Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz nespravodlivost

Celkom: 20 nájdených výsledkov.

1. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
Milí priatelia, jún – mesiac Najsv. Srdca Ježišovho, nesie v sebe hlboké posolstvo „Čistých sŕdc“, nielen v duchu predmanželskej čistoty, ale čistoty a slobody od hriechu vôbec. Každý prvý ...
2. Trvalá oslava
(Úvahy/O viere)
... nie menej hriechov a nespravodlivostí, ako porazení. Myslím, že samotný príklad 2. svetovej vojny to nádherne ukazuje. My sme však účastníkmi neštandartného a jedinečného, neopakovateľného a stopercentného ...
3. Vojna a mier
(Úvahy/O živote)
... vojny nás aj tak neobchádza, a to ani vtedy, keď sa netýka priamo našej krajiny. Dennodenne sme svedkami správ o vojnách a nespravodlivostiach, ktoré prinášajú. Cítime sa bezmocný, pretože nemáme reálne ...
... Rozširuje vnútorný priestor pre prijatie a vytvára tajomné putá spoločenstva, odovzdáva nás navzájom jedného druhému a naše „ja“ sa mení na spoločné „my“ Cirkvi. Pokorný Ježišu, keď nás ťažkosti a nespravodlivosti ...
5. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
... keď sa proti nám postaví niečo, čo v nás vyvoláva odpor, pocit krivdy a nespravodlivosti. Pane Ježišu, nauč nás za našimi ťažkosťami vidieť krásu, ktorá má z nich vzísť, dobro, ktoré Ty plánuješ.   ...
6. Kedy byť mučeníkom?
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
V kresťanských kruhoch sa neraz opakuje pravidlo, ku ktorému povolával Ježiš svojich nasledovníkov, aby pri nespravodlivosti vedeli nastaviť aj druhé líce. Náročná rada, to je isté. Vypĺňať ju sa darí ...
7. Smiech – humor – úcta - slušnosť
(Komentáre/Kresťania a ...)
... vlnu smiechu, ktorá doznieva omnoho dlhšie. Tu sa hneď javí aj jedna z dôležitých úloh humoru – napomínať. V spoločnosti sa totiž stále objavuje mnoho problémov a nespravodlivostí, na ktoré sa boja ľudia ...
8. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... Pána Ježiša a trpia mnoho krívd a nespravodlivostí. Na pomoc im prichádzajú misionári. Poznám vaše misionárske nadšenie. Pred Svätou Cirkvou, vašimi rodičmi a príbuznými, chcete vyjadriť svoju vôľu napomáhať ...
9. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 2 - Pred krížovou cestou
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... dúfal, že nájde dôvod, aby ma mohol obviniť, ale zároveň ho mučilo svedomie a pociťoval veľký strach z nespravodlivosti, ktorú sa chystal spáchať. V Pilátovi sú verne zastúpené tie duše, ktoré pociťujú ...
10. Pastiersky list Benedikta XVI. cirkvi v Írsku
(Komentáre/Kresťania a ...)
... že výsledkom je, že biskupi sa dnes nachádzajú v silnejšej pozícii, ktorá im umožní napredovať v náprave minulých nespravodlivostí a čeliť širším problémom súvisiacim so zneužívaním maloletých spôsobom, ...
11. Komentár k listu Benedikta XVI. cirkvi v Írsku
(Komentáre/Kresťania a ...)
... zmieriť sa s Cirkvou. V jej mene hovorím otvorene o strašnej hanbe a ponížení, ktorú všetci prežívame. No nestrácajte nádej. Aj Ježiš Kristus bol obeťou nespravodlivosti a hriechu“. No Kristus svoje utrpenie ...
... od útrap skepsy, od zlocinu nespravodlivých súdov. Tam, kde vládne kultúra smrti, kde sa zlostí vražedná nespravodlivost, prebud vo svojich uceníkoch nový zápal na obranu života. Tebe, Ježišu, Spravodlivý, ...
... krok ku spravodlivosti, je nevyhnuté zanechať ilúziu sebestačnosti, stav hlbokého uzatvorenia sa, ktorý je vlastným počiatkom nespravodlivosti. Inak povedané, potrebujeme hlbší „exodus” ako ten, ktorý ...
... si prečítaj tu: Mt 5, 21-26) Tak napríklad za každým bojom proti akejkoľvek nespravodlivosti vo svete po dlhé stáročia boja za slobodu, za uznanie osobných či všeobecných práv človeka na čokoľvek, stál ...
15. Päť dní vo vlakovom zajatí
(Listy/Listy misionárov)
... federácie, v snahe navrátiť svoje dávne územie. Lenže zo súčasného hľadiska to už nemalo svoje opodstatnenie. Tak sa Gruzínci dopúšťali iba násilia a nespravodlivostí na už ruských mestách a obyvateľoch. ...
16. Misijný ruženec
(Modlitby/Ružence)
... svoje životy za vieru a ohlasovanie radostnej zvesti evanjelia v tejto časti sveta. Mnohí ľudia v Amerike neprijímajú evanjelium kvôli nespravodlivosti páchanej dennodenne na ich právach, na ich slobode, ...
17. Bl. Ján Pavol II. I.
(Myšlienky/Myšlienky)
...  je veľmi jednoduchá: možno ju zhrnúť do jednoduchého nie a jedného áno: Nie egoizmu. Nie nespravodlivosti. Nie zábave bez morálnych zásad. Nie beznádeji. Nie nenávisti a násiliu. Nie cestám bez ...
18. Milosrdenstvo - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... odstúpi od nespravodlivosti. A Pán ho nebude odkladať, ale spravodlivosť prizná spravodlivým, lebo si počína podľa práva, a Všemohúci nebude voči (nespravodlivým) zhovievavý, ale bolestným ...
... Cirkvi, vzťahov medzi pravoslávnymi a katolíkmi, na „záhadu" hlasu svedomia, na problém nespravodlivosti a utrpenia vo svete, na otázku smrti a posmrtného života... Ale ponuky ...
20. Naša rómska misia
(Európa/Slovensko)
... z nespravodlivosti. Myslím, že takíto ľudia, či už „bieli“, alebo Rómovia, sa musia naučiť jeden druhému pomáhať, myslieť v dobrom aj na svojho suseda, podporiť ho v dobrom diele, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie