Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz hriešnik

Celkom: 49 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... tiež, nehľadiac na výzvy k spravodlivosti, trpezlivo znášať hocakú krivdu, čo je aj jedným zo skutkov duchovného milosrdenstva. Veď Ježiša tiež obviňovali, že je priateľom mýtnikov a hriešnikov, ...
2. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... mystického tela Kristovho, ktorým je Cirkev – každý z nás, čo je úlohou každého z nás, nielen Márie – ponúknuť seba ako obetu, žertvu za obrátenie hriešnikov, ktorí môžu byť spasení od svojich hriechov ...
3. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... učiteľ národov, keď vyhlásil: „Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné: Kristus Ježiš prišiel na tento svet zachrániť hriešnikov.“ A tak je Božie milosrdenstvo voči nám tým obdivuhodnejšie, že Kristus ...
4. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... „napomínanie hriešnikov“. Zoči-voči zlu netreba mlčať. Myslím na postoj tých kresťanov, ktorí sa či už z ľudských ohľadov, alebo jednoducho z pohodlnosti, skôr prispôsobia všeobecnej mentalite, než by ...
5. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... a za tri dni ho postaviť a teraz tu leží celkom bezmocne.“ Lenže Tvoje srdce, Ježišu, nebolo zlomené. Horela v ňom v tej chvíli tá istá láska ako vtedy, keď si uzdravil prvého chorého, prvého hriešnika. ...
... heroická odvaha jeho nekonečnej lásky aj k hriešnikom - nám ľuďom, Jeho obrovské pre nás tak ťažko pochopiteľné milosrdenstvo, Jeho hlboká večná pokora oproti jeho nekonečnej vznešenosti a majestátnosti, ...
7. Viera v silu jediného Boha
(Rozhovory/S misionármi)
... oblečené. Samozrejme každý sa od nich odvracal a to bolo veľmi ponižujúce. Malo to svoj účinok na hriešnikov ako aj na ostatných. Dnes sa však veci komplikujú tým, že kmene a klany strácajú svoju jednoliatosť. ...
8. Sláva Božieho priateľa (sv. Cyprián)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a väčšia sláva je vrátiť sa po premožení diabla ako víťaz do raja a tam, odkiaľ bol vyhnaný hriešnik Adam, zaniesť po porážke toho, ktorý ho predtým oklamal, víťazné trofeje, priniesť Pánovi ako najmilší ...
9. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... a hriešnikmi chce vybojovať ťažkú cestu k Božiemu kráľovstvu na zemi, ktorý sa z kríža prihovára k lotrovi, tento muž bolesti je pre Hahnemanna neprístojný (!). Svojím spôsobom tragická je i neodškriepiteľná ...
... a obetované za spásu seba, svojich blízkych i hriešnikov celého sveta. Práve takto prijaté utrpenie spôsobuje, že v nás rastie nebývalou rýchlosťou pochopenie druhých, prijatie druhých s ich chybami, múdrosť, ...
... naoko "hriešnikmi", nerozprávať sa s nimi, len im kde-tu hodiť nejakú tú almužnu a to je všetko. Ukázal mi, že aj On chodil s hriešnikmi a mýtnikmi, jedával s nimi a často sa s nimi rozprával. Že to o ...
12. Tajomstvo bez strachu
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... sviatosti zmierenia. Jednak preto, že sám pociťujem vo svojom živote potrebu spovede, a potom práve tu môže Boh, skrze mňa hriešnika, poskytnúť obrovskú milosť odpustenia a tvoriť zázraky radosti duše. ...
13. Litánie k Božiemu milosrdenstvu
(Modlitby/Litánie)
... rany Ježišovho Srdca, Milosrdenstvo Božie, obsiahnuté v Ježišovom Srdci pre nás, a zvlášť pre hriešnikov, Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné v ustanovení svätej hostie, Milosrdenstvo Božie, v ustanovení ...
14. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... ľudskej existencie, a aby sa táto milosrdná láska, ktorú vždy preukazuješ chudobným, zajatým, slepým, utláčaným a hriešnikom, prejavila aj v našom živote (porov. DM 7). N. 1.: Pane, my sme uverili tvojej ...
... Prosíme ťa, vyslyš nás. 1. Otče, pre lásku, ktorou Ťa miluje Mária, Matka Cirkvi, ochráň svoju Cirkev pred všetkými nebezpečenstvami. 2. Otče, pre bolesť Máriinho srdca zachráň hriešnikov, ktorí odmietajú ...
16. Vnímaš ma???
(Biblia/Meditácie)
"Či je hriešnik, neviem. Ale jedno viem: že som bol slepý a teraz vidím." Skúšal si už ísť niekedy so zatvorenými očami po rovnej ceste? So zatvorenými očami si myslíme, že ideme rovno a zrazu, keď ...
17. Sv. Gemma
(Myšlienky/Myšlienky)
... priznávam to, (Ježiš,) som nehodná, aby si ma počúval. Ale pozri, predstavujem Ti ďalšiu advokátku pre svojho hriešnika; je to Tvoja vlastná Matka, ktorá Ťa žiada, aby si mu odpustil. Ach, skús povedať ...
... veľa šancí sa obrátiť k Bohu, ktorému nejde o záhubu mňa, teba, ale o to, aby sme sa stávali stále lepšími a lepšími. „Či môžem mať záľubu v smrti hriešnika? - hovorí Pán, Boh - a či nie v tom, aby sa ...
19. Pokánie, pokánie, pokánie! (sv. Klement I.)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... „Ako žijem,“ hovorí Pán, „nechcem smrť hriešnika, ale pokánie.“ A ešte pridáva významný prísľub: „Odvráťte sa, dom Izraela, od svojej neprávosti. Povedz synom môjho ľudu: Keby vaše hriechy siahali od zeme ...
20. Vždy som pracoval s láskou (sv. Ján Bosco)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... mali slabú, a on ich znášal. A voči hriešnikom sa správal tak láskavo, priateľsky a dôverne, že niektorí nad tým žasli, iní sa pohoršovali a ďalší začali dúfať, že dosiahnu od Boha odpustenie. Preto aj ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie