Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz hriešny

Celkom: 24 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... a požehnaný je i plod života Tvojho, náš brat Ježiš Kristus. Si svätá, Mária, si Matkou Božou i našou Matkou. Pros za nás hriešnych, slabých … Vypros nám milosť Ducha Svätého, aby zapálil naše srdcia ...
... katolíkom a hľadali by ich, aby sa aspoň dostali pod ich tieň... Áno, keď to dokázal Peter, musíme to dokázať aj my. Veď o čo si horší od Petra? Si rovnako človek ako on, rovnako hriešny ako on, ak nie ...
3. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
...  Anjelské pozdravenie Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu ...
4. Svedectvo s Duchom
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... Svätom, ktorého sme dostali. Že sme hriešny, nemôžeme poprieť. Chvastať sa týmto nechceme, preto úprimne priznanie, hoci akoby narávalo do karát neprajníkov, prináša skutočné duchovné ovocie. Podotýkam ...
... Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v Duchu Svätom Tešiteľovi, zverujeme Ti dnes osud sveta i každého človeka. Skloň sa k nám hriešnym, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovoľ, aby všetci obyvatelia ...
... sa k nám hriešnym, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovoľ, aby všetci obyvatelia zeme zakúsili Tvoje milosrdenstvo, aby v Tebe, Trojjediný Bože, vždy nachádzali prameň nádeje. Večný Otče, pre bolestné ...
7. Tajomstvo duší v očistci II (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
... : V momente smrti, skôr ako vojde duša do večnosti, má ešte možnosť obrátiť sa k Bohu, hoci aj viedla hriešny život ? Je určitý časový úsek medzi zdanlivou a skutočnou smrťou ? Mária Simma : Áno, Pán ...
8. Cesta duchovného detstva IV. Dôvera
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... som hriešny, špinavý, nečistý, lebo Boh ma tým väčšmi miluje. Treba si teda uvedomiť, že naša slabosť, naša minulosť, to, čo nás zaťažuje, nie je prekážkou stretnúť sa s Bohom. Veď práve preto, že som ...
... tiež starajú o ľudí a v omnoho väčšom meradle hrešia a ubližujú (učitelia, vychovávatelia, politici, samotní rodičia...). Áno, hriešnym kňazom sa musia ich pastieri – biskupi, skutočne venovať s otcovskou ...
10. Kristus je deň (sv. Maxim Turínsky)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... máme plesať v tento svätý deň. Nech sa nik vo vedomí svojej hriešnosti neodťahuje od spoločnej radosti, nech nikoho neodrádza od verejných bohoslužieb bremeno pokleskov. Ak je niekto hriešny, v tento deň ...
11. Pastiersky list Benedikta XVI. cirkvi v Írsku
(Komentáre/Kresťania a ...)
... detí a zraniteľných mladých ľudí zo strany členov Cirkvi v Írsku, zvlášť kňazov a rehoľníkov. Môžem s vami len zdieľať zdesenie a pocit zrady, ktorí mnohí z vás zakúsili, keď sa dozvedeli o týchto hriešnych ...
12. Komentár k listu Benedikta XVI. cirkvi v Írsku
(Komentáre/Kresťania a ...)
... nazýva „hriešnymi skutkami“, „ťažkými hriechami spáchanými na nevinných“; po stránke trestnoprávnej ich nazýva „kriminálnymi činmi“ a psychologickej ako „veľmi ťažké a škodlivé zranenia spôsobené obetiam ...
13. Svet potrebuje hromozvod (Benedikt a list Írsku)
(Komentáre/Kresťania a ...)
... XVI. napísal vo svojom liste. “Zdieľam zdesenie a pocit zrady, ktorý toľkí z vás zažili v súvislosti s týmito hriešnym a zločinným konaním, a so spôsobom, akým sa s ním cirkevné autority v Írsku vysporiadali,” ...
14. Sv. Faustína II.
(Myšlienky/Myšlienky)
... by som hovorila o Tvojom milosrdenstve hriešnym dušiam, ktoré upadli do zúfalstva. Keby som bola misionárom, niesla by som svetlo viery do vzdialených krajín, aby Ťa mohli poznať aj tieto duše. Mohla by ...
15. Denníček milosrdenstva - 2 - Obeta utrpenia
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ťažkosti. Ó, Láska večná, túžim, aby Ťa poznali všetky duše, ktoré si stvoril. Keby som bola kňazom, ustavične by som hovorila o Tvojom milosrdenstve hriešnym dušiam, ktoré upadli do zúfalstva. Keby ...
16. Fyzické utrpenie Krista (lekárske hľadisko)
(Katechézy/Vieroučné témy)
... hriešny človek a potrebujem tvoje odpustenie. Verím, že si zomrel na kríži za moje hriechy a vstal si z hrobu, aby si mi dal život. Viem, že si jediná cesta k Bohu a teraz chcem prestať s neposlušnosťou ...
... nejaký hriech pred ním zatĺkať, pretože neoklameš jeho ale iba seba. Iba skutočná pravda ťa oslobodí. V prvom rade je potrebné uznať, že aj ja som hriešny a potrebujem sa od svojho hriechu odvrátiť. V ...
18. Ježišova modlitba
(Úvahy/O modlitbe)
"Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym." - toto sú slová Ježišovej modlitby, jedného z klenotov našej východnej duchovnosti. Opakovanie takejto alebo podobnej formuly (napr. Pane ...
19. Umierať cestou k životu
(Modlitby/Krížové cesty)
... politiku, hospodárstvo, alkohol, film, prácu, ľudí, ktorí nič nerobia, nechápavých farárov, kresťanov a mnohých iných. Vcelku takmer celý svet, okrem mňa. Pane, daj mi pochopiť, že som človek hriešny. ...
... dobré meno druhých, ale obnoviť dobrú povesť je ťažké. Roztrhnúť šaty je oveľa ľahšie ako ušiť nové.“ „Ako môže Boh vypočuť modlitbu hriešnych perí? Veď to je zosmiešňovanie Boha.“ „Sestra povedala ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie