Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz milovaní

Celkom: 34 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... sú Bohom milovaní; radosť zo spásy! A je to dar, ktorý si nemožno nechať len pre seba, ale o ktorý sa treba podeliť. Ak si ho totiž chceme nechať len pre seba, staneme sa izolovanými, sterilnými a chorými ...
2. Malá duchovná zbraň v kocke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... Tebe skrze Krista stvorený Otcom ako jeho milované Dieťa pre život vo vašom Nekonečnom večnom šťastí a milovaní.Amen. Krátky variant: (vždy, keď ťa napáda nejaké pokušenie aj v najmenších myšlienkach) ...
3. Nielen slová - aj skutky! (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... sa máme vydať my, keď sa teraz pripravujeme na túto slávnosť? Akého budeme mať vodcu, keď sa blížime k tomuto sviatku? Zaiste nie iného, moji milovaní, ako toho, ktorého so mnou nazývate: náš Pán Ježiš ...
4. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... završuješ všetky tajomstvá, aby tak, ako je jediná obeta, ktorá nahrádza všetky ostatné, bolo aj jedno kráľovstvo zo všetkých národov. Vyznávajme teda, milovaní, čo slávnostne vyznal svätý apoštol Pavol, ...
... materiálnom alebo duchovnom svete, ak všetko, čo Boh stvoril, smeruje nakoniec k životu s Ním v Jeho večnom milovaní, potom aj čokoľvek, čo jestvuje, žije a hýbe sa iba vďaka Jeho neustálemu milovaniu, ...
6. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
... všetci ponižujú ako poslednej. Vie, že jej hodnota je v neustálom milovaní, pretože nič nemá cenu iba natoľko, nakoľko je to napustené láskou a teda aj posledné miesto naplnené obrovskou láskou, má obrovskú ...
... skrze nášho Pána Ježiša Krista! A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.“ (1Kor 15, 51 – 58) Zamyslenia ...
8. Si nádherný Boží chrám (Sv. Cézar)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Milovaní bratia, z Kristovej milosti dnes s plesaním a radosťou slávime narodeniny tohto chrámu. Ale pravým a živým Božím chrámom máme byť my. A predsa sa právom kresťanské národy verne zúčastňujú na slávnosti ...
9. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Milovaní, evanjelista hovorí: „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.“ Oprávnene kvitnú kresťanské čnosti v tom, kto žije svorne v kresťanskom pokoji, a nik nedosiahne titul ...
10. Litánie pokory
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš. Keď sú iní viac prijímaní ako ja, daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš. Keď sú iní viac milovaní ako ja, daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš. Keď sú iní ...
11. Ty si Peter-Skala (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Kristus, predsa ich všetkých v pravom zmysle riadi Peter. Milovaní, Božia priazeň dala tomuto mužovi veľkú a obdivuhodnú účasť na svojej moci. A ak chcela, aby ostatní predstavení mali s ním niečo spoločné, ...
... ako „Božia opica“, ktorý dokáže napodobniť rôzne zázraky a dary, len aby poplietol a zvábil človeka. Aj Sv. písmo nás vyzýva: „Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte či sú z Boha. Lebo do sveta ...
13. Čo ma trápi na službe kňazov (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... kňazský úrad, ale úlohu svojho úradu neplníme. Počúvajte však, milovaní bratia, počúvajte, čo hovorí: „Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Proste za nás, aby sme vládali pracovať ...
14. Pán nasleduje svojich hlásateľov (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Náš Pán a Spasiteľ nás, milovaní bratia, niekedy napomína slovami, inokedy skutkami. Veď i jeho činy sú príkazmi, lebo aj keď robí niečo mlčky, ukazuje nám, čo máme robiť. Vidíme, ako posiela učeníkov ...
15. Viera ako zrnko
(Kázne/Tématické)
... sme sa krstom narodili, ako jeho milovaní synovia a dcéry. Je to v nás ako niečo prirodzené, hlboko ukryté, ako schopnosť, ktorej sa nemôžeme úplne zriecť. Vždy budeme túžiť hlboko v srdci po dôvernom ...
...  Tajomstvo Terézie spočíva v zamilovaní si svojej úbohosti, svojej slabosti a na druhej strane v slepej dôvere Božiemu milosrdenstvu s túžbou stať sa obetou jeho Lásky. Naša úbohosť nemôže byť prekážkou ...
17. Láska je mocná ako smrť (sv. Balduin Canterburský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... sa pre nás pečaťou, ktorou sa stávame podobnými jeho obrazu, keď odložíme obraz pozemského človeka a nosíme obraz nebeského, keď jeho milujeme tak, ako sme milovaní. V tomto „nám zanechal príklad, aby ...
18. O blahoslavenstvách (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Sv. Lev Veľký sa ohnivo rozkázal o blahoslavenstvách. Pár jeho slov vám prinášame aj my... Svoj zákon vložím do ich vnútra Milovaní, keď náš Pán, Ježiš Kristus, hlásal evanjelium o kráľovstve a po ...
19. Výroky Otcov púšte - 3
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... prikazovalo Písmo o milovaní svojich nepriateľov viac ako seba?” Abba Matúš im povedal: ”Čo sa mňa týka, zatiaľ sa mi nepodarilo ani tých, čo milujú mňa, milovať tak ako seba.” Dvaja starci žili spolu ...
20. Radosť utrpenia pre Pána (sv. Ján z Avily)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nebeskej radosti. Bratia moji milovaní! Nech vám Boh otvorí oči, aby ste videli, koľko dobrodení nám udeľuje v tom, čo svet pokladá za potupné, akou cťou nás vyznačuje v zneuctení, keď hľadáme Božiu slávu, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie