Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz očistiť

Celkom: 22 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... problémy, túžby a nádeje ľudí, ktoré má Kristus ozdraviť, očistiť a naplniť svojou prítomnosťou. Jeho posolstvo je totiž stále aktuálne, pôsobí v samotnom srdci dejín a je schopné odpovedať na najhlbšie ...
2. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... druhý krát na zem v sláve bude súdiť živých i mŕtvych , čo spraví s dušami, ktoré sú v očistci. Je možné, že tie duše, ktoré sa nestihnú očistiť budú zatratené? Nie nie, to by bola poriadna blbosť. ...
3. Nielen slová - aj skutky! (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... cestu a na nej nájdete osvieženie pre svoje duše.“ Kedysi kropili nečistých krvou capov a popolom z jalovice; ale to mohlo očistiť len telo. Teraz môže milosť Božieho Slova každého dokonale očistiť. ...
... tela. Preto je pôst pre kresťana obrovským milostiplným časom a geniálnym spôsobom ako očistiť nielen telo, ale aj zašpinenú dušu a priviesť ju opäť ku sile, prekypujúcej dobrote, radosti a láske, ktorou ...
Na začiatku každej sv. omše sa snažíme v úkone kajúcnosti očistiť svoje duše, aby boli dostatočne pripravené na stretnutie s nekonečne čistým, svätým, milujúcim Bohom. Väčšinou však toto posvätné ticho ...
6. Tajomstvo bez strachu
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... dovolila veriacim očistiť si dušu od svojich bied a zostať pritom v bezpečí svojho vzťahu s Bohom. Ján Nepomucký dobre chápal túto duchovnú intimitu, preto v duchu a sile dobrého pastiera ochraňoval ...
7. Tajomstvo duší v očistci II (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
... : Mária, jestvuje v očistci medzi dušami pobúrenie nad ich utrpením? Mária Simma : Nie, ony sami sa chcú očistiť. Chápu, že je to potrebné. Sestra Emmanuela : Mária, prečo duše v očistci nemôžu získať ...
8. Irkutsk 13 - Zázrak na Veľkú Noc
(Zážitky/Misionárov)
... záhadou, ako mohol úplne neveriaci človek ako Sláva otvoriť svoje srdce, aby doň mohol Duch Svätý vstúpiť a očistiť ho tak, ako to doslova cítil on sám... Až v nebi pochopím, aký zázrak sa v ten večer ...
9. Výroky Otcov púšte - 1
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... aby som už viac nehrešil. Pane, verím, že hoci si to nezaslúžim, ty ma môžeš očistiť od všetkých hriechov. Pane, viem, že človek súdi podľa zovňajšku, ale ty vidíš do srdca. Pošli svojho Ducha do najhlbšieho ...
... tvojom živote, aby som ťa mohol očistiť, aby si ma mohol prijať naplno, ako len vládzeš. Prijímaj ma vo sv. prijímaní s vierou, že ti prinesiem so sebou všetko to, čo potrebuješ na riešenie svojich problémov ...
11. Duch svätý nás obnovuje krstom (sv. Didymus Alexandrijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... „On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.“ Ľudská nádoba je hlinená. Preto ju treba najprv vodou očistiť a potom spevniť a zdokonaliť duchovným ohňom (Boh je totiž stravujúci oheň). A tak potrebuje Ducha ...
12. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 3 - Krížová cesta
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... môjho stvorenia, ktorý si myslel a stále myslí, že sa môže búriť proti svojmu Tvorcovi. Muž, ten opustený a zmätený muž, je predurčenou obeťou a ako taký musel svojou vlastnou Krvou očistiť celý ľudský ...
Kristus na nás na sv. omši čaká, aby nás naplnil všetkými vyberanými milosťami, ktoré majú našu dušu posilniť, uzdraviť, očistiť a nasýtiť tak, aby bola schopná ďalej kráčať a zvládnuť úlohy, ktoré sú ...
14. Tajomstvo kríža - 3 - Tajomstvo utrpenia Boha
(Katechézy/Vieroučné témy)
... schopnou svojou žiarou človeka oslobodiť a očistiť od lepkavých čiernych chápadiel hriechu, ktoré už úplne prerastali skrz-naskrz jeho dušu a vťahovali ho obrovskou rýchlosťou od tmy. Iba Boh – takáto ...
15. O Pánovom umučení (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... bolo treba vyliečiť zo starých rán a očistiť od kalu hriechu; preto sa jednorodený Boží Syn stal aj synom človeka, aby mu nechýbala ani pravá ľudská prirodzenosť, ani plnosť božskej. To naša prirodzenosť ...
... napriek našim chybám pohýňa citlivú dušu k snahe premeniť svoje nesprávne úmysly srdca, očistiť ich, obrátiť sa od zla, ktoré ju špiní, ničí a rozožiera, a vrátiť sa späť k Bohu. No a samozrejme vedie ...
17. Si diamant nevyčísliteľnej hodnoty
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... špine verí, že kdesi vnútri sa skrýva diamant, iba ten ho dokáže s pomocou Najvyššieho očistiť do pôvodnej krásy. Každý človek má stále nevyčísliteľnú hodnotu napriek zlu, ktoré vidno navonok, napriek ...
18. Vycibriť si chuť mysle (Diadoch Foticenský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... zakryje to, čo v nerušenom tichu štedro ukazovalo. A vtedy je všetko rybárske umenie márne. Ale iba Duch Svätý môže očistiť myseľ. Lebo ak nevojde on, silný, a nepremôže zlodeja, nik mu nebude môcť ...
19. Krížová cesta manželov
(Modlitby/Krížové cesty)
... Pomáhaj nám, aby sme sa naučili s Tvojou matku Máriou hovoriť: "Nech sa mi stane podľa tvojho slova!" Chceme očistiť naše manželstvá od pýchy, ktorá nehľadá Tvoju vôľu, ale našu. Ktorá nechce kráčať s ...
20. Krst Boha človekom (sv. Gregor Naziánzsky)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... sa očistite a dajte sa očistiť. Boh sa z ničoho tak neteší, ako z obrátenia a spásy človeka, pre ktorého je každé slovo a každá sviatosť, aby ste svietili ako hviezdy na oblohe a boli akousi životnou silou ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie