Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz nasledovať

Celkom: 39 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Ozajstní hrdinovia
(Úvahy/O živote)
... pre druhých, byť podobne veľkodušný a otvorený na nezištné hrdinstvo, ktoré bude živo napomínať a nasledovať najväčší príklad nezištnej obety z lásky – Krista na kríži. No predstavy o hrdinstve bývajú ...
... hlas nech sa spojí s naším krehkým ľudským „áno“ a Duch Svätý, ktorý je Božím prstom, nech vytvorí pevný základ, ktorý nás posilňuje a vedie na ceste životom. Nasledovať, veriť, modliť sa: toto sú jednoduché ...
3. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... slová: „Žena, hľa tvoj syn!“ (Jn 19, 26). Z kríža si prijala nové poslanie. Počínajúc krížom si sa stala matkou novým spôsobom: matkou všetkých, čo chcú veriť v tvojho Syna Ježiša a nasledovať ho. Pod ...
4. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... Ťa zo strachu o svoje postavenie uznali vinným. Náš dobrý Pane, Tvoje slová: „Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás …“ (Jn 15,20) , zostávajú i po dvoch tisícročiach tvrdou realitou nášho ...
5. Otče náš slovami Otca
(Úvahy/O modlitbe)
... a keď budeš nasledovať moju vôľu plnením mojich prikázaní, lebo AMEN znamená NECH SA TAK STANE, je to súhlas s tým, čo si práve povedal… Ďakujem Pane, že si ma naučil túto modlitbu, a teraz ďakujem ...
“Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno…” (Jn 1,12) Prijať Božie Dieťa znamená prijať jeho pozvanie nasledovať ho v pokore, skloniť sa pred ním a ...
7. Tajomstvo bez strachu
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... Nás nikto kvôli spovedi prenasledovať nebude, a nosiť stále ťažké bremena, to nie je cieľ ľudského života. Preto vás pozývam čerpať z Bohatstva Božieho milosrdentva.  ...
...  „Čas venovaný Kristovi nie je nikdy stratený, ale skôr získaný čas upriamený na hlboké poľudštenie našich vzťahov a nášho života. Ak si naozaj želáte nasledovať Krista, ak chcete, aby vaša láska k nemu ...
... Ježiša Krista, tvojho Syna. Pomôž nám nasledovať ho na strmej kalvárskej ceste, aby sme v kríži objavili tajomstvo nového života, ktorý už viac nepodlieha smrti. Panna slávna, v ťažkých chvíľach života ...
10. Večná túžba po milovanom
(Biblia/Meditácie)
... žiť. Nasleduj Krista v jeho skutočnej spaľujúcej láske. Naplno ju vo svojom srdci prežívaj. Ale nasleduj ho s odvahou aj tam, kam sa mnohí zľaknú ho nasledovať - vstúp spolu s Ním do skutočného reálneho ...
11. Chceš byť misionárom?
(Aktuality/Správy z misií)
... je úprimná túžba nasledovať Krista v službe bratom a sestrám, fyzické a psychické zdravie, maturita a život viery. Prihlášky do Spoločnosti Božieho Slova posielajte do 30. apríla 2011. Viac informácií ...
Predposledná októbrová nedeľa má prívlastok Misijná nedeľa. Vtedy sa v katolíckych kostoloch na celom svete viac hovorí o misiách a medzi iným sa aj konávajú zbierky na misie. Počuť však aj názory: "Či ...
13. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... Božia Matka, aj ja by som chcel mať účasť na obrovskom diele spásy. Pomôž mi nasledovať Ťa v poslušnosti a skromnosti. Ako si Ty povedala „staň sa!“, nech aj ja dokážem takto odpovedať na Božie volania, ...
... svojím životom pohoršujú svoje deti či veriacich okolo seba. Po ďalšom texte z Biblie môžu nasledovať prosby za obrátenie nás samých k Bohu, za posilu v ohlasovaní evanjelia, za odvahu ísť aj tam, kam ...
15. Sv. František
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... odpovedá na tieto otázky a ponúka riešenia berúc ohľad aj na svet aj na človeka, hľadali by tam, kde treba. Lenže to musíme všetci aspoň sčasti nasledovať príklad dnešného svätca a v skutočnosti ochraňovať ...
...  Terezka si je vedomá, že túžiť len po nebeských slastiach by mohlo byť prejavom akéhosi "duchovného konzumizmu", dnes tak hojne rozšíreného, kedy človekovi ide skôr o príjemné pocity ako o ochotu nasledovať ...
... ktoré má svoje korene k krste. "Veriaci v Krista si v zasvätenom živote pod vplyvom Ducha Svätého zaumieňujú zbližša nasledovať Krista, darovať sa nadovšetko milovanému Bohu a v úsilí o dosiahnutie dokonalosti ...
... žiaľ, hoci túžim byť kňazom, obdivujem pokoru svätého Františka z Assisi a závidím mu ju, cítim sa povolaná nasledovať ho a zrieknuť sa vznešenej hodnosti kňazstva." Ako Terézia napĺňa túto svoju túžbu? ...
... Terézia čakala, možno povedať, že si ju vyprosila, lebo vždy túžila "zomrieť z lásky", zomrieť tak, aby ju mohli nasledovať "malé duše". (ŽZ 15.7.) "Nie, neľutujem, že som sa odovzdala láske" - tak zneli ...
20. Cesta duchovného detstva II. Pokora
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... odvahu a smelosť. Treba vedieť byť odvážny s pokorou. Vďaka pokore, v ktorej si pozvaný nasledovať Krista, môžeš v sebe uzatvoriť svoje nadanie a prednosti, keď nechceš byť otravný, ale môžeš ich aj otvoriť ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie