Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz neporušiteľnosť

Celkom: 11 nájdených výsledkov.

1. Nesmrteľné priateľstvo s Bohom (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
...  Tak ani služba Bohu nič Bohu neprináša a Boh ani nepotrebuje službu človeka, ale on tým, čo idú za ním a slúžia mu, dáva život, neporušiteľnosť a večnú slávu. Tým, čo mu slúžia, preukazuje dobrodenie ...
... a my budeme premenení. Lebo toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. Keď si však toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, ...
3. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... pre dobro národa a nech každý z nich rešpektuje právo na život, dôstojnosť každého človeka a neporušiteľnosť jeho práv. Spievame: Kriste uslyš nás, Kriste vyslyš nás (alebo iné vhodné prosebné zvolanie) ...
4. Porušiteľné pohltila neporušiteľnosť (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Božie Slovo sa stalo človekom a Boží Syn sa stal Synom človeka, aby sa človek spojil s Božím Slovom a bol prijatý za syna, a tak sa stal Božím synom. Lebo inak sme nemohli získať neporušiteľnosť a ...
5. Ježiš-pravý človek (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... neporušiteľnosť a smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť.“ Ale to nie je len výmysel, ako hovoria niektorí. Nie! Spasiteľ sa naozaj stal človekom, a tak spasil celého človeka. Naša spása naozaj nie je ...
6. O blahoslavenstvách (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... bude vonkajší človek pokojným a čistým vlastníctvom vnútorného človeka. Tichí ju budú vlastniť v trvalom pokoji a nikdy sa im nič neuberie z ich práva, „keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť ...
7. Kresťania a svet (list Diognetovi)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... drží svet ako vo väzení, no oni udržujú svet. Nesmrteľná duša prebýva v smrteľnom stánku; aj kresťania putujú uprostred porušiteľných vecí, ale očakávajú nebeskú neporušiteľnosť. Duša sa krotením v jedle ...
8. Eucharistia - záloh vzkriesenia (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... porušiteľnému zadarmo daruje neporušiteľnosť, lebo Božia sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Z traktátu svätého biskupa Ireneja Proti bludom (Lib. 5, 2, 2-3: SC 153, 30-38)    ...
... neporušiteľnosť a smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť.” Teším sa na to, len viem, že si musím k tomuto okamihu pripraviť dušu, aby som sa za svoje budúce oslávené telo úplne prispôsobené mojej duši, ...
10. Ježiš a Ján Krstiteľ (sv. Hypolit)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... neporušiteľnosť duše i tela, vdýchol do nás dych života a obliekol nás do neporušiteľnej výzbroje. Ale ak sa človek stal nesmrteľným, bude aj bohom. A keď sa skrze vodu a Ducha Svätého v kúpeli znovuzrodenia ...
11. Biblický ruženec
(Modlitby/Ružence)
... neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. (Jn 12,24) 10. A keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané: „Smrť ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie