoré môžete vo svojich farnostiach čítať vo sv. omši namiesto oficiálnych prosieb z nedele, sú tu. Nech sa páči... :o) Drahí bratia a sestry, ohlasovať Evanjelium o Kristovom víťazstve nad ...
19. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... sa dá upraviť podľa miestnych zvykov, možností usporiadateľov, veku zúčastnených detí, potrieb a skúseností spoločenstva. Ako sláviť? - zapojiť deti do modlitbových aktivít: svätá omša s misijnými prvkami, ...
Vo východných gréko-katolíckych či pravoslávnych cirkvách sa oddávna začínala liturgia okiadzaním celého priestoru kostola a pokropením svätenou vodou. Kedysi pred 2. vatikánskym koncilom  bolo aj v ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie