Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz liturgia

Celkom: 20 nájdených výsledkov.

1. Trvalá oslava
(Úvahy/O viere)
... naozaj už mnohým "dobre šibe". Veľká noc je naozaj Veľká, ba najväčšia udalosť posledných dvoch tisícov rokov, preto si zaslúži viac pozornosti. Liturgia Cirkvi ju preto slávi veľkolepe prvých osem dní, ...
2. Dotknúť sa srdca
(Úvahy/O viere)
... je najdôležitejšie, či je liturgia slávnostná, či okázalá navonok, dôležitejšie je, či privádza prítomných k hlbšiemu a osobnejšiemu vzťahu s Ježišom! Na budovaní tohto vzťahu najviac záleží. Iste, náš ...
3. Viera v silu jediného Boha
(Rozhovory/S misionármi)
... v procesii so spevom a tancom. Vrcholom je však liturgia krstu. Páter po úvodnej modlitbe svätí krstnú vodu. Tá je pripravená v bambusovej rúre, nádherne vyzdobenej. Bambus slúžil tradične ako nádoba ...
... A v tej radosti sa niesla potom celá liturgia. A po svätej omši nekončila, lebo oslavovali mnohí až do rána... síce bez nejakého jedla či nápojov, jednoducho pri ich tanci a hudbe. Bol to pre mňa krásny ...
... sú nevyhnutnosťou. Jednotlivé navrhnuté služby portálu som rozdelil podľa oblastí pastorácie vo farnosti, o ktorých sme už rozprávali v predošlých častiach. Tentoraz začneme s liturgiou... Liturgia Servis ...
6. Dušičky – podľa čítaní prvej omše
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
  Drahí bratia a sestry, dnešná liturgia nám navonok dosť pripomína pohrebnú slávnosť. Hudba je trocha pomalá, nápevy smutné. Ale dnešná spomienka nechce prinášať do našich sŕdc smútok, ...
7. Викарный
(Listy/Listy misionárov)
... kázní bola liturgia obohatená zaujímavými pobožnosťami, u ktorých veriacich najviac rozcítil akt prosenia farára o odpustenie jeho chýb i odpustenia si navzájom. Druhým bol akt vyjadrenia a výberu Ježiša ...
Vo východných gréko-katolíckych či pravoslávnych cirkvách sa oddávna začínala liturgia okiadzaním celého priestoru kostola a pokropením svätenou vodou. Kedysi pred 2. vatikánskym koncilom  bolo aj v ...
... zmŕtvychvstalý Ježiš vyslal apoštolov: „Choďte... “ (Mt 28, 19). Liturgia je vždy povolaním „ku svetu“ a novým vyslaním „do sveta“ svedčiť o prežitom: o spásnej moci Božieho slova a Kristovho veľkonočného ...
10. Volgograd
(Listy/Listy misionárov)
... na rohu Komunistickej a Pražskej ulice, s nádherným, rozkvitnutým dvorom a ďalšími miestnosťami slúžiacim Detskému centru. Kostol je relatívne veľký a akusticky nádherný. Liturgia tu naberá svoje grády ...
11. Irkutsk 13 - Zázrak na Veľkú Noc
(Zážitky/Misionárov)
...  veriacich. Je na to vytvorená špeciálna liturgia, ktorá sa trošku podobá na krst, no krstom nie je, keďže znova krstiť už správne pokrstených netreba. Veď Pravoslávna Cirkev udeľuje všetky sviatosti ...
... a vlastným príkladom (martyria) a privádzanie detí ku sviatostiam a ich spoločné prežívanie (liturgia). Okrem starostlivosti o deti ide aj o starostlivosť o ich rodičov a starých rodičov (charita), preukazovanie ...
... v týchto oblastiach: Liturgia – slávenie liturgie. Tu sa môžu realizovať skutočne všetci podľa svojich možností a liturgických pravidiel ako lektori, akolyti, rozdávatelia sv. prijímania, zboristi, ...
14. Internet a misie? - 17 - Reálna a virtuálna farnosť a laici
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... vo farnosti Kňazi i samotní veriaci by mali im prislúchajúcu pastoráciu vo farnosti rozvíjať v týchto oblastiach: Liturgia – slávenie liturgie. Tu sa môžu realizovať skutočne všetci podľa svojich ...
... zlého človeka útočiaceho na spravodlivého, žalmista v jedenástom verši vzýva Božiu pomstu. Kresťanská liturgia ho vynecháva, pretože chce byť v súlade s novozákonným zjavením milosrdnej lásky, ktorá ponúka ...
... čosi spievali. No skrátka ničomu nerozumel, no nakoniec bol pokrstený, dostal krížik a odišiel. Báťuška ho ešte volal, aby prišiel ešte na „pričastie“ (prijímanie) za niekoľko hodín, keď bude liturgia, ...
17. Irkutsk 9 - Cintoríny a koncerty
(Zážitky/Misionárov)
... pozrieť spolu so mnou... Aj nový Katedrálny chrám Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Irkutsku, kde žijem, nie je iba miestom, kde sa vykonáva liturgia, ale aj miestom, kde prebieha veľa koncertov rôzneho ...
18. Pár základných otázok z katechizmu pre deti
(Katechézy/Otázky a odpovede)
... alebo verejne. Čo je liturgia? Liturgia je verejná bohoslužba Cirkvi. Čo nám pripomína cirkevný rok? Cirkevný rok nám pripomína udalosti zo života Pána Ježiša a spomienky na jeho svätých. Ktorý je najdôležitejší ...
19. Listy P. Krššáka z PNG
(Listy/Listy misionárov)
... to slávnosť, ktorá svojou vážnosťou prevyšuje dokonca svadbu. Na slávnosti je prítomný aj arcibiskup Michal Meier, 5 domorodých diecéznych kňazov a okolo 10 misionárov. Liturgia je ...
20. P. Jozef Daniš SVD v Ghane
(Rozhovory/S misionármi)
... ako na severe. Zatiaľ je Ghana veľmi pekná a pokojná krajina. Verím, že to takto bude pokračovať aj naďalej. Ako tam vyzerá liturgia, sv. omša? Liturgia je veľmi zaujímavá. ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie