Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz katechéza

Celkom: 19 nájdených výsledkov.

... sa náležite musí osláviť. Oslava má cirkevný, ale i spoločenský ráz. Súčasťou príprav býva púť so sochou patróna do jednotlivých filiálok. Tam obyčajne býva sv. omša a nejaké prednášky o Sv. písme či katechéza. ...
2. Sv. omša - 7 - Pokľaknutie
(Katechézy/Sv. omša)
Dnes už tak často nevidíme v živote okolo nás, žeby niekto pred niekým kľakal. Akurát sa občas stane, že nejaký mladý romantik si pri vyznávaní lásky pred svojou milovanou pokľakne na jedno koleno. No ...
3. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... o svätých misionároch, patrónoch kontinentov - usporiadať MDD na úrovní farskej, úrovni dekanátu, diecéznej a národnej úrovni. Katechéza I.téma: Dobrou prípravou na Vianoce zapálime svetlo nádeje. ...
... Otcom meditáciami, návrhmi na diskusie, katechézami a úvahami v duchu posolstva tohto budúceho stretnutia. Dialóg ako metóda prístupu k rôznosti v Cirkvi a vo svete – z rozmanitosti obdarovaní Duchom, ...
5. Irkutsk 13 - Zázrak na Veľkú Noc
(Zážitky/Misionárov)
... no rozhodli sa slobodne prejsť do Katolíckej Cirkvi a tam žiť svoju vieru. Aj oni rovnako ako katechumeni sa pripravovali katechézami a na Veľkú noc mali byť otcom biskupom slávnostne vovedení do spoločenstva ...
... Mnohí z inter-netistov totiž hľadajú zmysel svojho života, hľadajú Boha, duchovno. Katechizácia – vyučovanie tých, ktorí sa pre Krista rozhodli. Na katechézu detí sme zvyknutí v školách. Katechéza dospelých ...
7. Duch Svätý - 1 - On nie je holubica!
(Katechézy/Vieroučné témy)
Obrazy a symboly Ducha Svätého sa počas dvoch tisícročí vnímania jeho pôsobenia veľmi nezmenili. Keďže presne nevieme, ako si predstaviť Ducha Svätého (nikto ho predsa nevidel tak zreteľne ako apoštoli ...
8. Internet a misie? - 17 - Reálna a virtuálna farnosť a laici
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... tých, ktorí sa pre Krista rozhodli. Na katechézu detí sme zvyknutí v školách. Katechéza dospelých je u nás na Slovensku ešte dosť neznáma činnosť, hoci veľmi potrebná predovšetkým pre rodičov, učiteľov ...
Človek je úžasné originálne obdivuhodné stvorenie. Vo svojej jedinečnosti sa veľmi odlišuje od ostatných stvorených bytostí, ktoré žijú s Bohom v duchovnom svete. Jediný človek má totiž okrem duše aj telo. ...
... programy ako sú evanjelizácia, reevanjelizácia, nová evanjelizácia i tradičné misijné poslanie ad gentes, katechéza a iné druhy výchovy, pre správy a informácie, apologetiku, riadenie, administráciu a ...
... dostatočne jasne to, čo asi mnohým odporcom rôznych komunikačných prostriedkov ešte nie je dostatočne známe: „Tak ako prvé prípravné hlásanie evanjelia, tak aj katechéza a ďalšie prehlbovanie viery sa ...
O Ježišovej smrti teda už pochybnosti viac-menej rozptýlili dôkazy, ktoré sme uviedli v predchádzajúcej časti a tentoraz by som sa chcel spolu s vami pozrieť na dôkazy Ježišovho zmŕtvychvstania. Samozrejme, ...
Mnohí neveria v zmŕtvychvstanie Krista. Považujú ho iba za halucinácie apoštolov, ktorí si všetko vymysleli, pretože boli veľmi smutní a skleslí zo smrti svojho majstra a z nevyplnených túžob po jeho kráľovstve, ...
14. Učiť sa rásť a milovať v misii
(Listy/Listy misionárov)
... mi pomáha v prehlbovaní jazyku, k lepšiu poznaniu ich kultúry a ich spôsobu života. Od začiatku náš pán farár mi zveril služby: robiť katechézy pred  prvým sv. prijímaním detí a dospelých. Taká katechéza ...
15. Výstavba kostola v Bolívii
(Listy/Listy misionárov)
... komunity- filiálky, kde sa začalo aj s jednoduchými konštrukciami, kde sa až dodnes stretávame na omšiach, katechézach. Dnes máme štyri komunity: San Juan Diego - centrála, Ján Pavol II., Matka Božieho ...
16. P. Ľudovít Feja SVD o Ekvádore
(Rozhovory/S misionármi)
... katechézach a prípravách na sviatosti. Premýšľali sme tiež o práci s deťmi, ktoré sú na ulici. Dôležité je robiť návštevy rodín. Prichádzať k nim a prejaviť o nich záujem. Keďže sme misionári, ...
17. Andrej Ferko o Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... alebo dvakrát do mesiaca, lebo častejšie sa nedá stihnúť. Dediny sú od Omska vzdialené od 50 do 700 km. Okrem svätej omše býva aj katechéza, v ktorej nám pomáhajú aj štyri rehoľné sestry, ...
... Tábor milosrdenstva. Trval tri týždne, od pondelka do piatku prichádzali deti z celého mesta, aby mohli počas letných prázdnin stráviť voľné chvíle pri hrách, športe a katechézach. ...
19. Sr. Katarína Florková SSpS v Ghane
(Rozhovory/S misionármi)
...  My sestry týchto katechumenov nepripravujeme. Sú na to kňazi alebo katechéti. My sme v Ghane nemali až tak veľké pôsobenie v katechézach, no už teraz začíname vidieť dôležitosť tohto ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie