Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz muž

Celkom: 49 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... kultúr i jednotlivých osôb, práve preto, že „kraje” zeme viery neprechádzajú iba ľudskými mestami a tradíciami, ale srdcom každého muža a ženy. Druhý vatikánsky koncil zdôraznil ako misijnú úlohu zvlášť ...
2. Hľadanie Božieho spôsobu
(Úvahy/O Advente)
... Mária ostala zarazená. Opýtala sa, ako sa to všetko udeje, ako sa to stane, veď ešte nebola manželkou,  bola len zasnúbená, ale s mužom ešte nežila? Obaja mali skoro identické zjavenie a predsa ...
3. 3D - dostať, dať, ďakovať
(Úvahy/O Advente)
... osobnosťou pritiahnuť mnohých mladých. Bezpochyby je to dar. On si bol vedomý, že veľa dostal, dával to do služby a bol vďačný za všetko Bohu. V dnešnom evanjeliu Ježiš hovorí o múdrom a hlúpom mužovi, ...
... bohatstvo chudobným. Veď Boh nepotrebuje zlaté nádoby, lež zlaté duše. Ale toto nehovorím, akoby som zakazoval odovzdávať také dary, ale žiadam, aby sa popri nich a ešte pred nimi rozdávala almužna. ...
... pár minút po modlitbe doznievali slová modlitby v mojom srdci, z hmly sa zrazu vynoril akýsi muž, ktorého som nikdy predtým, ani nikdy potom nevidel. Držal niečo v ruke, podšiel ku ...
... sa dalo. Už niekoľko rokov vedel, že jeho žena ho podvádza s inými mužmi. Niekoľko krát sa s ňou o tom rozprával, no bezvýsledne. Poznal ju a vedel, že iná nebude. Trpel veľmi, no veľmi ...
7. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... len, Božia milosť, ktorú dostali pri krste Oľga, a neskôr i Vladimír, urobili svoje. O ešte nekrstenej Oľge je známe, že bola veľmi pomstychtivá. Keď Drevľania zabili jej muža Igora, pri ...
8. Čarovné chvíle misie v Nyumbane
(Zážitky/Misionárov)
... poliami i lúkami, s osamelými veľstromami a dlhými prašnými cestami. Starí muži zaháňajú dobytok do dvorov a ženy prinášajú na svojich hlavách vedrá vody zo spoločnej studne. Skupinky detí sa rozbiehajú ...
9. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... Takže hold, máme smolu, my muži. No zato naša mužská láska je takisto nenahraditeľná ako láska matky. Pretože čistú mužskú lásku nedokáže dať nikto iný ako práve muž-otec. A sýtený práve touto špeciálnou ...
10. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... sa zakladá láska k našim bratom a sestrám, ktorej prejavom je dávanie almužny, predstavujúce spolu s modlitbou a pôstom typickú pôstnu prax. Aj v konkrétnej starostlivosti o najchudobnejších môže každý ...
11. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... kríze. Rozdielnosti pováh, rozdielne chápanie sveta muža a ženy, rozdielnosti zdedené i nadobudnuté výchovou rozdeľujú manželov, ktorí si len nedávno sľúbili, že budú jedno. Obrazovky i rady takzvaných ...
12. Pán zjavuje svoju slávu (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... sa v prítomnosti piatich mužov čo najpravdivejšie naplnil ich výrok: „Každá výpoveď nech je potvrdená dvoma alebo troma svedkami.“ Čo môže byť stálejšie, čo spoľahlivejšie než toto slovo, kde pri jeho ...
... choroby, ale aj na choroby všetkých ľudí, ktorí ťa stretnú - len ona očisťuje aj uzdravuje čokoľvek, čoho sa dotkne... Jedným z vonkajších prejavov lásky k biednejším od teba je almužna - nielen vo forme ...
14. Stretutie o povolaní pre mužov
(Aktuality/Správy z misií)
Srdečne zdravím! Opäť je tu pre Vás ponuka na duchovnú obnovu, počas ktorej môžete zakusovať Božiu milosť a požehnanie. Pripravujeme ďalšie stretnutia z cyklu životné povolanie spoznávané cez biblické ...
15. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
... no neukážem svoju lásku deťom a žene, či mužovi tak, aby to cítili, počuli a videli dennodenne a nenájdem si pre nich čas ich spoznať a v láske im pomôcť rást do krásy, ktorú v nich stvoril Boh, všetka ...
... seba aj iných okolo, v neustálom falši? To nie... Ak ten, ktorého tak veľmi miluješ, miluje aj teba, nielen seba samého, ak to je človek, ktorý má podľa Boha žiť vedľa teba ako tvoj muž, žena, priateľ ...
17. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
...  Formy zbožnosti: 1. Modlitba. 2. Pôst. 3. Almužna.   Božské čnosti 1. Viera. 2. Nádej. 3. Láska.   Kardinálne (hlavné ľudské) čnosti: 1. Rozvážnosť 2. Spravodlivosť 3. Mravná ...
18. Celý svet čaká na Máriinu odpoveď
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Počula si, Panna, počneš a porodíš; počula si, že nie z muža, ale z Ducha Svätého. Anjel čaká na odpoveď, lebo sa musí vrátiť k Bohu, ktorý ho poslal. Aj my, Pani, čakáme na slovo zľutovania. My, ...
19. Predvianočná novéna
(Modlitby/Novény)
... Rodičky nám vstúpil záloh nebeský. Panenský život ukrýva pred nami božské tajomstvá. Dom srdca Panny nevinný sa stal chrám Boží prekrásny, hoc muža nikdy neznala, v živote Syna počala. ...
... aby uživil svätú Rodinu. Zakúsil neistotu zajtrajška i ťažobu podstúpených námah. Pán Ježiš bezpochyby pomáhal svojmu pestúnovi ako dorastajúci mladík i ako dospelý muž. Modlime sa za ľudí, ktorí ťažko ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie