Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz milosrdní

Celkom: 11 nájdených výsledkov.

1. Zákon akcie a reakcie
(Biblia/Meditácie)
... človeka? Milosrdného alebo zákonníka? Je lepšie veriť Bohu krutému a pomstychtivému (za akého ho zvykneme považovať) alebo mať pred očami obraz Boha milosrdného. A Ježiš hovorí tiež: "Buďte milosrdní, ...
2. Pokánie, pokánie, pokánie! (sv. Klement I.)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Pritom zvlášť myslime na slová Pána Ježiša, ktorými učil o miernosti a veľkorysosti. Lebo povedal: „Buďte milosrdní, aby ste dosiahli milosrdenstvo; odpúšťajte, aby sa vám odpustilo; ako robíte vy, tak ...
3. Cesta duchovného detstva V. Láska
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... problém prijať druhú osobu takú, aká je, buďme milosrdní, skúšajme sa vžiť do jej situácie, skúsme spolucítiť s jej slabosťami. Utiekajme sa k Márii. Ona dokáže spolucítiť s nami. Terézia hovorí: "Mojím ...
4. O blahoslavenstvách (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... potom ako sa s láskou k Bohu spája starosť o blížneho, tak sa aj k tejto túžbe po spravodlivosti pripája čnosť milosrdenstva. Preto hovorí: „Blahoslavení milosrdní, lebo sa nad nimi zmiluje Boh.“ Poznaj, ...
5. Blahoslavenstvá sveta
(Úvahy/O viere)
... masy ľudí. Blahoslavení dychtiví po pomste, lebo vám sa nik nedokáže vzoprieť. Blahoslavení nemilosrdní, lebo s milosrdenstvom sa nedá veľa dokázať. Blahoslavení bez srdca, lebo vy nepotrebujete ...
6. Milosrdenstvo voči kajúcnikom (sv. Maxim Vyznavač)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... dokonalí, buďte milosrdní ako váš nebeský Otec.“ A ešte: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“ Z Listov svätého opáta Maxima Vyznávača (Epist. II: PG 91, 454-455)  ...
7. Zbavme sa strachu zo smrti (sv. Cyprián)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... si silou zdržanlivosti podrobili žiadostivosť mäsa a tela; odmenení milosrdní, ktorí kŕmili a obdarúvali chudobných, čím konali skutky spravodlivosti, ktorí zachovávali Pánove prikázania a prevádzali pozemské ...
8. Múdrosť - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... a nemilosrdní. 32 Hoci dobre vedia o Božom ustanovení, že tí, čo robia také veci, zasluhujú si smrť, nielen že to sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní. Rim 1 14  ...
9. Milosrdenstvo - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
...  lebo oni budú nasýtení. 7 Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. 8 Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. 9 Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú ...
10. Milosrdenstvo
(Biblia/Bohoslužby slova)
...  Ježišu, Ty nám každý deň prejavuješ svoju lásku a zahŕňaš nás svojím milosrdenstvom. Prosíme Ťa, daj nám stálu dôveru v Tvoju dobrotu, aby sme boli aj my milosrdní voči svojim ...
11. Naša láska k druhým v NZ I.
(Biblia/Bohoslužby slova)
... žijú pospolu. 6. Vzorom v láske je nám sám Boh - Pohár vody maličkým : Mt 10, 42 , mlčanie - Nezištnosť lásky k bratom : Lk 14, 12 - 14 , mlčanie - Buďte milosrdní ako je milosrdný váš ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie