Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz misií

Celkom: 32 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
Drahí bratia a sestry, tento rok slávime Svetový deň misií v čase, keď sa končí Rok viery, ktorý bol významnou príležitosťou na prehĺbenie nášho priateľstva s Pánom a na naše povzbudenie, aby sme ako Cirkev ...
„... povolaní umožniť, aby zažiarilo Slovo pravdy“ (apoštolský list Porta fidei, 6) Drahí bratia a sestry! Slávenie Svetového dňa misií (21.10.2012) nadobúda tohto roku osobitný význam. Súčasne sa totiž ...
3. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... na povrchu môže občas prísť búrka, kdesi vnútri hlboko stále zostáva pokojná istota, že som tam, kde mám byť, pre čo som bol stvorený. 14. Je ťažké byť misionárom? Aký je váš najkrajší zážitok z misií? ...
„Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3,16) Milí priatelia misií, milí naši dobrodinci!   V kostolíku Božského ...
... a finančnú pomoc. Zvlášť si cením modlitby mnohých horliteľov a prateľov misií zo Slovenska. Ešte raz vďaka za všetko. P. Martin Štefanec SVD (Oktober 2007)  ...
6. „Nemať nič a byť bohatý?!“
(Listy/Listy misionárov)
Drahí priatelia! Po dlhšom čase sa opäť ozývam a aspoň niekoľkými riadkami by som Vám chcel priblížiť môj čas tu, zatiaľ ešte v Mexicu, čo som mal možnosť prežiť a zažiť. Akurát som sa vrátil z našej ...
7. Jozef Freinademetz - 4 - Steyl
(Misie/Rehole - info)
... misijné určenie. Vyučovanie mu však príliš nevyhovovalo, takže by nebol veľkou stratou pre komunitu, keby odišiel do misií. Avšak Ján mal veľa vyučovacích hodín a okrem toho bol aj vydavateľom časopisu. ...
... misií. Prenasledovanie Čoskoro na to, nastalo prvé prenasledovanie kresťanov od Židov. A výsledok? Ďalšie rozšírenie kresťanstva v Samárii, keďže utekajúci kresťania boli zároveň aj apoštolovia viery. ...
9. Modlitba za misie k sv. Terezke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Modlite sa spolu s nami a sv. Terezkou Ježiškovou za misie a misionárov. Svätá Terézia, ty si sa zaslúžila o to, aby si ťa uctievali ako patrónku misií na celom svete; rozpomeň sa na svoje vrúcne túžby ...
10. Moja misia v Mozambiku
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
Misijná dobrovoľníčka Majka Kuriaková nám poslala už dva listy z misií, ale v rámci bratislavských misií uviedla na stránke mojpribeh.sk aj svoje interview o svojej misii v Mozambiku. My vám ho prinášame ...
... titulom „Fidei Donum“-„Dar viery“. Za posledných päťdesiat rokov odišlo do misií na viac rokov z Poľska, Taliánska, Španielska, Francúzska, Nemecka i zo Severnej a Južnej Ameriky niekoľko tisícok kňazov, ...
... oltár alebo na iné viditeľné miesto misijný symbol (mapa sveta, glóbus, fotografia alebo plagát z misií) a k tomuto symbolu pripevniť buď na jednotlivé kontinenty prosby za vyriešenie najväčších ťažkostí ...
... aj s finančnou zbierkou na podporu misií v rôznych krajinách sveta, kde Cirkev pôsobí skrze misionárov, ochotných zrieknuť sa vlastnej domoviny a ísť ohlasovať evanjelium do vzdialených končín zeme, kde ...
... a zakladatelia Pápežské misijné diela sa skladajú zo štyroch častí, z ktorých každá sa stará rôznym spôsobom o rôzne potreby misií a misionárov po celom svete: Papežské misijné dielo šírenia viery ...
Roku 1927 pápež Pius XI. vyhlásil sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre  za hlavnú patrónku všetkých misií a misionárov na svete, spolu so sv. Františkom Xaverským. Bolo to dva roky po jej svätorečení. ...
Modlitba za získanie Pokory od patrónky misií a misionárov - sv. Terezky Ježiškovej. Ó, Ježišu, keď si bol Pútnikom na zemi, povedal si: "Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete ...
Litánie k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre, ktorá je zároveň aj patrónkou misií a misionárov. Pane, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Otec, na nebesiach, Bože, zmiluj sa ...
Deviatnik ku cti sv. Terezky Ježiškovej, patrónky misií a misionárov. Úvodná modlitba (Opakuje sa každý deň) Nebeský Otče, ty si sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša vyvolil, aby nás učila ceste úplnej ...
Ďalší deviatnik ku cti sv. Terezky Ježiškovej, patrónky misií a misionárov. Úvodná modlitba (Opakuje sa každý deň) Nebeský Otče, ty si sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša vyvolil, aby nás učila ceste úplnej ...
... deň misií, ponúka diecéznym a farským spoločenstvám, inštitútom zasväteného života, cirkevným hnutiam i celému Božiemu ľudu príležitosť na obnovu úsilia pri ohlasovaní evanjelia a na to, aby svojim pastoračným ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie