Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz mučeníctvo

Celkom: 21 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Sláva Božieho priateľa (sv. Cyprián)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ktorá bola pripravená na mučeníctvo, nezostane bez odmeny. Veď Boh sudca odmieňa bez meškania. V prenasledovaní získava korunu zápas, v pokoji svedomie.   Z Traktátu svätého biskupa a mučeníka Cypriána ...
2. Kedy byť mučeníkom?
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... udávať sa. Veď mučeníctvo je svedectvo o viere v pravdu, ktorá je vystavená útoku falošných predstáv a vychádza odtiaľ v spojení s Kristovým víťazstvom. Všetko malo mať prirodzený chod – koľko Boh dovolí, ...
3. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... že tvoje každodenné tiché mučeníctvo v úplnom poddaní sa mojej vôli privádza veľa duší do neba (porov. Den. 1184). N. 2.: Ježišu, ty si ten, ktorý „chodil, dobre robil a uzdravoval“, liečil „všetky ...
4. Lebo ty si zomrel za mňa (sv. Ján de Brébeuf)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Dva dni som nepretržite pociťoval veľkú túžbu po mučeníctve a žiadal som si znášať všetky muky, ktoré vytrpeli mučeníci. Čím sa ti môžem odplatiť, Ježišu, môj Pán a môj Spasiteľ, za všetky dobrodenia, ...
5. Sláva víťaza pripravená (sv. Cyprián)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ktorá bola pripravená na mučeníctvo, nezostane bez odmeny. Veď Boh sudca odmieňa bez meškania. V prenasledovaní získava korunu zápas, v pokoji svedomie. Z Traktátu svätého biskupa a mučeníka Cypriána ...
6. Buď verným a statočným svedkom (sv. Ambróz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... dosvedčuje prikázania Pána Ježiša. Koľko skrytých mučeníkov má teda každý deň Kristus, ktorí vyznávajú, že Ježiš je Pán! Toto mučeníctvo a verné svedectvo o Kristovi pozná aj Apoštol. Hovorí: „Toto je ...
... cestách niesli vieru až na kraj vtedy známeho sveta. Kresťania boli misionármi svojím príkladom, svojou statočnosťou a často aj svojím mučeníctvom. (Krv mučeníkov, semeno kresťanov.) II. Pokresťančenie ...
... Pri týchto túžbach Terézia pochopí, že mučeníctvo nemusí byť spojené iba s preliatím krvi za Krista, ale môže byť premenené na každodenné prinášanie malých obetí spojených s odovzdanosťou do Božej vôle, ...
... ťa prosím, aby si vzal moju dušu do svojho vlastníctva. Nech ma toto mučeníctvo pripraví, aby som mohla zomrieť a predstúpiť pred teba a nech sa moja duša ihneď vrhne do večného objatia tvojej Milosrdnej ...
10. O očistci I (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... zlo? Preto duša trpí tak, ako by trpelo telo. Iste si duša vytrpí na zemi očistec láskou, nakoľko aj ona je mučeníctvom. Duša, ktorá sa snaží Pána Ježiša skutočne milovať podľa miery svojich túžob, nie ...
11. Láska je mocná ako smrť (sv. Jana Františka)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Keď každá vyjavila svoj názor, naša blahoslavená matka povedala: „Ja si myslím, že sa to stalo preto, že jestvuje aj iné mučeníctvo, mučeníctvo lásky. Pri ňom Boh udržuje život svojich služobníkov a služobníc, ...
12. Utrpenie pre Krista predchuť budúcej útechy (Origenes)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... A hovorte: „A teraz ešte čo mám čakať? Či nie Pána?“ Z Povzbudenia na mučeníctvo od kňaza Origena (Nn. 41-42: PG 11, 618-619)  ...
13. Živá voda Ducha Svätého (sv. Cyril Jeruzalemský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... iného učí milosrdenstvu. Jedného učí postiť sa a konať rozličné cvičenia asketického života, ďalšieho pohŕdať tým, čo je telesné, iného zasa pripravuje na mučeníctvo. V každom je iný, sám v sebe však ostáva ...
14. Denníček milosrdenstva - 1 - Božie vlastnosti
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... aj desaťkrát to isté, len aby som ju uspokojila. Nie práca unavuje, ale tie zbytočné reči a požiadavky. Vôbec jej nestačilo moje celodenné mučeníctvo, ale išla sa sťažovať novicmajsterke: „Prosím, matka, ...
15. Plnosť lásky (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... väčšej niet. Lebo svojim bratom preukázali to isté, čo sami prijali z Pánovho stola. Tým nechcem povedať, že by sme sa mohli vyrovnať Kristu Pánovi, aj keby sme preňho podstúpili mučeníctvo až do krvi. ...
16. Z lásky ku Kristovi (sv. Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Čo je človek, aká vznešená je naša prirodzenosť a akej čnosti je schopný tento živý tvor, to vari najlepšie zo všetkých ukazuje Pavol. Každý deň vystupoval vyššie, každý deň vstával horlivejší a keď ...
17. Odvaha sv. Agnesy (sv. Ambróz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Sú narodeniny panny, nasledujme jej neporušenosť, sú narodeniny mučenice, prinášajme obety! Dnes má narodeniny svätá Agnesa. Podľa tradície mala dvanásť rokov, keď podstúpila mučeníctvo. Aká to odporná ...
... vtedy je to vhodná chvíľa na hľadanie malých príležitostí, maličkostí, ktoré Ježišovi robia radosť, väčšiu radosť ako vláda nad svetom alebo dokonca hrdinské mučeníctvo; napríklad úsmev, láskavé slovo ...
19. Povolanie k misii podľa sv. Terezky
(Misie/Misionárske povolanie)
... povolania, bola pripravená na najhrdinskejšie skutky až po mučeníctvo, preliať svoju krv do posledne kvapky. Apoštolát Terézie môžeme zhrnúť do dvoch slov: milovať a trpieť pre Ježiša, aby takto spolupracovať ...
... pod nohy (porov. Hebr 2, 8). 4. Povolaní evanjelizovať aj skrze mučeníctvo V tento deň zasvätený misiám si v modlitbe spomínam na tých, ktorí svoj život zasvätili výlučne dielu evanjelizácie. Osobitnú ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie