Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz kráľovstvo

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Vojna a mier
(Úvahy/O živote)
... od starozákonného človeka, má omnoho väčšiu zodpovednosť nielen za seba, ale aj za svet, a jeho spásu. My máme byť tými, kto šíri Božie kráľovstvo na zemi. A jeho hlavnou známkou je – pokoj, mier. Teda ...
„Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú.“ Mt 11, 12 Toto je zaujímavá veta v dnešnom evanjeliu. V poznámkach vo sv. Písme som sa dočítala niečo, ...
... tobôž sa na ňu spoľahnúť... Nie, nehovorím, že máme čakať so založenými rukami a čakať, kým nám pečené holuby budú padať z neba do úst. Nie... No v prvom rade sa snažiť hľadať Božie kráľovstvo ...
4. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... završuješ všetky tajomstvá, aby tak, ako je jediná obeta, ktorá nahrádza všetky ostatné, bolo aj jedno kráľovstvo zo všetkých národov. Vyznávajme teda, milovaní, čo slávnostne vyznal svätý apoštol Pavol, ...
... – Lk 22,28–32 „Vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach a ja vám dám kráľovstvo, ako ho môj Otec dal mne, aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve... Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, ...
6. Otče náš slovami Otca
(Úvahy/O modlitbe)
...  Teraz rozumiem. Nikdy som však nemyslel, čo znamená slovo „posvätiť“. “Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi…” To hovoríš vážne ? Áno ! Prečo nie? A čo robíš, aby sa ...
... svetom temnoty. Zjednocuje svojich učeníkov, ktorí sú ochromení strachom. Otvára pred nami novú nádej života a služby pre jeho prichádzajúce kráľovstvo. Vzkriesený Pán zjednocuje a posilňuje všetkých veriacich. ...
8. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... (pri práci: Pán Boh pomáhaj!) Pán Boh uslyš.   Prežehnanie V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.   Modlitba Pána Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo ...
9. Večná sláva proroka
(Biblia/Meditácie)
... čo všetko si mohol pre Božie kráľovstvo urobiť, koľkých si mohol zachrániť od večnej smrti, koľko zla si mohol zastaviť a koľko dobra sa mohlo vykonať iba vďaka tebe, ale nič z toho sa neudialo, pretože ...
Ježiš povedal zástupom: „A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia ...
Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj ...
Ach, Pane, čo to odo mňa znova žiadaš? Narodiť sa znova? Ako? Ahaa... ty myslíš vnútri v duši... inak nebudem schopný uvidieť Božie kráľovstvo? Tak poďme na to... Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, ...
... nemáš čo stratiť! Čakaj a spoznávaj svojho muža, a nech on dobýva tvoje kráľovstvo ukryté v tebe. Ak sa naozaj milujete skutočnou láskou a nie iba krehkým zaľúbením, v zrelej láske urobíte všetko jeden ...
14. Modlím sa v tento večer
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Modlím sa v tento večer za všetkých ktorí hľadajú – ale nachádzajú iba múry... ktorí vystierajú ruku – ale nikto ju nechytí... ktorí sú slepí – ale nikto im neukáže cestu... ktorí kričia – ale nikto ich ...
15. Kristus je cieľom ľudských dejín (II.vatikánsky koncil)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... svojho spoločenstva môže veľa urobiť pre to, aby bola ľudská rodina a jej dejiny ľudskejšie. Tým, že Cirkev pomáha svetu, a veľa od neho prijíma, sleduje iba jeden cieľ, aby prišlo Božie kráľovstvo a ...
16. Sme stvorení pre milovanie...
(Rozhovory/S misionármi)
... ktoré im môže sprostredkovať iba kňaz, volajú o nové a nové povolania, ktoré môže dať iba Boh, ak sa mladí v dnešnej dobe nebudú príliš báť obetovať svoj život a svoju kariéru za Božie kráľovstvo a jeho ...
... ktorej nás sám vyzýva: „Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: "Čo budeme jesť?" alebo Čo budeme piť ?"... Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a toto ...
18. Modlitba sv.Mechtildy za zosnulých
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... všetky príhovory, ktorými Tvoj milovaný Syn, náš Pán Ježiš Kristus, oslávil Tvoje sväté meno na tejto zemi. Príď kráľovstvo Tvoje.Pokorne Ťa prosíme, večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam, ...
... kráľovstvo, ochotní k najväčším obetiam? Opustili svoj domov, svoj úrad a kľud, aby priniesli našim praotcom svetlo pravej viery. Ako namáhavé to boli cesty! Koľko si vytrpeli od nepriateľov, či už pohanských ...
20. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; 6 choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! 7 Choďte a hlásajte: „Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“ 8 Chorých ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie