Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz ker

Celkom: 37 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... ale táto ňou má byť silne poznačená, vo vedomí, že sme zároveň adresátmi i misionármi evanjelia. Ústredný bod ohlasovania je stále ten istý: kerygma Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych pre spásu sveta, ...
2. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
... že to druhý chcel v dobrom a vyšlo to zle, ako by verila, že druhý človek je zákerne zlý a nič z neho dobré nikdy nebude, pretože verí, že láska nakoniec aj tak svojím teplom a dobrotou zvíťazí nad akýmkoľvek ...
3. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... pokojný úsek života, vďaka čomu došlo k rozvoju homeopatie. Na jej ďalšie šírenie mali veľký význam i články v Ríšskom vestníku, ktorého redaktorom bol Rat Becker, taktiež člen slobodomurárskej lóže.  ...
... Potom v bývalej Juhoslávii vypukla vojna a na zákon o chrane života už nikto nemyslel. O vojne doktor Adašević uvažuje takto: "ako inak by sme mohli vysvetliť ten masaker, ktorý sa páchal tu na Balkáne, ...
5. Sv. Cyrila a Metoda 2
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... prácu, časté hádky s manželkou, vyberieme sa inam – za manželkou. Dohovoríme jej, aby bola mužovi povzbudením a nie sekerou a jeho tiež pochválime, že je šikovný, i má fajn ženu, ktorá sa stará, aby mala ...
6. Tajomstvo duší v očistci III (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
... nestretnem Boha po mojej smrti, lebo ho zabijem sekerou. Mal v sebe hlbokú nenávisť voči Bohu. Boh necháva človeku slobodnú vôľu, každý sa môže rozhodnúť podľa vlastného výberu. Boh dáva každému počas ...
... Williama Eglintona. Hnutie malo rovnako veľkú obľubu i v Nemecku s predstaviteľmi Frederikou Hauffe a Justinom Kernerom a vo Francúzku s už spomínaným Kardecom a Cahagnetom, ktorý mu svojimi dielami predchádzal. ...
8. Tŕňový ker
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
Uprostred vyprahlej stepi rástol tŕňový ker. Mal len drobné lístky, bol malý a pokrivený. Za dlhých nocí sníval sen o krásnych ružových kvetoch, zamatových motýľoch, o sladkej šťave pre nich. „Pane”, ...
9. Roztrhnúť si šaty
(Úvahy/Meditácie na každý deň)
... Jeden zo svojich najzákernejších činov vykonal Achab v spolupráci so svojou ženou Jezabel. Ich sused Nabot vlastnil veľmi dobrú a úrodnú vinicu. Achab po nej tak veľmi zatúžil, že nechal Jezabel, aby falošne ...
... veškerém vnějším vypětí uvnitř konána s posvátným klidem a důvěrou v Boha, s odevzdaností do vůle Boží, s útěchou Božího zalíbení. Jak by se také při veškeré námaze a vypětí unavil ten, koho podpírá Duch ...
... radovali z jeho velikosti a krásy, posilni naši vůli, abychom podle něho stále dokonaleji žili. Přijď, Duchu rozumu, a nauč nás veškeré pravdě, abychom alespoň trochu pochopili, jaká je šířka a délka, ...
... čas. Budiž veleben! Duchu svatý, z jehož pokladů neubývá, chraň nás veškeré nelásky a pýchy. Budiž veleben! Duchu svatý, jehož bohatství nikdo nespočítá, nauč nás čelit zbytečným myšlenkám a představám. ...
...  Apasionado por la mision en Bolivia y con deseo que Dios les bendiga en su propia mision, en su vida cotidiana, amigo - misionero P. Richard Cenker SVD    ...
14. Biela sobota očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Všechno bylo velmi jasné. KRÍŽ A LIS Přemýšlela jsem o slovech Ježíše, jenž pravil na kříži: „Lisován jsem jako hrozen, jenž po prvé lisován jest; veškeru krev svou musím dáti, až přijde voda a slupky ...
15. Krížová cesta očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... který pronikl veškerou přírodu. Tu se roztrhla i v chrámě opona. Mnoho mrtvých vstalo z hrobů. Zdi chrámové poklesly a v mnohých místech na světě zřítily se hory i domy. Abenadar vydal svědectví. Mnozí ...
16. Bičovanie Krista a osúdenie očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a pokračujíce, volali: „Jak? Žádné viny na něm nenalézáš? Což to není žádná vina? Bouří celý národ, neboť rozšiřuje své učení po veškeré zemi, od Galileje až sem!" Když Pilát uslyšel slovo Galilea, přemýšlel ...
17. Hrôza utrpenia v Getsemany očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... tíži veškeré úzkosti a bolesti, vyzbrojen jen láskou svého lidského srdce. Aby přinesl dostiučinění za všechny hříchy, za jejich počátek a rozrůstání všech zlých náklonností, přijal nejmilosrdnější Ježíš ...
18. Klietka našich hriechov
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... na Ježiša a zaškeril sa: "Bude ťa to stáť každú Tvoju slzu a všetku Tvoju krv!" - výstražne zasipel. Ježiš povedal: "Urobím čokoľvek, aby som ich zachránil, pretože ich milujem. Nemôžem inak..." - a daroval ...
... vkrocil do bolesti a samoty všetkých ludí, ktorí vedia, že onedlho zomrú, ci trvajú v krci posledných múk. Na pustatinách súcasného sveta Kristova bolest - nový ohnivý ker blcí a nezhára. To On jazykom ...
... šíri cyberstalker zlomyseľné klamstvá, alebo sa dokonca on-line vydáva za obeť a akoby jej ústami hovorí to, čo by sama nikdy nepovedala. Sú to väčšinou bývalí partneri, ktorí svoje partnerky chcú naďalej ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie