Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz odmena

Celkom: 25 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Verím v splnenie nemožného
(Biblia/Meditácie)
... Ale po skúške aká odmena! Voda sa mení na víno... Lazár vstane! Takto robil Ježiš aj so svojou malou Terezkou! Dlho ju skúšal, a potom splnil všetky túžby jej srdca... sv. Terezka Ježiškova    ...
2. Sláva víťaza pripravená (sv. Cyprián)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
„Utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.“ Kto by sa teda neusiloval všetkými spôsobmi dosiahnuť takú slávu, že sa stane Božím priateľom, že sa bude hneď ...
3. Nasýtim sa, keď sa zjaví tvoja sláva (sv. Tomáš Akvinský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... s Bohom. Lebo sám Boh je odmenou a cieľom všetkých našich námah: „Ja som tvoj ochranca a tvoja odmena bude nesmierna.“ Ale toto spojenie spočíva v dokonalom videní: „Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, ...
4. Irkutsk 17 - Tábory na brehu Bajkalu
(Zážitky/Misionárov)
... správanie. Možnosť zúčastniť sa takého tábora bola totiž pre deti odmena za dobré správanie. Hm, no nevadí. Aj tak prišlo okolo 19 detí. To som ešte na začiatku nevedel, ako mi prirastú k srdcu. Väčšina ...
5. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... vôle; je to služba, ktorá mi je zverená. 18 Aká je teda moja odmena? Že keď hlásam evanjelium, predkladám ho zadarmo a nevyužívam svoje právo pri evanjeliu. 19 Lebo hoci som slobodný voči všetkým, stal ...
6. O očistci II (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... túžila. To nie sú veci, ktoré vedú do neba! Život umŕtvovania a pokory je istejší, ten si máme viac priať. Je pravda, mnohí svätí mali zjavenia a extázy, ale to je odmena, ktorú im udelil Boh po dlhom ...
7. Nakloň mi srdce (sv. Robert Belarmín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“ Teda už v zachovávaní tvojich prikázaní je naozaj veľká odmena. A nielen to prvé a najväčšie prikázanie osoží poslušnému človekovi, a nie Bohu, ...
8. O blahoslavenstvách (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... vďaka almužne je ti všetko čisté, dosiahneš aj to blahoslavenstvo, ktoré ďalej sľubuje Pán: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ Je veľmi šťastný, milovaní, pre koho sa pripravuje taká odmena. ...
9. Výroky Otcov púšte - 1
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... na spásu svojej duše, lebo to je odmena, ktorú dáva.” Amma Teodora povedala, že učiteľovi musí byť cudzia túžba po nadvláde, ľudská sláva a pýcha. Nik ho nesmie dokázať obalamutiť lichotením alebo oslepiť ...
10. Irkutsk 12 - Jar, Veľký Pôst a smrť
(Zážitky/Misionárov)
... mysľou a všetkými silami - čímkoľvek čo máš k dispozícii nebojácne a odvážne svedčiť o tom, čo pre Teba znamená Boh, čo pre Teba urobil, ako ho miluješ a ako On miluje Teba... A večne trvajúca odmena ťa ...
11. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 2 - Pred krížovou cestou
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... (snúbenica), teraz si mojim odpočinkom, ja budem tvojim cez celú večnosť. Tebe, ktorý mi prepožičiavaš srdce ako väzenie s takou oddanosťou a láskou, sľubujem, že moja odmena nebude mať hraníc, a obete, ...
12. Dobrý pastier - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... „Videl som celý Izrael roztratený po vrchoch ako ovce, ktoré nemajú pastiera. (2Krn 18) „Hľa, váš Boh! 10 Hľa, Pán, Jahve prichádza v sile a rameno má vladárske, hľa, jeho odmena je s níma jeho odplata ...
... on a nie tí všetci okolo. Umy si tvár a usmej sa, nebuď zamračený ako na pohrebe, aby nie ľudia ale Boh Otec videl, že sa postíš, aby si dostal odmenu od Neho nie od ľudí, pretože tá Jeho odmena je narozdiel ...
... hej, taká modernizácia ruského muža! Šampión sveta v pokri Zdôveril sa mi, že na internete doma hrá aj Poker. Tak športovo. Naposledy vyhral 1. miesto z nejakých 600 ľudí po celom svete. Odmena bola ...
15. Dobrý boj som bojoval (sv. Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ho pokladal za potrebnejší. Už byť odlúčený od Krista bol boj a bolesť a horší ako akýkoľvek iný boj a ako akákoľvek iná bolesť. A zasa byť s Kristom bola tá najlepšia odmena. Pavol si kvôli Kristovi vyvolil ...
16. Sv Terezka z Lisieux - Utrpenie Viera
(Myšlienky/Myšlienky)
... jeho hodina ešte neprišla? Ale po skúške aká odmena! Voda sa mení na víno... Lazár vstane! Takto robil Ježiš aj so svojou malou Terezkou! Dlho ju skúšal, a potom splnil všetky túžby jej srdca... Naša ...
17. Pár základných otázok z katechizmu pre deti
(Katechézy/Otázky a odpovede)
... malej veci vedome a dobrovoľne nedodrží niektoré Božie prikázanie. Čo sa stane s dobrými a čo so zlými? Dobrých Pán Boh odmení a zlých potrestá, pretože je spravodlivý. Kde sa uskutoční odmena a trest? ...
18. Krížová cesta od Mons. Andreja Imricha
(Modlitby/Krížové cesty)
... nech sú toho všetkého povzbudzujúcim doplnkom, za ktoré ti budeme vždy vďační. VI. ZASTAVENIE Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník. Odmena príde aj tam, kde ...
19. Viera - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... vedeli, že máte lepší a trvalý majetok. 35 Preto netraťte dôveru, lebo ju čaká veľká odmena. 36 Potrebujete vytrvalosť, aby ste plnením Božej vôle získali prisľúbenie. 37 Lebo ešte chvíľku, ...
20. Milosrdenstvo - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
...  upriami na cestu pokoja." Lk 1 35 Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie