Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz kresťanom

Celkom: 26 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... človek, ktorý to dá všetko do poriadku. Hoci úprimne veriaci a skromný človek to zvládne kvôli Bohu a s Bohom. Nám kresťanom neustále hrozí jedno – mhohotvárne nebezpečenstvo – pripodobenie ...
2. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... ako napr. v Novgorode. Síce Vladimír prijal kresťanstvo vo východnej forme, no nebol nepriateľsky naladený k západným kresťanom. Dokonca prijal i sprevádzal sv. Bruna z Klagenfurtu, ...
3. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... nazýva kresťanom a katolíkom, ktorý akoby s kresťanstvom nemal veľa spoločného. Aj nedávno som stretol takých ľudí. Prišli do kostola poprosiť o modlitbu za katolíckych príbuzných, no tak rýchlo sa spratali, ...
... apoštoli robili dennodenne. Dokonca u Petra len jeho tieň uzdravoval tých, ktorých kládli na ulice, kam mal prejsť. Viete si to predstaviť? Len váš tieň uzdravuje? Všetci ľudia by sa zbiehali ku kresťanom ...
5. Nádej v Blagoveščensku
(Listy/Listy misionárov)
... hneď po svojom príchode usporiadal konferenciu (8.11.), na ktorej predstavil plány svojej služby. Jedným z hlavných bodov je navrátenie kostola, ako napísal, kresťanom-katolíkom. Toto podčiarknutie slova ...
... na akcie špeciálne pripravené pre evanjelizáciu neveriacich a pod. Samozrejme nesmú chýbať ani odpovede na najčastejšie kladené otázky a informácie o tom, čo robiť, ak by sa niekto rozhodol stať sa kresťanom. ...
... bol sv. Pavol, "apoštol národov". Jeho bývalá nenávisť proti kresťanom sa obrátila v apoštolskú horlivosť pre rozšírenie viery a záchranu duší. Pôsobil v Malej Ázii, Macedóii, Grécku, Taliansku, ba i vo ...
... svojej encyklike Ad extremas Orientis doporučuje misijné dielo všetkým kresťanom a Pius XI. ho 3. 5. 1922 uznal ako „Pápežské“. Keď zomrela Janina matka Štefánia, Jana bola zasiahnutá silnou depresiou, ...
... Jubilejného roku 2000 ctihodný Ján Pavol II. dôrazne pripomenul, že je nutné obnoviť si záväzok ohlasovať všetkým evanjelium „s tým istým nadšením, ktoré bolo vlastné kresťanom prvej generácie“ (apošt. ...
10. Počúvaj, syn môj, naučenie svojho otca (sv. Štefan)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ktorých ti Boh podriadi, a aby ťa všetci cirkevní mužovia zaslúžene nazývali pravým mužom kresťanského vyznania, bez ktorého, buď si istý, nebudeš kresťanom ani synom Cirkvi. Po viere druhé miesto v kráľovskom ...
11. O pastieroch (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... na tento svet budú až do konca prichádzať trápenia na trápenia — a ty chceš, aby bol kresťan z týchto útrap vyňatý? Práve preto, že je kresťanom, má o niečo viac trpieť na tomto svete. Veď Apoštol hovorí: ...
12. Zbytočný kresťan?
(Kázne/Cez rok)
... nie je hoden volať sa kresťanom. Alebo ako vraví sv. Ján Zlatoústy: „Nič nie je zbytočnejšie ako kresťan, ktorý sa nestará o spásu druhých…“ Buď teda poslušný hlasu, ktorý počuješ vo svojom vnútri: „Pomodli ...
13. Nielen sa menovať ale aj byť kresťanom (sv. Ignác Antiochijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... kresťanom, ale aj bol. Veď ak ním budem, budem sa môcť aj volať kresťanom a naozaj ním môžem byť vtedy, keď už budem pre svet neviditeľný. Nič viditeľné nie je dobré. Najlepšie to dokazuje sám náš Boh, ...
14. Duchovné očistenie (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... kresťanom rozdávať almužnu nielen vtedy, keď sú bohatí a zámožní, ale aj keď majú menej, ba aj keď sú celkom chudobní. A tak tí, čo sú nerovní v schopnosti obdarovať, môžu si byť podobní v ochote ducha. ...
15. Sv. Augustín I.
(Myšlienky/Myšlienky)
...  Byť kresťanom znamená: byť pútnikom až do príchodu do Otcovho domu. Čo prospeje žiť dobre tomu, komu nie je dané žiť večne? (Quid prodest bene vivere cui non datur semper vivere?) (lat.) Miluj a ...
... veľmi veľa nasledovateľov Krista, hlavne po ukončení všetkých prenasledovaní Milánskym ediktom v 313 roku, ktorí vstupovali do Cirkvi len pre výhody, ktoré zrazu ponúkala spoločnosť kresťanom. Mnohí nemali ...
... sĺz, tak je to len toto jediné: Nebyť kresťanom ale pohanom.“ Do farnosti St. Martin (San Martino in Badia), vzdialenej asi 12 km od Abtei, nastúpil koncom septembra ako kaplán. Mala asi 730 obyvateľov, ...
... a samozrejme úprimne verí Bohu a nerobí to len automaticky bez viery, taký človek je potom dostatočne chránený Bohom pred vplyvom akýchkoľvek predmetov, ktoré sú špeciálne pripravované šamanmi proti kresťanom. ...
19. Povolanie k misii podľa sv. Terezky
(Misie/Misionárske povolanie)
... dar od nás vyžadoval odpoveď. Tou odpoveďou je povolanie, do ktorého nás Boh povolal: stať sa kresťanom, v stavovskom povolaní manželom, manželkou, v realizácii evanjeliových rád - chudoby, čistoty, poslušnosti ...
20. Misijný ruženec
(Modlitby/Ružence)
... Európa je aj miestom, kde sa neustále prejavuje rozdelenosť kresťanov, ich nejednota a rozdrobenosť do rôznych denominácií. Prosme Najčistejšiu Pannu, aby pomohla kresťanom v Európe vrátiť sa k skutočnej ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie