Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz oddanosť

Celkom: 18 nájdených výsledkov.

1. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... ktoré sa stane ochotným vziať na seba vinu miliónov. Pane, je ľahké hovoriť o vernosti, vyznávať veľkú vieru, sľubovať oddanosť, či dokonca celý svoj život. Ale až keď na ramená doľahne kríž, keď človek ...
2. Celý svet čaká na Máriinu odpoveď
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... tvoja duša miluje. Vstaň, bež a otvor! Vstaň s vierou, bež s oddanosťou, otvor vyznaním! Povedz: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Z homílií svätého opáta Bernarda v Chválach ...
... a radosťou, s ľahkosťou a oddanosťou a nadovšetko stálosťou do konca trvajúcou. Len Ty jediný buď mojou nádejou, všetkou mojou hrdosťou, bohatstvom a radosťou, veselosťou a slasťou, odpočinutím a uspokojením, ...
4. Skutočná sláva
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... ale ani pýšiť sa, pretože jedinou, no pritom najväčšou ich zásluhou, bola oddanosť. Kristus je majster, oni jeho učeníci. Takýto prístup k učeníctvu nie je vyhradený len hrdinom, ktorí sa akoby už bez ...
... v mene lásky k Bohu a človeku išli a prinášali ovocie. Doby, v ktorých žili boli rôzne a rôzne sú aj ich osobné príbehy. Napriek tomu ich zjednocuje spoločná črta svätosti a tou je oddanosť Božiemu milosrdenstvu.“ ...
... pol hodiny. V kázni sa odzrkadľovali jeho prežité ťažkosti. Pozeral však do budúcnosti naplnený oddanosťou voči Bohu a jeho vôli: „Nevieme, či bude niečo z tohoto domu; to vie len Boh. Kiež by s nami Pán ...
7. O očistci III (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... chápete, nastúpte statočne cestu sebazničenia a oddanosti až do krajnosti. Pán Ježiš Vám už odstráni z cesty veľké prekážky! Nemusíte sa obávať, že by Vám úplná oddanosť Pánu Ježišovi bola na prekážku ...
8. Neochvejná viera mučeníkov (sv. Cyprián)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... plameň a oheň. Aké to bolo Pánovo divadlo, aké vznešené, aké veľkolepé, aká vzácna bola v Božích očiach prísaha a oddanosť jeho vojaka, ako sa píše v žalmoch, kde nám Duch Svätý hovorí a zároveň nás napomína: ...
... aby sme sa venovali skutkom, ktoré sa páčia Bohu, nášmu Otcovi, srdečne, radi a s oddanosťou a láskou dieťaťa. Bázeň Božia nie je ničím iným než láskou, ktorá pôsobí tak, že nás necháva utekať pred tým, ...
10. Novéna k Duchu Svätému (SVD)
(Modlitby/Novény)
... modlitbu, horlili za Božiu službu a s dôverou i s detskou oddanosťou vinuli sa k Pánu Bohu a k nebeským veciam. Ľ.: Amen. 7. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom bázne voči Bohu, aby sme vždy ...
11. Piatok - 6. veľkonočný týždeň
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... pre svoju radikálnosť a oddanosť kole oči. Náš smútok skôr a častejšie vychádza z opaku, teda že nie sme ozajstnými Kristovými svedkami – nie žeby sme vyhľadávali konflikty a sústavne moralizovali. Robíme ...
12. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 2 - Pred krížovou cestou
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... (snúbenica), teraz si mojim odpočinkom, ja budem tvojim cez celú večnosť. Tebe, ktorý mi prepožičiavaš srdce ako väzenie s takou oddanosťou a láskou, sľubujem, že moja odmena nebude mať hraníc, a obete, ...
V živote každého človeka sa premiešavajú ako v mixéri chvíle krásne, vzletné a očarujúce s chvíľami smutnými, ťažkými a bolestivými, ktoré by sme najradšej z nášho života vypustili, zahodili alebo ešte ...
14. Sv. Terezka z Lisieux - Svätosť Mária
(Myšlienky/Myšlienky)
... jej oddanosť a bezhraničná dôvera, ktoré ju urobili schopnou vnuknúť ducha panenskej čistoty dokonca aj takým ľuďom, ktorí túžili výlučne po radostiach tohoto života. Boh mi dal otca a matku, ktorí ...
15. Bl. Ján Pavol II. I.
(Myšlienky/Myšlienky)
... činnostiach sa má prakticky prejavovať plná oddanosť Bohu, ktorý vás postavil do sveta a pre svet. Cirkev potrebuje svätých kresťanských laikov. Áno, viac než reformátorov  ...
16. Matka Tereza I.
(Myšlienky/Myšlienky)
...  sa k adorácii. Nestrácajme čas hľadaním mimoriadnych zážitkov. Žime životom čistej viery, deň za dňom si plňme povinnosti s mimoriadnou láskou a oddanosťou. Ak sa ...
17. Dominik a Paul o Číne
(Rozhovory/S misionármi)
... Avšak vždy, keď tak o nich rozmýšľam bývam veľmi pohnutý. Nemyslím tým, že sú to perfektní ľudia bez chýb a slabostí. Myslím na ich oddanosť Cirkvi, viere. Vždy, keď na to myslím,  ...
18. Náboženstvá v Číne
(Ázia/Čína)
...  štátu kládol veľký dôraz na oddanosť rodine. Povinnosťou otca bolo starať sa všemožne o rodinu - manželku a deti. Od detí zas vyžadoval výhradnú poslušnosť voči rodičom. Zdôrazňoval ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie