Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz kresťan

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... kresťanmi. Ohlasovanie evanjelia je súčasťou toho, že sme Kristovi učeníci, a je to trvalá úloha, ktorá oduševňuje celý život Cirkvi. „Misijný elán je jasným znamením zrelosti cirkevného spoločenstva” ...
2. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... a dobrých skutkoch takými ešte stále nie sú? Žiaľ-Bohu – v pravom zmysle toho slova – nie sú. Asi najvýraznejším znakom tejto duchovnej nezrelosti vnútri kresťanského spoločenstva sú rôzneho ...
3. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... Máriou. Je to výnimočná možnosť, aby znovu vyvrátiť zbytočné pochybnosti ohľadne prehnanej mariánskej úcty, z ktorej neraz katolíkov obviňujú ostatní kresťania, ba aj sami "moderní" katolíci. Ako ...
4. Trvalá oslava
(Úvahy/O viere)
... a potom aj ostatných štyridsať dva. Tak sa nám v Cirkvi páči oslavovať, že nám nestačí jeden víkend, alebo je PASCHA viac ako len o symboloch, hoc aj kresťanských? Ak by sme boli ochotný viac hovoriť, ...
5. Vojna a mier
(Úvahy/O živote)
... v probléme. Prečo máme rozmýšľať nad touto otázkou, ak Žalmista píše: „Zatváram oči, aby som zlo nevidel“? On to robí v duchu nepohoršiť sa, alebo sa nenechať zviesť cudzím hriechom. No kresťan, na rozdiel ...
... raz sa na ňom zúčastnil taký veľký počet koncilových otcov z Ázie, Afriky, Latinskej Ameriky a Oceánie. Biskupi misionári i domorodí biskupi a duchovní pastieri spoločenstiev rozptýlených medzi nekresťanskými ...
7. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
Milí misijní priatelia, ako všetci viete, kresťanstvo sa v Kyjevskej Rusi začalo šíriť vďaka dvom kresťanským panovníkom, z ktorých prvou bola Oľga, ktorú pravoslávni kresťania nazývajú – ...
8. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
Na Zemi žije už sedem miliárd ľudí. Z toho dve sú kresťania. Život každého z nich, či lepšie povedané – z nás, má byť momentom, ktorý pomáha nekresťanovi nájsť pravú cestu k Bohu a k jeho Synovi, Ježišovi ...
9. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... otvorení a priateľskí, až sa tomu čudujem. Modlite sa za to, aby sme práve tu v Rusku vedeli vytvárať cennú jednotu v láske... 26. Ako ľudia v Rusku berú kresťanstvo? Ako vidíte budúcnosť Ruska? Hovorí ...
... ktoré kresťanov zabíja v mene boha, ktorý nepozná lásku a ktorý šliape po jeho dôstojnosti „lživými perami a arogantnými slovami“. Ježiš niesol ťarchu prenasledovania proti Petrovi, proti jasnému slovu ...
11. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... v ktorom je potrebné vykročiť a prijať zodpovednosť bez ďalších odkladov. Je to čas zrelých rozhodnutí. Pôstne obdobie nám poskytuje možnosť zamyslieť sa nad srdcom kresťanského života, ktorým je láska ...
12. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... manželku, otca, matku, deti, slobodných, vdovy, všetkých, ktorí patríme do rodiny. Keď čítame o kresťanskej výzbroji, vidíme, že najmocnejšie Božie zbrane sú k dispozícii tým, ktorí čítajú Bibliu a praktizujú ...
13. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... ako často skrývame svoje kresťanstvo za prázdne slová, ošúchané frázy, pochybnú zbožnosť pod heslom „čo by na to povedali ľudia“. Dokážeme rozhorčene odsudzovať zlé správanie a mravný úpadok, s pohŕdaním ...
... ktorí dávali z nadbytku a preto ich almužna nemala veľkú cenu ak vôbec nejakú mala... Pôst teda pre kresťana nemôže byť len pôstom tela ale aj duše, pretože práve od duše závisí koniec koncov aj zdravie ...
... apoštoli robili dennodenne. Dokonca u Petra len jeho tieň uzdravoval tých, ktorých kládli na ulice, kam mal prejsť. Viete si to predstaviť? Len váš tieň uzdravuje? Všetci ľudia by sa zbiehali ku kresťanom ...
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý bude tento rok od 18. - 25. januára, sa bude niesť v zmysle biblického textu: "Všetci budeme premenení víťazstvom nášho Pána Ježiša Krista" (1Kor 15, 51 – 58). Spoločnou ...
17. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Tak ako každý človek by mal poznať základné pravidlá slušnosti i rozhovoru človeka s človekom aj každý kresťan mal poznať základné modlitby a pravdy svojej viery. Ako pomôcku v misijnej činnosti kdekoľvek ...
18. Vianoce, viem čo oslavujem!?
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... málo vystihujúce než španielske Natal, ruské Raždestvo, anglické Christmass, ktoré konkrétne poukazujú na narodenie, na Krista. Síce v minulosti boli VIANOCE jasne kresťanským pojmom, keďže spoločnosť ...
... rodiny. MODLITBA DEVIATNIKA Svätý Jozef, ty si vzor a patrón všetkých otcov rodín, nauč ich kresťansky chápať povinnosti. Napĺňaj ozajstnou radosťou srdcia rodičov, ktorí odovzdávajú život svojím deťom. ...
20. Z Austrálie od sr. Magdalény SSpS
(Listy/Listy misionárov)
... výškových budov sú tu najviac jednoposchodové domy. V Sydney mala každá štvrť svoj kostol a faru, v Alice Springs máme len jeden katolícky kostol. Ostatné kresťanské cirkvi majú tiež len jeden kostol a ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie