Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz každého

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... kultúr i jednotlivých osôb, práve preto, že „kraje” zeme viery neprechádzajú iba ľudskými mestami a tradíciami, ale srdcom každého muža a ženy. Druhý vatikánsky koncil zdôraznil ako misijnú úlohu zvlášť ...
2. Malá duchovná zbraň v kocke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... zriekania a pozvania Ducha Sv. do srdca Dlhý variant: (ráno hneď po zobudení sa alebo večer pri sviečke) Ježišu, v tvojom mene a mocou môjho krstu sa zriekam každého zla a zlého ducha - pýchy, neodpustenia ...
3. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... sa nepokladám za obzvlášť veľkého mariánskeho ctiteľa, tým viac ma rozčuľuje pomýlená nábožnosť. No čo je fakt, to treba povedať. Mária je skutočne Matkou každého jedného z nás, je Matkou Cirkvi, Učiteľkou ...
4. Kristus vstal zmŕtvych! Aleluja!
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
... to, čoho ste sa doteraz tak veľmi báli, aby sa vaša viera v jeho večnú lásku a milosrdenstvo k vám už nikdy nezakolísala, no naopak - oslobodila vás od každého hriechu a od všetkých rozrušení a zmätkov, ...
... nás, čo si vyberieme. Byť slobodný je snom každého otroka. My nie sme otroci, my sme slobodní, tak využijme našu slobodu správne... (citácie: L. Strobel: Kauza viera, str. 38-39)  ...
... otázky každého človeka. Preto si musí byť Cirkev vo všetkých svojich zložkách vedomá, že „nesmierne horizonty cirkevného poslania a komplexnosť súčasnej situácie si dnes vyžadujú nové spôsoby účinnej komunikácie ...
... trest. Oni každého z previnilcov odoslali do iného centra v Rusku a tak „vyriešili“ problém s pitím. No ale problém stále pretrvával, lebo sa neriešil zvnútra človeka nijako. A tak ...
Príbeh Nikolaja je rovnako originálny ako príbeh každého jedného bezdomovca z Moskvy, ktoré som vám už opísal. Ten Nikolajov je príbehom človeka s ešte nezašpinenými očami srdca, ktoré ešte dokážu ...
9. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... začal rozvíjať kláštorný život. Ich spoločenstvo však nebolo obyčajné. Vládol v ňom duch neobyčajnej lásky, ako to už v začiatkoch každého Božieho diela býva. Spolubratia si boli vedomí, že v každom ...
10. Čarovné chvíle misie v Nyumbane
(Zážitky/Misionárov)
... nežným a upokojujúcim, že by ním obmäkčila aj rozzúreného leva. A na margo každého rozhovoru dávala také vtipné poznámky, až sa niektorí zachádzali od smiechu. Vnuk Mdudu je jediný mladý človek v rodine, ...
11. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
Na Zemi žije už sedem miliárd ľudí. Z toho dve sú kresťania. Život každého z nich, či lepšie povedané – z nás, má byť momentom, ktorý pomáha nekresťanovi nájsť pravú cestu k Bohu a k jeho Synovi, Ježišovi ...
12. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... totiž poriadne zabrať napriek tomu, že sa človek drží zásad. Otázka je iba jedna pre každého kdekoľvek je – Ako byť hlboko zakorenený v Kristovi tak, aby ma postupne premieňal v seba natoľko, žeby On ...
13. Nielen slová - aj skutky! (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... cestu a na nej nájdete osvieženie pre svoje duše.“ Kedysi kropili nečistých krvou capov a popolom z jalovice; ale to mohlo očistiť len telo. Teraz môže milosť Božieho Slova každého dokonale očistiť. ...
14. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... levitov slávnejší, dôstojnosť starších vyššia a pomazanie kňazov svätejšie, lebo tvoj kríž je prameňom každého požehnania a príčinou všetkých milostí. On dáva veriacim silu v slabosti, slávu v potupe, ...
... – Jn 19,23–24 „Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na štyri časti, pre každého vojaka jednu. Vzali aj spodný odev. Ale tento odev bol nezošívaný, odhora v celku utkaný. Preto ...
16. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... vykúpil svet.) Aj dnes mocne zaznieva Pánov hlas, ktorý každého z nás pozýva, aby prijal toho druhého. Aj dnes Boh od nás žiada, aby sme boli „strážcami“ svojich bratov a sestier (porov. Gn 4, 9) a nadväzovali ...
17. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
... máme radi a ktorých sa snažíme napodobniť. Ich osobnosť je strhujúca a radujeme sa z každého úspešného pokusu podobať sa im v niečom. Utrpenie a bolesť nás pripodobňujú Kristovi. Daj, Pane Ježišu, aby ...
18. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... ktorý pošliapal svoje svedomie, vinou Judáša, ktorý zradil Tvoju lásku, vinou tisícov nespravodlivých, ľahostajných a ďalších previnilcov. Vinou každého jedného z nás. Koľko lásky asi musí horieť v srdci, ...
19. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
... prispôsobiť plánom iných a predovšetkým plánom samého Boha, lebo vie, že jeho plány sú tie najlepšie, pretože On jediný Nekonečne MILUJE. Láska verí v dobro ukryté v srdci každého človeka a skôr uverí, ...
... ktorí môžu rozprávať o Bohu tie najkrajšie teologické mystické veci, no životom nikoho nepriťahujú ku skutočnému živému Bohu, ktorý vždy volal a stále každého svojho nasledovníka volá k jednote s Ním v ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie