Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz krvi

Celkom: 46 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Malá duchovná zbraň v kocke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... a nad všetkými oblasťami môjho života, aj nad tými, ktoré pred tebou skrývam. Dovoľujem ti milovať ma a milovať cezo mňa všetkých okolo. Stvor okolo mňa ochranný štít, plný Tvojej lásky a Tvojej krvi, ...
2. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... život v smrti. Teraz už prestali rozličné krvavé obety a všelijaké obetné dary dokonale nahrádza jediná obeta tvojho tela a krvi, lebo ty si pravý „Boží Baránok, ktorý sníma hriechy sveta“. Takto v sebe ...
... Boh podľa seba - na svoj obraz, a On je Láska, ktorá sa rozdala až do poslednej kvapky krvi... tak veľmi milovala. Si mu podobný... Ako aj On, aj ty máš dobré srdce! Aj zlý človek môže byť raz tvojou ...
4. Viera v silu jediného Boha
(Rozhovory/S misionármi)
... na prepravu vody. Z tejto posvätenej vody sa bude liať voda na čelá detí a dospelých. A veru páter Ignác vodou nešetrí. Po krste máme okolo oltára malé jazierko. Počas prijímania Tela a Krvi Kristovej ...
5. Ako som prijala Jeho lásku
(Príbehy/Svedectvá)
... keď som po dlhšom čase mojej práce v toxikologickom laboratóriu zistila veľmi smutné a bolestné súvislosti. Robila som rozbory krvi z protialkoholickej kliniky, kde boli za totality evidovaní aj narkomani. ...
6. Malá duchovná zbraň pre teba...
(Modlitby/Pre každý deň)
... aj nad tými, ktoré pred tebou skrývam. Dovoľujem ti milovať ma a milovať cezo mňa všetkých okolo. Stvor okolo mňa ochranný štít plný Tvojej lásky a Tvojej krvi, cez ktorý neprenikne ku mne nijaké pokušenie ...
... vďaky „Ó, Ježišu, večný Bože, ďakujem Ti za Tvoje nespočetné milosti a dobrodenia. Nech každý úder môjho srdca je novým chválospevom vďakyvzdávania Tebe, Bože. Pane, každá kvapka mojej krvi nech obieha ...
8. Sv. Gemma
(Myšlienky/Myšlienky)
... kvapku svojej krvi, aby som potešila Tvoje Srdce a aby som prekazila urážky hriešnikov voči Tebe. ... stále znesiem ešte o trochu viac. Radšej trpieť ako ísť do neba, keď je bolesť pre Ježiša, a vzdať ...
... sa týchto praktík a zverenie sa pod Božiu ochranu. Veľký význam tu má zverenie sa pod ochranu Kristovej krvi, vyliatím ktorej nás Ježiš obmyl od hriechov a tou istou silou, ak chceme, nás bude ochraňovať. ...
... „silu prírody“; červenú – krvavú, podľa praktiky používania krvi pri obradoch; bielu – liečiteľskú; veršovanú – používa pri zaklínaní veršované orákulá; a iné, v závislosti od druhu a cieľa záujmu. Pritom ...
... Pri týchto túžbach Terézia pochopí, že mučeníctvo nemusí byť spojené iba s preliatím krvi za Krista, ale môže byť premenené na každodenné prinášanie malých obetí spojených s odovzdanosťou do Božej vôle, ...
12. Ako nájsť BOHA
(Úvahy/O viere)
... koberec pred tebou,lebo si pre Neho taký vzácny. A červený je z Jeho krvi, ktorú vylial za teba na kríži. Za tvoje hriechy. Tak sa už stíš a vydaj sa Ho hľadať. Boh si ťa povedie k sebe, keď Mu to dovolíš. ...
13. Neochvejná viera mučeníkov (sv. Cyprián)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... „V Božích očiach má veľkú cenu smrť jeho spravodlivých.“ Veľkú cenu má smrť, ktorá si za cenu svojej krvi kupuje nesmrteľnosť, ktorá dostáva za dokonalú čnosť Boží víťazný veniec. Akú radosť tam mal ...
14. Tŕňový ker
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... askéta. Myslel na Najvyššieho a nevnímal okolitý svet. Narazil do ružového kra a svoje jemné ruky si zranil do krvi ostrými tŕňmi. Nezahrešil, bol to svätý muž. „Ružový ker a je plný tŕňov!”, vzdychol. ...
15. Kristove utrpenia nie sú iba v Kristovi (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... celá táto obec hovorí, počnúc krvou spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša. A potom od krvi Jána Krstiteľa cez krv apoštolov, cez krv mučeníkov, cez krv veriacich v Krista je to jedna obec, čo hovorí. ...
16. Eucharistia-Pánova Veľká noc (sv. Gaudencius Bresciský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... v krvi hrozna svoj plášť.“ Svoje rúcho, čiže naše telo, ktorým sa zaodial, mal obmyť vlastnou krvou. Teda sám Stvoriteľ a Pán prírody, ktorý zo zeme vyvádza chlieb, z chleba zasa (pretože môže a aj prisľúbil) ...
17. Duch svätý nás obnovuje krstom (sv. Didymus Alexandrijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
...  Ján hovorí: „Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha.“ Hovorí, že všetci, čo uverili ...
18. Utrpenie Panny Márie podľa Cataliny Rivas
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... adorovala, svetlo, ktoré si do nich vtisol v deň, keď si mi Ho dal! Božský Otče, pohľaď na hrôzu tej svätej tváre! Prečo nemôžeš aspoň šetriť to množstvo Krvi? Ach Otče môjho Syna, ach Snúbenec mojej lásky, ...
19. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 2 - Pred krížovou cestou
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... sa s mojimi čistými. Medzitým sa moje Srdce nekonečne zjednotilo s mojim nebeským Otcom. Pohlcovala ma túžba vydať aj poslednú kvapku svojej Krvi za duše. Pomyslenie na každého človeka, ktorý ma bude pozdejšie ...
20. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 1 - Posledná večera
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ktorý zapríčinil potenie mojej Krvi. Ale bol som poslušný až do konca a pre Lásku ku každému z vás som sám seba zahalil vinou, aby som mohol vykonať Otcovu Vôľu a zachrániť vás z večného zavrhnutia. Pochopte, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie