Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz kňazstvo

Celkom: 16 nájdených výsledkov.

1. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... jednu ženu a pár detí. Aj to bola jedna z príčin, prečo som sa rozhodol pre kňazstvo. Bolo to súčasťou Jeho plánu. Ako som už povedal, teraz si uvedomujem, že som schopný žiť v manželstve s manželkou ...
2. Stretutie o povolaní pre mužov
(Aktuality/Správy z misií)
Srdečne zdravím! Opäť je tu pre Vás ponuka na duchovnú obnovu, počas ktorej môžete zakusovať Božiu milosť a požehnanie. Pripravujeme ďalšie stretnutia z cyklu životné povolanie spoznávané cez biblické ...
3. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
... osoba, a nemám dostatok pokory, odpustenia, pochopenia, prijatia a lásky ku tým, s ktorými sa denne vo svojom zasvätení stretávam, nebude moje kňazstvo, ani akýkoľvek iný stupeň zasvätenia pre mňa automatickou ...
... zemiach. Adoptovať si kandidátov na kňazstvo buď osobnými príspevkami alebo spoločne s inými, aby sme im pomohli dojsť k cieľu. V rámci cirkevných štruktúr vziať na seba zodpovednosť za vybudovanie ...
5. Sv. František
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... je výrazná jeho pokora, ktorá sa prejavila i v tom, že si nikdy netrúfol byť kňazom, ale až do smrti zostal diakonom. Pre Františka bolo kňazstvo tak vznešené a výsostné povolanie, že sa necítil byť hodným. ...
... napĺňa svoju túžbu po kňazstve je apoštolát modlitby. Tento apoštolát je súčasťou duchovných obiet, ktoré majú veriaci ako sväté a kráľovské kňazstvo prinášať Bohu skrze Ježiša Krista. Terézia spoznáva ...
7. Cirkev a ja
(Komentáre/Kresťania a ...)
... a ak, tak jedine ako tí, čo pre „dobro“ ľudí opustili svoje kňazstvo, čo zas nie je vzorom pre veriacich a zasvätených. Keďže často sme práve my, kňazi, tŕňom v oku, hoci vôbec nie sme základom, skôr ...
8. Pastiersky list Benedikta XVI. cirkvi v Írsku
(Komentáre/Kresťania a ...)
... na kňazstvo a rehoľný život; nedostatočnú ľudskú, morálnu, intelektuálnu a duchovnú formáciu v seminároch a noviciátoch; tendenciu v spoločnosti uprednostňovať klérus a iné autority i neprimeranú starosť ...
... kandidátov na kňazstvo“, „nespôsobilosť ich ľudskej, mravnej, intelektuálnej i duchovnej formácie v kňazských seminároch a noviciátoch“ či „vo falošnej obave cirkevnej vrchnosti chrániť dobré meno Cirkvi ...
10. Svet potrebuje hromozvod (Benedikt a list Írsku)
(Komentáre/Kresťania a ...)
... homosexuálne sklony. Aj z týchto čísiel je jasne vidieť, že nejde o problém celibátu, ale o toleranciu, ktorá prevládala v 70. rokoch v seminároch práve v oblasti pripúšťania kandidátov na kňazstvo s nevyriešenými ...
11. Chválospev na vzkrieseného Krista (sv. Meliton Sardský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a nespravodlivosť odsúdil na neplodnosť ako Mojžiš Egypt. On nás vyviedol z otroctva na slobodu, z tmy na svetlo, zo smrti do života, spod krutovlády do večného kráľovstva a urobil z nás nové kňazstvo ...
... narodenia Panny Márie 8. septembra, mal Jozef svoju prvú verejnú kázeň v kostole sv. Leonarda. V októbri 1975 sa opäť vrátil do Bressanone, aby dokončil štúdium teológie. Kňazstvo prežíval s veľkou radosťou ...
13. Krížová cesta od Alessandra Pronzata
(Modlitby/Krížové cesty)
... „Mal k tomu sklony.“ Kňaz, ktorý zanechá kňazstvo. Svet je preľudnený sudcami. My vynášame rozsudky. A Kristus prijíma úlohu, ktorú my odmietame, úlohu vinníka. Vydáva sa na krížovú cestu v rúchu ...
14. Milosrdenstvo - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v nebi. Pt 1 Kráľovské kňazstvo - 9 Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, ...
15. SVD na Madagaskare
(Afrika/Madagaskar)
... Madagaskar sa nachádza 33 mužských a 76 ženských kláštorov. Je potešiteľné, že ročne sa na Madagaskare vysvätí 20 až 30 mladých adeptov na kňazstvo. Tento počet stále stúpa. Na záver ...
16. Vianoce v Keni
(Listy/Listy misionárov)
... kňazstvo. Omša začala asi o 22.00 a bola veľmi krásna, plná spevu a tanca (Afričania majú veľmi radi tanec a pri každej omši tancujú). No a potom sme mali také malé párty. Spomenul som ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie