Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz moje

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... a trvalej lásky“ (apošt. list Porta fidei, 15). To je aj moje blahoprianie k tomuto Svetovému dňu misií. Zo srdca žehnám všetkých misionárov a misionárky, ako aj tých, ktorí ich sprevádzajú a pomáhajú ...
2. Malá duchovná zbraň v kocke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... Tebou. Ježiš a Mária! Zasväcujem vám seba aj svojich blízkych, odovzdávam všetkých do vášho srdca, postarajte sa o nás! Amen! Duchu Svätý, prosím, príď do môjho srdca, do mojej mysle, duše, tela, vôle, ...
... dôverovať. Kiežby sme si vždy boli vedomí, že ty nás neopúšťaš, iba stojíš za nami a čakáš. "Pane, verím, pomôž mojej nevere". Pri tej hre, ten, ktorý chytá nemôže toho, čo stojí pred ním násilím ...
4. Všetko najlepšie...
(Úvahy/O Advente)
Ako sa nám darí zabúdať na „moje“ „naše“ cesty a nachádzať „Jeho“... ... cesty...., ...chodníky..., .... pravdu....??? „Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný ...
5. Ukáž mi, Pane, svoje cesty...
(Úvahy/O Advente)
... adventu. Vyznačené slovíčka mi hovoria, že mám zabudnúť na „moje“ a sústrediť sa na „Jeho“... ... cesty...., ...chodníky..., .... pravdu....  ...
Chceš si uctiť Kristovo telo? Neopovrhuj ním, keď je nahý. Ani ho tu neuctievaj hodvábnymi rúchami, kým si ho nevšímaš vonku, kde trpí zimou a nahotou. Lebo ten, ktorý povedal: „Toto je moje telo,“ a slovom ...
... celý rád, že sa to predsa len podarilo. No v momente ako som sa pozrel na cestu pred sebou, zdúpnel som od hrôzy. Ako to už pri podobných situáciách býva, počas mojej opravy prevodovky druhá ruka ...
8. Čarovné chvíle misie v Nyumbane
(Zážitky/Misionárov)
... pastier smrdí, zakončí Mate improvizáciou – na tú však moje jazykové znalosti ešte nestačia, a tak sa smejem len na tom, ako sa chichocú všetci ostatní. Medzitým sa načahujem do taniera. Tróni podo mnou ...
9. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... asi tam bude moje miesto, ale stále som od toho utekal, nechcel to pripustiť úplne, neveril Bohu, že to myslí vážne s tým volaním... Pán musel o mňa bojovať niekoľko rokov a svojsky „kopať“ do mňa cez ...
10. Nielen slová - aj skutky! (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... On vrhol svetlo aj na modlitbu žalmistu: „Ty, moje plesanie, vysloboď ma spomedzi tých, čo ma obkľučujú.“ To je pravé plesanie, to je opravdivá slávnosť: zvíťaziť nad zlom. Kto to chce dosiahnuť, nech ...
... kráčali Ježišovou krížovou cestou. Upriamme svoj vnútorný zrak na Krista a prosme ho s vrúcnym srdcom: „Prosím ťa, Pane, povedz mojej duši: ja som tvoja spása! Povedz to tak, aby som to počul!“ Jeho posilňujúci ...
12. Krížová cesta pre matky za deti
(Modlitby/Krížové cesty)
... matky, ktoré sa ju chcú modliť za svoje deti...       1. zastavenie: Pán Ježiš je odsúdený na smrť Môj Ježišu, z lásky k nám si sa dal odsúdiť na smrť… Prišla som prosiť za moje deti. Zmiluj ...
13. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... a jeho život, jeho spása sa týka môjho života a mojej spásy. Dotýkame sa tu veľmi hlbokého prvku spoločenstva: náš život je spojený s tými druhými v dobrom i v zlom: tak viny, ako aj skutky lásky majú ...
14. Geniálny plán Boha pre teba
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
... ľútosť, len sa, prosím, nauč viac dôverovať mojej láske k tebe... vo všetkom, čo sa ti stane - v naoko dobrých aj zlých chvíľach tvojho života! Ja som Pánom nad životom i smrťou, Ja som Boh - Láska, ktorá ...
15. Otče náš slovami Otca
(Úvahy/O modlitbe)
... aj za to, že si mi ju vysvetlil… Milujem všetky moje deti a teším sa z tých, keby chcú nájsť cestu z omylu, tých, ktorí sa chcú oslobodiť od hriechu. Žehnám ťa! Zostávaj v pokoji!   Zdroj: Jozef ...
16. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
...  Ak mám takú vieru, že konám zázraky a dokonca uzdravujem iných, ba i kriesim zmŕtvych, či obraciam zástupy, ale je to plné môjho "ja" "ja" "ja", mojej pýchy a nadradenosti bez kúska skutočnej pokornej ...
17. Modlitba najšťastnejšieho života
(Modlitby/Pre každý deň)
... Svätý, a to na celý život a najmä dnes. Otváram ti svoje srdce, myseľ, dušu i telo a pozývam ťa - vstúp a úplne ma ovládni - moje oči, uši, ústa, ruky, nohy - všetko. Túžim odteraz z celej mysle, ...
... lásky, lebo ty žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým ako jeden Boh, na veky vekov. Amen.   Siedmy deň Premenení dobrým Pastierom Pas moje ovce (Ján 21, 16-17) Biblický text na tento deň poukazuje ...
... pripomínané, že Boh tak miloval svet, že poslal svojho Syna na svet kvôli nám, ti chcem povedať:   Tvoju správu začulo moje srdce, tvoju pieseň ohriala môj svet, tvoja láska osvietila moju ...
20. Z Austrálie od sr. Magdalény SSpS
(Listy/Listy misionárov)
... Slovensku pracujete ja spím a naopak. S pacientami, ich rodinnými prislušníkmi a tiež s ostatnými zamestnancami zdieľam ich radosti a bolesti. Tešim sa tejto mojej misii lebo mám možnosť byť blízko ľuďom, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie