Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz kňazov

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... kňazov, kňazské a pastoračné rady, každého zodpovedného jednotlivca i skupinu v Cirkvi, aby kládli väčší dôraz na misijný rozmer pastoračných a formačných programov, uvedomujúc si, že samotné apoštolské ...
2. Hľadanie Božieho spôsobu
(Úvahy/O Advente)
Prichádza z neba anjel. Najskôr prichádza ku Zachariášovi – kňazovi, ktorému hovorí, že bude mať syna. Zachariáš je čistý pragmatik a hovorí anjelovi, ako to spozná, akú mu dá záruku, že to, čo vidí ...
3. Mesto na Neve
(Listy/Listy misionárov)
... vám ozývame len v prípade výnimočných udalostí, alebo nejakých zmien. A tu je ten moment, ktorý sa stáva základom nového článku. Ako to už v živote kňazov býva, po dvoch krásnych rokoch v Irkutsku, ma ...
... zvlášť zdôrazňovali misionárske poslanie, ktoré Kristus zveril svojim učeníkom a ktoré musí byť úlohou celého Božieho ľudu, biskupov, kňazov, diakonov, rehoľníkov a rehoľníčok, ako aj laikov. Starostlivosť ...
... láske. Andrej sa ukázal v kláštore ako veľmi spoľahlivý pracovník a nakoniec chceli, aby robil šoféra jednému kňazovi. Problém bol v tom, že nemal nijaký vodičák. A tak mu dali peniaze ...
6. Čarovné chvíle misie v Nyumbane
(Zážitky/Misionárov)
... kostolíka katolícke dietky a babky na svätú omšu. Radosť z prijatia Eucharistie tu zvyčajne zažívajú len raz za mesiac, lebo kňazov je v Zimbabwe málo. Teraz môžu prijímať každý deň, páter Kamil im predsa ...
7. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... a vzletieť k najvyšším horizontom. Ako kňazovi, slúžiacemu v Ruskej federácii, mi do rúk padla jedna kniha – „Náčrt dejín ruskej svätosti“ (Očerki po istórii ruskoj sviatosti), ktorej autorom je ruský ...
8. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... a pár katolíkov. Žatva je teda veľká, nemyslím tým pravoslávnych ale neveriacich. Ako si to Pán plánuje všetko zariadiť, neviem. Ale na toľko miliónov bude asi potrebovať viac kňazov ako nás štyroch, čo ...
9. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... levitov slávnejší, dôstojnosť starších vyššia a pomazanie kňazov svätejšie, lebo tvoj kríž je prameňom každého požehnania a príčinou všetkých milostí. On dáva veriacim silu v slabosti, slávu v potupe, ...
10. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
... Božie slovo, kážem, slúžim sv. omšu, spovedám, pripravujem tisíce ľudí na prijatie sviatostí, vysluhujem sviatosti, spravujem diecézu, kňazský seminár, či vyučujem teológiu pre budúcich kňazov, a nerobím ...
11. Byvol, nôž a kríž v Indonézii
(Zážitky/Misionárov)
... deň už nevládal opustiť posteľ. Na tretí deň, zaopatrený sviatosťami d'aleko od svojej vlasti a svojej rodiny, zato v náručí svojho biskupa a piatich kňazov ukončil svoj hrdinský život na misijnom fronte. ...
12. Z Austrálie od sr. Magdalény SSpS
(Listy/Listy misionárov)
... priskoro. Teploty nad 40 stupňov by mali prísť v decembri a januári. V Alici Springs máme troch katolíckych kňazov a všetcia sú z verbistickej rehoľnej rodiny a sú veľmi medzinárodní – Poľsko, Indonézia ...
13. Misionárky na kolenách
(Rozhovory/S misionármi)
... povätenie kňazov a za misijné dielo Cirkvi prostredníctvom našej adorácie k Najvätejšej sviatosti. V akom vzťahu je vaša rehoľa voči misiám? My hovoríme, že sme misionárky na kolenách. Cez naše modlitby ...
14. Pátri z Vietnamu v Čechách
(Rozhovory/S misionármi)
V deň vysviacky troch novokňazov Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku pribudli v susednej Českej republike do komunity verbistov v Novom Hrozenkove dvaja členovia SVD z Vietnamu. Od 18. júna 2007 sú ...
... nestačí a musel som sa začať učiť miestny jazyk. Druhý dôvod bol nedostatok kňazov. Hoci Filipíny majú veľký počet kňazov, stále je to však málo, priemerne na jedného kňaza pripadá viac ako 10 tisíc katolíkov. ...
16. 32 rokov misionárom v Juž. Amerike
(Rozhovory/S misionármi)
... Tu som skutočne videl, aký je v Bolívií nedostatok kňazov. Koľko má Bolívia kňazských seminárov? Z desiatich diecéz, ktoré Bolívia má, je skoro v každej nejaký formačný rehoľný dom. A potom je jeden ...
17. Viera v silu jediného Boha
(Rozhovory/S misionármi)
... že ľudia kňazov prosia, aby sa za nich modlili, s nimi modlili a nad nimi modlili. Veria, že modlitby má silu odohnať duchov zosnulých. Priznám sa, že modliť sa za nich praktizujem denne, modliť sa s ...
18. Čína - nová výzva pre Cirkev
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
... vysviacok a s tým súvisia aj vysviacky kňazov, ktorí potom pôsobia v „štátnej“ cirkvi, kontrolovanej štátom. Ako si sa dostal do Číny? Naša čínska SVD provincia vlastne má tri dištrikty: Taiwan, Hong ...
19. Rekapitulácia
(Listy/Listy misionárov)
... V polocici júla sme mali diecézne stretnutie mládeže, čo bola tiež fantastická akcia nielen pre mladých, ale aj pre nás, kňazov a rehoľníkov. Život ide ďalej, a hoci je niekedy jednotvárny, výnimočné situácie, ...
20. Večná sláva proroka
(Biblia/Meditácie)
... Prečo? Pretože už krstom sme boli pokrstení a ním pomazaní za kňazov, kráľov a prorokov a tak už od krstu máme účasť na Kristovom kňazskom, kráľovskom ale aj prorockom poslaní. A tu je dobrá i ťažká správa ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie