Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz milosrdenstvo

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... sa Bohu, žiť jeho lásku a byť vďačný za jeho nekonečné milosrdenstvo. Je to dar, ktorý nie je vyhradený len niekoľkým, ale ponúka sa štedro všetkým. Všetci by mali mať možnosť okúsiť radosť z toho, že ...
2. Malá duchovná zbraň v kocke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... milosrdenstvom, pokojom, radosťou a šťastím, vierou a dôverou v Teba, nádejou, pokorou, poslušnosťou, odvahou, sebaobetovaním, trpezlivosťou, múdrosťou ... (doplň to, čo cítiš, že potrebu-ješ pre svoju ...
3. Kristus vstal zmŕtvych! Aleluja!
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
... to, čoho ste sa doteraz tak veľmi báli, aby sa vaša viera v jeho večnú lásku a milosrdenstvo k vám už nikdy nezakolísala, no naopak - oslobodila vás od každého hriechu a od všetkých rozrušení a zmätkov, ...
4. Ruženec lásky
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... čokoľvek urobím, pretože som tvoj milovaný syn a tvoja láska ku mne je večná a tvoje milosrdenstvo nekonečné.“   A na malých zrnkách, koľko len chceš krát povedz Bohu=Otcovi, Synovi i Duchu ...
5. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... ho musí pokarhať. Táto ľútosť predstaveného vždy zasiahla srdcia spolubratov a sami v slzách prosili o odpustenie a požehnanie. Bolo to skutočné otcovské a Božím milosrdenstvom ...
6. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... pre mamu za najkrajšie a dôležité pri výchove syna? Obetavosť, súcit a milosrdenstvo k svojmu dieťaťu napriek zlu, za ktoré ho všetci odcudzujú, prijatie dieťaťa také aké je, bez podmienok, nežnosť ...
7. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... učiteľ národov, keď vyhlásil: „Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné: Kristus Ježiš prišiel na tento svet zachrániť hriešnikov.“ A tak je Božie milosrdenstvo voči nám tým obdivuhodnejšie, že Kristus ...
... aby objavil tvoje milosrdenstvo, ponad vrásky Cirkvi, aby kontemploval tvár Marky. Príď, Duchu pravdy, vlož do našich očí „očné kvapky viery“, aby sa nenechali strhnúť zdaním viditeľných vecí ale sa učili ...
9. Krížová cesta pre matky za deti
(Modlitby/Krížové cesty)
... Prešli však tri dni a najväčší žiaľ sa premenil na najväčšiu radosť a nádej. Ježišu, nech je stále so mnou Tvoje milosrdenstvo, lebo sa zmráka a zvečerieva nad mojím životom. Moja duša je prichystaná na ...
10. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... videli svoje „druhé ja“ (alter ego), ktoré Pán nekonečne miluje. Ak takto hľadíme na ľudí ako na bratov a sestry, potom z nášho srdca prirodzene prúdi solidarita, spravodlivosť a tiež milosrdenstvo a súcit. ...
... a Eve ich čaká iba sebazničenie, a ako postranný efekt zničenie všetkého okolo. Iba Boh zachraňuje až doteraz Adamov i Evy svojím milosrdenstvom, ak mu uveria, že len On jediný dokáže správne naplniť tú ...
12. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
...  Po každom desiatku sa vkladá Fatimská prosba: Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. ...
13. Predvianočná novéna
(Modlitby/Novény)
...    Pamätaj na nás, Pane, * a navštív nás svojou spásou. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. * a daj nám svoju spásu. Pošli, Pane, Baránka, vládcu zeme, * zo skalnej púšte k vrchu dcéry ...
... a slovami lásky, svojím časom udeleným milovanému... V tichu kostola, keď v ňom ešte nie je tak veľa ľudí, nech zaznejú úprimné vzlyky tvojej lásky, nech ich môže utíšiť Otec svojím milosrdenstvom, nech ...
... kráľovstvo je spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.“ (Rim 14,17) A môžeme dodať láska, múdrosť, milosrdenstvo, odvaha, trpezlivosť... atď. Proste všetko, čo vychádza z pravej lásky. Prečo? Pretože ...
16. Malá duchovná zbraň pre teba...
(Modlitby/Pre každý deň)
... pokojom, láskou, odvahou, múdrosťou, milosrdenstvom, dôverou k Tebe, vierou, že ma miluješ takého aký som...    (atď... podľa toho, čo je opakom toho, čoho si sa zriekal) Vládni naveky v mojom ...
17. Litánie k bl. Jánovi Pavlovi II.
(Modlitby/Litánie)
...       Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. Modlitba Bože, bohatý na milosrdenstvo, Ty si povolal blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. viesť Tvoju Cirkev; daj, aby sme posilnení jeho náukou s ...
... či milosrdenstvom sa stávame viac a viac podobní Bohu - obnovujeme všetko to krásne, čo v nás bolo a následkom hriechu sa zničilo, učíme sa chodiť v Božom kráľovstve a rozvíjať ho do krásy v sebe samých. ...
19. Litánie k Božiemu milosrdenstvu
(Modlitby/Litánie)
Božia láska je kvetom a milosrdenstvo je plodom. Nech pochybujúca duša číta tieto myšlienky o milosrdenstve a začne dôverovať. Litánie k Božiemu milosrdenstvu Milosrdenstvo Božie, vytryskujúce z ...
20. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... Matkou milosrdenstva, sv. sestrou Faustínou, bl. Jánom Pavlom II. a s celým nebom zvelebovali tvojho milosrdenstvo, ktoré sa v plnosti zjavilo svetu práve v tejto hodine. Ježišu, tvoj kríž, nám hovorí ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie