Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz obetovanie

Celkom: 14 nájdených výsledkov.

... duše, ale aj na duše tých, ktorým tieto milosti posielame skrze obetovanie sv. omše za nich. Nekonečná Kristova obeta na niekoho počas sv. omše pôsobí tak, že ho znovuzrodí, očistí, posilní a inému nepomôže ...
... odvaha, sebaobetovanie, trpezlivosť, milosrdenstvo k iným, dôvera v Boha, láska... atď. Aj preto si Boh vybral práve utrpenie, aby ním opäť priviedol do sveta a ľudských sŕdc Božie kráľovstvo. Hovorí sa, ...
... usmiala na malú Terezku. Do tvojich rúk odovzdávame snahu žiť pre nebo. "Napokon ti obetujem, Najsvätejšia Trojica, lásku a zásluhy Panny Márie, mojej milovanej Matky; jej odovzdávam svoje obetovanie s ...
4. Sv. Faustína II.
(Myšlienky/Myšlienky)
... s nami, za nevinné odsudzovanie, za slabé zdravie a vyčerpanie síl, za vzdávanie sa mojej vôle, za obetovanie môjho ja, za neuznanie v ničom, za skríženie všetkých plánov. Ďakujem Ti, Ježišu, za vnútorné ...
5. Chválospev na vzkrieseného Krista (sv. Meliton Sardský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nebol ani ovcou. Predobraz sa pominul a zjavila sa skutočnosť: namiesto baránka Boh a namiesto ovce človek, ale v človeku Kristus, ktorý v sebe zahrnuje všetko. A tak obetovanie baránka, slávenie Veľkej ...
6. Posledná večera očami bl.A.K.Emmerichovej (Zelený Štvrtok)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
V tejto dobe Veľkého týždňa by som vám chcel, misijní priatelia, ponúknuť videnia mystičky bl. Anny Kataríny Emmerichovej, ktorej videnia boli Cirkvou odobrené a schválené. Je to len výber z jej zápiskov ...
7. Krížová cesta so sv. Faustínou
(Modlitby/Krížové cesty)
... s nami, za slabé zdravie a vyčerpanie síl, za vzdávanie sa mojej vôle, za obetovanie môjho ja, za neuznanie v ničom, za skríženie všetkých plánov (Por. Dn. 343) Milosrdný Ježišu, nauč ma vážiť si ťažkosti ...
8. Prijmime večné svetlo (sv. Sofrónius)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Bežme v ústrety Kristovi všetci, čo tak nábožne slávime a uctievame jeho tajomstvo, poďme všetci ochotne. Nech niet nikoho, kto by sa nezúčastnil na stretnutí, nikoho, kto by nechcel niesť svetlo. A svetlo ...
9. Šiel by som za tebou, Pane, ale...
(Modlitby/Krížové cesty)
Keď počujeme výzvy k modlitbe za rehoľné a kňazské povolania, musí sa v nás rodiť otázka: „Prečo vo väčšine krajín sveta chýbajú kňazi, rehoľníci, osoby zasväteného života, misionári a misionárky?“ Vinu ...
10. Ak to chceš aj ty
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
Na streche nášho domu pozerám na západ slnka nad horami okolo Jeruzalema. Práve som prišiel z chrámu. Ešte stále cítim pach zápalných obiet, ktoré sa v chráme deň čo deň prinášajú. Ale dnešný deň bol akýsi ...
11. Pár základných otázok z katechizmu pre deti
(Katechézy/Otázky a odpovede)
... slova a Bohoslužba obety. Koľko častí má Bohoslužba obety? Bohoslužba obety má tri časti: obetovanie, premenenie a prijímanie. Ako sa zúčastňujem na svätej omši? Na svätej omši sa zúčastňujem tak, že: ...
... úplne verná Evanjeliu hovorí Otcovi: „Milovali ste ma [2] až do tej miery, že ste mi dali vášho jediného Syna, aby bol mojím Spasiteľom a Ženíchom.“ (Obetovanie sa milosrdnej láske) Avšak najúžasnejším ...
13. Vzkriesení
(Biblia/Úvahy nad Sv. Písmom)
... Tým prvým je sebaobetovanie Kristovo za nás a tým druhým je pascha - prechod každého kresťana od starého k novému životu. V prvom liste Korinťanom nám apoštol píše: "Vyčistite starý  ...
14. Sr. Katarína Florková SSpS v Ghane
(Rozhovory/S misionármi)
...  ako my na obetovanie. Väčšinou sú to piesne, ktoré vyjadrujú vďaku Pánu Bohu za všetko čo im daroval, čo sa nedá ani slovami vysvetliť čo pre nich urobil. Toto býva asi najdlhšia časť ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie