Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz múdrosť

Celkom: 33 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Malá duchovná zbraň v kocke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... milosrdenstvom, pokojom, radosťou a šťastím, vierou a dôverou v Teba, nádejou, pokorou, poslušnosťou, odvahou, sebaobetovaním, trpezlivosťou, múdrosťou ... (doplň to, čo cítiš, že potrebu-ješ pre svoju ...
2. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
...  Je to nááádhernéééé povolanie, lebo stále ste poslaný... vychádzať k ľuďom, ale najprv čerpať u Neho lásku, múdrosť, odvahu, silu... ale to je pozvaný každý z nás vo väčšej či menšej miere... však? ...
3. Krížová cesta pre matky za deti
(Modlitby/Krížové cesty)
... pastierom celej tvojej Cirkvi. Daj mu múdrosť a prezieravosť, pokoru a nádej, trpezlivosť a zdravie, aby podporovaný úprimnými radcami, vernými biskupmi a kňazmi viedol tvoj ľud ku spáse. Zdroj: velkanoc.tuomatu.com ...
... využije na dobré, ale len pre ľudí, ktorí ho milujú... Si dôležitý v životoch mnohých ľudí po celom svete, na presne taký dlhý čas, aký určí Jeho milujúca múdrosť. Každý človek je totiž iba darom od ...
... nás svojím Svätým  Duchom, aby sme sa našimi prenáhlenými rozhodnutiami nebránili plnosti tvojej spravodlivosti, ale rozpoznávali tvoju múdrosť a lásku vo všetkom; ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. ...
6. Keď Bohu povieš...
(Biblia/Obľúbené citáty)
... som dosť múdry. Boh hovorí: Dávam ti múdrosť. ( 1 Kor 1,30)   Hovoríš: Cítim sa sám. Boh hovorí: Nikdy ťa nezanechám, ani neopustím. (Hebr 13,5)      ...
7. Celý svet čaká na Máriinu odpoveď
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nehodí, aby panenská skromnosť zabudla na múdrosť. V tejto jedinej veci sa neboj, múdra Panna, riskovať; lebo hoci sa hanblivosť milo prejavuje v mlčaní, teraz je potrebnejšie oddané slovo. Blahoslavená ...
8. Predvianočná novéna
(Modlitby/Novény)
...  17. decembra Ó, Múdrosť , vyšla si z Úst Najvyššieho, * ty siahaš od jedného konca po druhý, ty riadiš všetko mocne i jemne. * Príď' a nauč nás ceste múdrosti.   18. decembra Ó, Pane, Vodca ...
... ťa hľadá a nájde. Nech sa k Tebe ponáhľa a nech sa k Tebe aj dostane. Nech o Tebe rozjíma, nech o Tebe hovorí. Nech pre Teba, pre chválu a slávu Tvojho mena robí všetko a to s pokorou a múdrosťou, láskou ...
10. Modlitba Klementa XI
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... Ťa ako večného dobrodincu, vzývam Ťa ako svojho milostivého ochrancu. Veď ma svojou múdrosťou, ovládaj ma svojou spravodlivosťou, utešuj svojou láskavosťou, chráň ma svojou mocou. Obetujem Ti svoje ...
11. Bože, ty si naše všetko (sv. opát Kolumbán)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Bratia, poďme za hlasom, ktorým nás život volá k prameňu života. On nie je len prameňom živej vody, ale aj prameňom večného života. Ten istý prameň svetla i zdroj svetla. Lebo od neho je všetko, múdrosť, ...
... srdci – svoj pokoj, radosť či múdrosť a lásku v Duchu Svätom – nakoľko sú silné, nakoľko sa zlému podarilo naštrbiť tvoj pokoj, tvoju dôveru v Boha a jeho lásku ku tebe a k iným, aby si vedel, ktorú časť ...
... kráľovstvo je spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.“ (Rim 14,17) A môžeme dodať láska, múdrosť, milosrdenstvo, odvaha, trpezlivosť... atď. Proste všetko, čo vychádza z pravej lásky. Prečo? Pretože ...
14. Malá duchovná zbraň pre teba...
(Modlitby/Pre každý deň)
... pokojom, láskou, odvahou, múdrosťou, milosrdenstvom, dôverou k Tebe, vierou, že ma miluješ takého aký som...    (atď... podľa toho, čo je opakom toho, čoho si sa zriekal) Vládni naveky v mojom ...
15. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Milovaní, evanjelista hovorí: „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.“ Oprávnene kvitnú kresťanské čnosti v tom, kto žije svorne v kresťanskom pokoji, a nik nedosiahne titul ...
16. Pokánie, pokánie, pokánie! (sv. Klement I.)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... totiž hovorí: „Nech sa múdry nechváli svojou múdrosťou, ani silák svojou silou, ani boháč svojím bohatstvom; ale kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi, nech ho hľadá a uskutočňuje právo a spravodlivosť.“ ...
17. Božia múdrosť (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Jednorodená a jediná Božia múdrosť je tvorkyňou a pôvodkyňou všetkého. Veď hovorí: „Všetko si múdro urobil“ a: „Zem je plná tvojho stvorenstva.“ Aby však stvorené veci nielen jestvovali, ale aj dobre jestvovali, ...
18. Pijem z potoka tvojich rozkoší (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... hladné ústa, prečo si má priať, aby mala zdravé vnútorné podnebie a správne rozlišovala, ak nie preto, aby jedla a pila múdrosť, spravodlivosť, pravdu, večnosť? Lebo hovorí: „Blahoslavení lační a smädní ...
19. Jozef Freinademetz - 4 - Steyl
(Misie/Rehole - info)
Jozef Freinademetz prišiel do Steylu 27. augusta 1878. Keď sa ku nemu blížíl, modlil sa Te Deum. Radosť zmiešaná s pocitom úzkosti sa miešala v jeho srdci. Upokojil sa však spomienkou na latinskú múdrosť: ...
... všetko dostanete navyše“ (Mt 6,31-33). Božia Prozreteľnosť, to sú dispozície, ktorými Boh vedie s múdrosťou a láskou všetky stvorenia až k ich poslednému  cieľu. (KKC 321) Prejavená nedôvera, hoci aj zo ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie