Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz odvaha

Celkom: 27 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... heroická odvaha jeho nekonečnej lásky aj k hriešnikom - nám ľuďom, Jeho obrovské pre nás tak ťažko pochopiteľné milosrdenstvo, Jeho hlboká večná pokora oproti jeho nekonečnej vznešenosti a majestátnosti, ...
2. „Nemať nič a byť bohatý?!“
(Listy/Listy misionárov)
... dedinka je na kopci. Z ďalších spomeniem len býčie zápasy, ktoré nesmú nikdy chýbať. Tam som obdivoval ich odvahu stáť v aréne pred býkom bez ničoho. Neskôr som pochopil, že je to odvaha po užití neurčitého ...
3. Večná sláva proroka
(Biblia/Meditácie)
V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“ Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia ...
... kráľovstvo je spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.“ (Rim 14,17) A môžeme dodať láska, múdrosť, milosrdenstvo, odvaha, trpezlivosť... atď. Proste všetko, čo vychádza z pravej lásky. Prečo? Pretože ...
5. Kedy byť mučeníkom?
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... si život. Stretnutie s Bohom by pre neho asi nebolo tak veselým, ako sa u kresťanov učakáva. Človek v takom stave ani nie je schopný prijať iné rozhodnutie. Chýba mu odvaha, ktorá je Božím darom, a strach ...
6. Irkutsk 17 - Tábory na brehu Bajkalu
(Zážitky/Misionárov)
... malé trojročné dievčatko, ako stojí za mnou a usmieva sa na mňa. Mamičky nikde, nikoho nikde a ono sa prišlo zoznámiť s niekým úúúplne cudzím. Teeeda, tak to je odvaha. Sklonil som sa ku nej a povedal: ...
7. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... Panna Mária, v tomto desiatku Ti zverujeme do Tvojej materinskej ochrany deti Európy. Nech  vzrastá odvaha rodičov mať a vychovávať deti. Ochraňuj deti na cestách, v školách, v našich farnostiach, aby ...
8. Sv. František
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
...  Zo svojej skromnej pozície vedel vnímať všetku tú krásu, ktorú Boh skryl nielen vo veľkolepých, ale aj v najmenších a najjednoduchších stvoreniach. Okrem pokory Františka charakterizovala odvaha a odhodlanosť. ...
... Aj tu môžeme obdivovať akým spôsobom Terézia hľadá svoje povolanie vo svetle Božieho slova. Nechýba jej odvaha, vlastná dieťaťu, ktorému patrí všetko, čo je Otcovo, nakoľko pravou Láskou, ktorá oživuje ...
10. Cesta duchovného detstva IV. Dôvera
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... človek viesť sám so sebou, s inými ľuďmi, so svojimi slabosťami. S dôverou je spojená aj odvaha kráčať po ceste, vystupovať na končiare dokonalosti. Už sme si povedali niečo o pokore a chudobe ducha. Nestačí ...
11. Most
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
Jeden dedinčan so svojim synčekom šiel do blízkej dediny na výročný trh. Cesta viedla cez zvetraný a rozkývaný kamenný mostík ponad rozvodnenú rieku. Dieťa sa naľakalo. „Otec, myslíš, že to most vydrží?" ...
12. Modlitba – veľká zbraň (sv. Efrém Sýrsky)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... chce zatarasiť dvere, ktorými môžeme vojsť k Bohu. Nemáš odvahu? No už aj to je veľká odvaha, že sa považuješ za takého, ktorý ju nemá, tak ako úplná hanba a odsúdenie je považovať sa za takého, ktorý ...
13. Novéna k Duchu Svätému (SVD)
(Modlitby/Novény)
...  PROSBY K.: Modlime sa za dar Ducha sily: Uprostred ľahostajného sveta nám chýba odvaha, aby nás poznali ako kresťanov; príď, Duchu Svätý a pomáhaj nám slabým. Ľ.: Príď, Duchu Svätý a pomáhaj nám slabým. ...
14. On naozaj vstal zmŕtvych!
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
Na preplnenej straníckej schôdzi v jednom malom mestečku neďaleko Moskvy stranícky funkcionár už vyše dvoch hodín presviedčal svojich poslucháčov a "dokazoval" im, že Boha niet, že nemôže existovať a ani ...
15. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 2 - Pred krížovou cestou
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... pred Piláta. Pozorujte, ako tento rozpačitý a veľmi zmätený človek nevie, čo má so mnou urobiť. A aby utíšil rozbesnený dav, dáva rozkaz, aby ma zbičovali. Pilát reprezentuje duše, ktorým chýba odvaha ...
16. Denníček milosrdenstva - 5 - Podobať sa Ježišovi
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... tebou." Moja duša sa naplnila radosťou. Všetky myšlienky, ktoré ma trápili, zmizli a moju dušu naplnila istota a odvaha. Ale po chvíli som vstúpila do utrpenia, ktoré trpel Ježiš v Getseman-skej záhrade. ...
17. Kríž radosťou a chválou (sv. Cyril Jeruzalemský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Každý Kristov čin je chválou katolíckej Cirkvi, ale chválou chvál je kríž. Pavol bol o tom presvedčený, a preto hovorí: „Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom Krista.“ Obdivuhodné bolo aj to, ...
... aj Ty, Ježišu, vymeniac si pohlad s Matkou - bolo v nom povzbudenie, odvaha i láska - šiel si dalej svojou cestou, sklánajúc sa od vycerpania mucením; a predsa v mrazivej hrôze z blížiacej sa smrti si ...
19. Kto si Ty, Ježišu, pre mňa?
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ktorého príkazy sú slasťou vypĺňať, pretože z nich dýcha predchuť víťazstva, ktorého odvaha ma ženie spolu s ním do boja nasadiť ako on seba samého - svoje telo i dušu za záchranu iných. Si spolubojovníkom, ...
20. Sv. omša - 2 - Príprava - Dar
(Katechézy/Sv. omša)
... zo stretnutia, tvoja vernosť až po smrť, tvoja odovzdanosť a odvaha biť sa za priateľa do poslednej kvapky krvi, tvoja otvorená náruč, v ktorej sa priateľ môže skryť a chvíľu si odpočinúť, tvoje úplné ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie