Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz obrátenie

Celkom: 23 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... na oplátku za prácu, ktorú môžu svojimi rukami kláštoru ponúknuť. Málo z nich už hľadá duchovné znovuzrodenie, obrátenie k Bohu. Mnohí v kláštoroch nájdu opovrhnutie, pohľad toho, kto zamestnáva ...
2. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... mystického tela Kristovho, ktorým je Cirkev – každý z nás, čo je úlohou každého z nás, nielen Márie – ponúknuť seba ako obetu, žertvu za obrátenie hriešnikov, ktorí môžu byť spasení od svojich hriechov ...
3. Ako som prijala Jeho lásku
(Príbehy/Svedectvá)
... som, že mu tým urobím veľkú radosť. Mal to byť dar pre môjho syna, ktorý sa s mojím druhých synom Ondrejkom modlili za moje obrátenie, ale naozaj obdarovaná som bola ja. Dostala som ten najkrajší dar, ...
4. Veľkonočný pozdrav z Japonska
(Listy/Listy misionárov)
... Vyjadrili sa k ním aj biskupi a kňazi, a napokon, z ich obsahu nie je ťažké rozoznať, akého sú pôvodu. Výzvou a ovocím pravých posolstiev je obrátenie nášho života k Bohu a láska k blížnemu. Ďalej, je ...
5. A odvrátili sa od zlých ciest
(Biblia/Meditácie)
„Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo.“ „Jonáš vstal a šiel podľa Pánovho rozkazu do Ninive.“ „Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojich ...
6. Pokánie, pokánie, pokánie! (sv. Klement I.)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Pozorne sa zahľaďme na Kristovu krv a spoznáme, aká je vzácna Bohu, jeho Otcovi, lebo bola vyliata pre našu spásu a celému svetu priniesla milosť pokánia. Prejdime všetky epochy sveta a zistíme, že Pán ...
... Preto základnou požiadavkou je obrátenie. Bez neho sa nemôže začať žiaden proces uzdravenia. V tejto stati nemožno ponúknuť nejaké body, alebo recept, ktorý by, podobne mágii, vyriešil všetky problémy. ...
8. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... a ide hľadať jedného zablúdeného hriešnika, aby ho cez obrátenie a pokánie opäť priviedol späť domov. ... Tu treba dať príležitosť ostatným ľuďom v kostole, aby vyjadrili svoje vďaky Pánovi nahlas.  ...
... misijnými prvkami Prosby Ku oficiálnym prosbám Cirkvi na misijnú nedeľu alebo namiesto nich možno pripraviť prosby: - za potreby misionárov po celom svete v ich ohlasovaní evanjelia národom - za obrátenie ...
... horizonty a nové možnosti. Na priebehu mnohých rokov duchovnej skúsenosti sv. Terézie výrazne vidieť, že obrátenie počas Vianoc, objav "malej cesty", odovzdanie sa Milosrdnej Láske a nájdenie svojho miesta ...
... na Božie povolanie odpovedať. Osobitný názov na opis tejto odpovede nemáme, niektorí však navrhujú "obrátenie" (F. Ruiz Salvador). Výzva na uskutočnenie povolania sa odohráva v istom čase preto, lebo ...
... budem všetkým... Takto sa uskutoční môj sen!!!!“ (Príbeh mojej duše, s.228 n.) Terezka išla do kláštora s cieľom modliť sa za obrátenie hriešnikov a za kňazov! Pochopila, že Ježiš od nej chce, aby spolu ...
13. Šport pred Bohom
(Komentáre/Kresťania a ...)
... tých peniazoch a sláve, už je troskou a pomôže mu len pád, alebo obrátenie. Ďalším pochybením je zmena športu na biznis. Nie je to vždy zlé, lebo takto sa vytvárajú nové pracovné príležitostí pri športoviskách, ...
14. Pastiersky list Benedikta XVI. cirkvi v Írsku
(Komentáre/Kresťania a ...)
... vlastného sebaskúmania, vnútorného očistenia a duchovného obnovenia. Írsky ľud oprávnene očakáva, že budete Božími mužmi, že budete svätí, budete žiť jednoducho a denne sa usilovať o osobné obrátenie. ...
... pritom nehrozilo, tak ako apoštolom... Pavol a jeho obrátenie na základe lži? Samotný Pavol, ktorý prenasledoval kresťanov a zabíjal ich, po stretnutí s Kristom, ktoré opisuje do konca života ako reálnu ...
16. Krížová cesta očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Njasilnejšie a najťažšie okamihy krížovej cesty videné bl. A.K.Emmerichovou vyrážajú dych. Prajem obrátenie srdca pri ich čítaní... JEŽÍŠ BERE NA SEBE SVŮJ KŘÍŽ Menší oddíl vojáků zůstal u odsouzených. ...
... Ak však takáto náklonnosť akou je materinská láska alebo priateľstvo odmietne obrátenie, ten pokrivený vzťah, ktorý z nej vznikne, bude horší než vzťah, ktorý vznikne z neobrátenej nižšej vášne. Silnejší ...
18. Ťažký začiatok
(Úvahy/O láske)
Keď si kúpime nejaký nový domáci spotrebič, napríklad kuchynský robot, či televízor, určite ho chceme hneď vyskúšať. Môže sa stať, že nám radosť z novo zakúpeného výrobku veľmi rýchlo pominie. Prečo? Zistíme, ...
19. Streda 1. pôstny týždeň
(Kázne/Veľký pôst)
... aj tu sa začína obrátenieobrátenie sa od hriechov a vlastných modiel k pravému Bohu. Židia si mysleli, že jediní sú veriaci, keď vedia a vyznávajú, kto je ich stvoriteľ a Pán a plnia nejaké náboženské ...
20. Z lásky ku Kristovi (sv. Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Čo je človek, aká vznešená je naša prirodzenosť a akej čnosti je schopný tento živý tvor, to vari najlepšie zo všetkých ukazuje Pavol. Každý deň vystupoval vyššie, každý deň vstával horlivejší a keď ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie