Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz misionárom

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... a som zvlášť zaviazaný misionárom a misionárkam, kňazom fidei donum, rehoľníkom a rehoľníčkam i čoraz väčšiemu počtu veriacich laikov, ktorí prijali Pánovo pozvanie a zanechali svoju vlasť, aby mohli slúžiť ...
„... povolaní umožniť, aby zažiarilo Slovo pravdy“ (apoštolský list Porta fidei, 6) Drahí bratia a sestry! Slávenie Svetového dňa misií (21.10.2012) nadobúda tohto roku osobitný význam. Súčasne sa totiž ...
3. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... Asi kominárom :) (asi som mal povedať že misionárom, však? Nuž musím vás sklamať... ani kňazom ani misionárom... ale Pán mal svoje plány... On vedel ) 3. Akú strednú školu ste navštevovali? To je krásna ...
4. 32 rokov misionárom v Juž. Amerike
(Rozhovory/S misionármi)
Verbista páter Bernard Kulha SVD pôsobí už 32 rokov na juhoamerickom kontinente. Jeho misijné pôsobenie sa naplno mohlo rozvinúť po roku 1968, kedy opustil Slovensko, študoval v Írsku a nastúpil na svoju ...
5. Ovocie práce misionárov
(Rozhovory/S misionármi)
... napravo. Musím povedať, že ľudia sa spolu znášajú veľmi dobre. Medzi týmito dvomi skupinami neprebiehajú žiadne náboženské nepokoje. Kňaz, ktorý pôsobí u nás vo farnosti je misionárom Spoločnosti Božieho ...
6. Misionár za každých okolností
(Rozhovory/S misionármi)
Páter Martin Cingel SVD pochádza z Terchovej. Do misijnej Spoločnosti Božieho Slova vstúpil v roku 1992 aby sa stal kňazom a misionárom. Za kňaza bol vysvätený v roku 1999 a misijné určenie dostal do Kene. ...
7. Čína - nová výzva pre Cirkev
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
...  Prichádzajú do Číny noví misionári? Hlásia sa do seminárov domáci? V Číne nie je dovolené oficiálne byť misionárom, hoci do istej miery to umožňujú, ale je to prísne kontrolované. Čo sa týka domácich ...
8. Chceš byť misionárom?
(Aktuality/Správy z misií)
Ak je tvojou túžbou odísť zo sveta a zasvätiť sa Bohu ako kňaz alebo brat misionár a slúžiť celý život ľuďom v misiách, potom toto je správa určená práve pre teba! Čítaj! :) Uprostred všetkých aktivít ...
9. Sme stvorení pre milovanie...
(Rozhovory/S misionármi)
... predstavení požiadali o prechod do kostola sv. Oľgy na juhovýchode Moskvy v časti Ľublino, kde súčasne posobím ako kaplán zhruba tri mesiace. Ako ste sa vlastne stali misionárom? Kde to začalo? Ako prijali ...
10. Jozef Freinademetz - 4 - Steyl
(Misie/Rehole - info)
... služby“ v „domácej garde“, v čom mu pomohol jeho bývalý profesor Mitterutzner z Bressanone, ktorý rád pomáhal misionárom. Koncom novembra poslal Jozef veľmi úctivý list Jeho Veličenstvu cisárovi Františkovi ...
... plný slov a skutkov, z ktorých vonkoncom necítiť takéto poslanie, nie si pravým misionárom a tvoj život stráca zmysel. Zastav sa, prosím, veď aj kvôli Tebe prišiel, aj kvôli tebe zomrel a vstal zmŕtvych, ...
12. Len hlas v tme
(Rozhovory/S misionármi)
Jakub Rajčáni SVD - verbista a misionár v Japonsku poskytol Mladému misionárovi rozhovor, ktorý ponúkame aj vám... Po dvoch rokoch si opäť na Slovensku. Aké máš pocity? Na čo si sa tešil a čo ti, naopak, ...
„Jeho život je náš život, Jeho misia je naša misia...“ Sv. Arnold Janssen Byť misionárom – to by chcel byť, myslím, každý z nás, keď aspoň na chvíľu uvidí na vlastné oči, či počuje na vlastné uši o ...
14. Modlitba za misie k sv. Terezke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... počas svojho pozemského života, aby kríž Ježiša Krista bol známy na celej zemeguli a aby sa evanjelium hlásalo až do konca časov. Pomáhaj, prosíme, kňazom, misionárom a celej Matke Cirkvi tak, ako si to ...
15. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... a tichý zázrak prinášajúci svetu pokoj“. Dobrotivý Pán Boh nás všetkých pozýva patriť k chlapcom a dievčatám, ktorí pomáhajú misionárom. Nezabudnite, milé deti, že ste žiarivým príkladom pre dospelých. ...
„Nech žíje svätý trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí!“ ( sv.Arnold Janssen, SVD ) Mnohí kresťania vo svete sa zapájajú do laického spoločenstva „Steylského misijného diela“ ...
... prečítať na stretnutí pár zážitkov jednotlivých misionárov, ktoré nájdu buď na internete alebo v časopisoch, pomodliť sa za konkrétnych misionárov, alebo porozmýšľať, ako týmto misionárom pomôcť pri rôznych ...
... Pavlína Mária Jaricot v roku 1818 založila Združenie šírenia viery – oficiálne uznané 3. 5. 1822. Pavlína je zakladateľkou „najväčšej agencie pomoci misionárom“ v celých dejinách katolíckej Cirkvi. Toto ...
... boli všetky katolícke spolky prísne zakázané. Aj napriek tomu sa katolíci na Slovensku snažili pomáhať Svätému Otcovi a misionárom modlitbou a obetou. Materiálna pomoc sa organizovala posielaním balíkov. ...
... by som prejsť po celej zemi, hlásať tvoje meno a zasadiť na pôde neveriacich tvoj slávny kríž… chcela by som byť misionárom nielen niekoľko rokov, ale chcela by som ním byť už od stvorenia sveta až do ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie